Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > PSD ir VSD mokėjimas ūkininkams ir jų partneriams 2019 m.

PSD ir VSD mokėjimas ūkininkams ir jų partneriams 2019 m.

Odeta Matutienė
LŽŪKT Šilalės r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė, teikianti ir verslo ekonomikos paslaugas


2018-12-27

© LŽŪKT nuotr.

2018 m. privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) ūkininkai ir jų partneriai pradedami drausti, kai žemės ūkio valdai ar ūkiui yra nustatomas žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis (EDV). Ūkininkai ir jų partneriai privalomai draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu (VSD), jei ūkio dydis yra lygus arba didesnis nei 4 EDV. Savanoriškai draustis gali ūkininkai ir jų partneriai, jei ūkio EDV mažesnis nei 4 EDV. Kas keisis 2019 metais?

Mokėtinos PSD ir VSD įmokos priklauso ir nuo to, ar ūkininkai ir jų partneriai yra gyventojų pajamų mokesčio (GMP) mokėtojai. Individualią žemės ūkio veiklą vykdančių asmenų, kurių pajamos mokestiniu laikotarpiu nėra apmokestinamos GPM ir kurie nedeklaruoja individualios žemės ūkio veiklos pajamų, PSD ir VSD įmokų bazę sudaro 12 minimalių mėnesinių atlyginimų (MMA). 2018 m. MMA yra 400 Eur (12 x 400 Eur = 4800 Eur).

PSD įmokos apskaičiavimas (vieno mėnesio):

400 x 3 proc. = 12 Eur (EDV mažesnis nei 2 EDV)
arba
400 x 9 proc. = 36 Eur (EDV 2 ir daugiau)

VSD įmokos apskaičiavimas (vieno mėnesio):

400 x 28,9 proc. = 115,60 Eur
arba
400 x 30,9 proc. = 123,60 Eur, jei apdraustasis moka papildomą 2 proc. pensijų įmoką savo lėšomis.

Ūkininkai ir jų partneriai, kurių pajamos mokestiniu laikotarpiu yra apmokestinamos GPM ir kurių EDV yra didesnis kaip 4 EDV, pasibaigus metams, deklaruodami pajams turi apsiskaičiuoti PSD ir VSD įmokų bazę, kurią 2018 m. sudaro 50 proc. žemės ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų) suma, tačiau ne didesnė kaip 14 VDU suma (t. y. 808,70 x 14 = 11321,80 Eur).

Pavyzdžiai:

1. 2018 m. ūkininkas gavo 1000 Eur pajamų, patyrė 300 Eur išlaidų. Individualios žemės ūkio veiklos apmokestinamosios pajamos sudaro 700 Eur (1000 - 300 = 700). VSD įmokos apskaičiuojamos: 700 x 50 proc. = 350 Eur. VSD = 350 x 28,9 proc. = 101,15 Eur. PSD = 400 x 9 proc. = 36 Eur. Bendra VSD ir PSD suma – 137,15 Eur (101,15 + 36 = 137,15). Tačiau įmokos skaičiuojamos nuo ne didesnės kaip 14 VDU (14 x 808,70 = 11321,80) sumos.

2. 2018 m. ūkininkas gavo 40000 Eur pajamų, patyrė 15000 Eur išlaidų. Individualios žemės ūkio veiklos apmokestinamosios pajamos sudaro 25000 Eur (40000 – 15000 = 25000). VSD ir PSD skaičiuojamos nuo 14 VDU (11321,80 x 37,9 proc. = 4290,96 Eur), nes šiuo atveju 50 proc. apmokestinamųjų pajamų (25000 x 50 proc. = 12500)  sudaro daugiau nei 14 VDU.

Kas keisis 2019 metais?

Numatoma, kad 2019 m. MMA bus 555 Eur, taip pat, kad keisis PSD ir VSD įmokų tarifai:

  • ūkininkų ir jų partnerių, kurių EDV mažesnis nei 2 EDV, PSD įmoka sudarys 2,33 proc. nuo MMA (t. y. 555 x 2,33 proc. = 12,93 Eur),
  • ūkininkų ir jų partnerių, kurių EDV 2 ir daugiau, PSD įmoka sudarys 6,98 proc. nuo MMA (t. y. 555 x 6,98 proc. = 38,74 Eur).

Ūkininkams ir jų partneriams, kurių EDV ne mažesnis nei 4 EDV ir kurie nėra GPM mokėtojai, pensijų, ligos, motinystės ir sveikatos draudimo įmoka sudarys 19,5 proc. nuo MMA (mėnesinė įmoka - 555 x (12,52 proc. (VSD) + 6,98 proc. (PSD)) = 108,23 Eur).

Ūkininkai ir jų partneriai, kurių pajamos mokestiniu laikotarpiu yra apmokestinamos GPM ir kurių EDV yra didesnis kaip 4 EDV, pasibaigus metams, deklaruodami pajams turi apsiskaičiuoti VSD ir PSD įmokų bazę, kurią 2019 m. planuojama, kad sudarys 90 proc. žemės ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų) suma, tačiau ne didesnė kaip 43 VDU (43 x 1136,20 = 48856,60)  suma.

Pavyzdžiai:

1. 2019 m. ūkininkas gavo 1000 Eur pajamų, patyrė 300 Eur išlaidų. Individualios žemės ūkio veiklos apmokestinamosios pajamos – 700 Eur (1000 - 300 = 700). VSD (12,52 proc.) ir PSD (6,98 proc.) įmokos apskaičiuojamos nuo 700 x 90 proc. = 630 Eur. VSD ir PSD = 630 x 19,50 proc. = 122,85 Eur. Tačiau įmokos skaičiuojamos nuo ne didesnės kaip 43 VDU sumos.

2. 2019 m. ūkininkas gavo 40000 Eur pajamų, patyrė 15000 Eur išlaidų. Individualios žemės ūkio veiklos apmokestinamosios pajamos – 25000 Eur (40000 - 15000 =25000). VSD (12,52 proc.) ir PSD (6,98 proc.) įmokos apskaičiuojamos nuo 25000 x 90 proc. = 22500 Eur. VSD ir PSD = 22500 x 19,50 proc. = 4387,50 Eur. Tačiau įmokos skaičiuojamos nuo ne didesnės kaip 43 VDU sumos.

PSD ir VSD įmokų suma 2019 m. savarankiškai dirbantiems asmenims, kurių apmokestinamosios pajamos nebus didelės (nesieks 24450 Eur), turėtų būti mažesnė nei šiais metais. Mokestinės naštos mažėjimą, palyginti su 2018 metais, iliustruoja pateikiami pavyzdžiai, kai asmuo deklaruoja gaunantis 1000 Eur pajamų ir patiriantis 300 Eur išlaidų arba kai įmokos mokamos nuo minimalios mėnesio algos. Tačiau 2019 m. savarankiškai dirbantiems asmenims, kurių apmokestinamosios pajamos bus didesnės nei 24450 Eur, VSD ir PSD  mokėjimo našta išaugs. Tai iliustruoja pateikiami pavyzdžiai, kai asmuo deklaruoja gaunantis 40000 Eur pajamų ir patiriantis 15000 Eur išlaidų. Išlaidos VSD ir PSD įmokų sumokėjimui išauga 96,54 Eur.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5