Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Apskaitos naujovės, laukiančios 2020 metais

Apskaitos naujovės, laukiančios 2020 metais

Jurgita Karkazienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kauno r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2018-11-30

 

Siekiant suvienodininti finansines juridinių ir fizinių asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla finansines ataskaitas, Žemės ūkio ministras balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3D-264 patvirtino naujas „Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo taikant dvejybinio įrašo būdą rekomendacijas“. Kokios apskaitos naujovės laukia ateityje?

Pagal naujos redakcijos rekomendacijas buhalterinė apskaita privalomai turi būti tvarkoma nuo 2020 m. sausio 1 d., tačiau minėtame ministro įsakyme numatyta galimybė jas taikyti sudarant ir ankstesnių (t. y. 2018 m.) laikotarpių finansines ataskaitas.

Biologinis turtas apskaitoje bus registruojamas grupuojant augalus ir gyvūnus pagal jiems būdingiausius požymius. Pagal naujas rekomendacijas balanse ūkininko biologinis turtas klasifikuojamas į kitą ilgalaikį ir trumapalaikį. Kito ilgalaikio turto straipsnyje bus parodomas biologinis turtas, priskirtas ilgalaikiam. Kito ilgalaikio biologinio turto pavyzdžiai:

 • daugiamečiai vaismedžiai, daugiamečiai vaiskrūmiai, daugiamečiai uodiniai augalai (jaunos obelys, vyšnios, serbentai, avietės);
 • daugiamečiai dekoratyviai augalai;
 • produktyvieji ir veisliniai gyvūnai:
  • melžiamos karvės, karvės žindenės, veisliniai buliai;
  • arkliai: kumelės, eržilai;
  • kiaulės: kuiliai, paršavedės;
  • avys: ėriavedės, avinai reproduktoriai;
  • naminiai paukščiai: dedeklės vištos ir kiti naminiai paukščiai.

Trumpalaikiam biologiniam turtui priskiriami auginami ir penimi gyvuliai, jų prieauglis, augalai, kurie auginami ekonominei naudai gauti su kiekvienai grupei būdingais pokyčiais. Atsižvelgiant į biologinio turto pokyčius ir numatomą jo paskirtį, trumpalaikis biologinis turtas gali būti auginamas ilgiau nei vieni metai. Atskiros biologinio turto grupės auginimo trukmė dažniausiai priklauso nuo numatomos biologinio turto paskirties. Šiuos pažymius atitinkantis turtas priskiriamas trumpalaikėms atsargoms. Biologinio turto pavyzdžiai:

 • vaismedžių, vaiskrūmių, daugiamečių uoginių ir dekoratyvinių augalų sodinukai, skirti parduoti arba sodui įrengti;
 • augalų pasėliai: kukurūzų, kviečių, žirnių, bulvių ir t. t.;
 • auginami ir penimi gyvūnai:
  • galvijai: veršeliai iki 1 mėn., 1–6 mėn., telyčios ir buliukai 6–12 mėn., telyčios 1–2 m., daugiau kaip dviejų metų, penimos karvės;
  • arkliai: kumeliukai iki 1 m., kumeliukai 1–2 m.,
  • kiaulės: paršeliai iki 3 mėn., kiaulės 3–8 mėn., ir t. t.;
  • avys ir ožkos iki 4 mėn.,  4–6mėn.,  ir t. t.;
  • naminiai paukščiai: vištos, putpelės, antys, žąsys ir kt.

Daugiausia pakeitimų – pelno nuostolio ataskaitoje

Pelno nuostolio ataskaitoje pagrindinis veiklos rezultatas bus apskaičiuojamas atsižvelgiant į pardavimo pajamas, parduotos produkcijos savikainą, pardavimo ir bendrąsias ūkio sąnaudas. Pelno nuostolių ataskaitoje nebeliko pagamintos produkcijos, nebaigtos gamybos, produkcijos suvartojimo ūkio reikmėms, kintamųjų ir pastoviųjų sąnaudų bei biologinio turto likučių pokyčių. Todėl pakeistas pavyzdinis ūkininko ūkio sąskaitų planas, t. y. jis papildytas naujomis reikiamomis sąskaitomis. Pirmoje  klasėje ilgalaikis turtas pasipildo 17 sąskaita kitas ilgalaikis turtas. Jame ir atsispindi ilgalaikis biologinis turtas. Nebeliko 56 sąskaitos ir sąskaitų, skirtų kintamųjų ir pastoviųjų sąnaudų apskaitai.

Pinigų srautų ataskaitoje pokyčiai minimalūs: neliko eilutės suvartojimas savoms reikmėms.

Naujų rekomendacijų dėka bus galima sulyginti žemės ūkio veiklą vykdančių fizinių ir juridinių asmenų ataskaitas.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5