Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Darbuotojo atleidimas už pravaikštas

Darbuotojo atleidimas už pravaikštas

Rasa Domkienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kelmės r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė


2019-01-07

 

Vis dar pasitaiko atvejų, kai darbdaviams tenka susidurti su darbuotojo piktavališku neatvykimu į darbą. Susidūrus su šiuo darbo sutarties pažeidimu, kyla klausimas – kaip tinkamai darbdavys turėtų pasielgti, kad nebūtų pažeista darbo sutartis, darbo kodeksas ar kiti teisės aktai?

Ką numato LR Darbo kodeksas (LR DK)?

Vadovaujantis LR DK 58 str. 2 d., priežastis nutraukti darbo sutartį darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės gali būti:

  1. Šiurkštus darbuotojo darbo pareigų pažeidimas;
  2. Per paskutinius dvylika mėnesių darbuotojo padarytas antras toks pat darbo pareigų pažeidimas.

Pagal LR DK 58 str. 3 dalies 1 punktą neatvykimas į darbą visą darbo dieną ar pamainą be pateisinamos priežasties laikomas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu.

Taigi, apibendrinant pagal LR DK darbuotojo pravaikšta priskiriama šiurkščiam darbo sutarties pažeidimui, už kurį darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį be įspėjimo ir nemokėti išeitinės išmokos. Darbdaviui beliekatik tinkamai įforminti darbuotojo pravaikštą ir laiku pateikti reikiamas ataskaitas „Sodrai“.

Kaip įforminti pravaikštą?

Darbuotojui neatvykus į darbą visą darbo dieną / pamainą, darbdavys turėtų šį faktą įforminti surašydamas aktą dėl neatvykimo į darbą, kuris gali būti patvirtintas tą dieną dirbusių darbuotojų ir vadovo parašais. Toliau pagal LR DK darbdavys turėtų pareikalauti darbuotojo pasiaiškinti dėl šio šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo surašant paaiškinimą raštu. Žinoma, būna atvejų, kai dėl įvairių priežasčių su darbuotoju susiekti neįmanoma (telefonu neatsiliepia, į namus neįsileidžia, pakeista gyvenamoji vieta ir pan.). Tokiu atveju darbdavio vardu turi būti suformuotas pranešimas, kuriame nurodomas laikotarpis, per kurį darbuotojas turi atvykti į darbo vietą ir parašyti paaiškinimą. Surašytas ir darbdavio parašu patvirtintas pranešimas turi būti išsiųstas paštų (rekomenduojama, registruotu su įteikimu). Jei darbuotojas neatvyksta per nurodytą laikotarpį, darbdavys rašo pranešimą, kuriame nurodama priežastis: darbuotojo neatvykimas į darbą visą darbo dieną / pamainą, nurodomas darbuotojo pravaikštos laikotarpis, informuojama apie pasekmes, vadovaujantis LR DK 58, ir nurodoma darbo sutarties nutraukimo data. Surašytas ir darbdavio parašu patvirtintas pranešimas išsiunčiamas darbuotojui registruotu paštu su įteikimu.

Dėl pravaikštų darbuotojui darbo užmokestis neskaičiuojamas. Tačiau „Sodros“ įmokos nebus skaičiuojamos tik tuo atveju, jei apie pravaikštas bus pranešta „Sodrai“ ir pateiktas pranešimas apie apdraustojo nedraudiminius laikotarpius (12-SD). Kitu atveju teks sumokėti įmokas „Sodrai“ nuo MMA.

Pranešimas „Sodrai“ (12-SD) turi būti pateiktas per 3 d. d. pasibaigus pravaikštai. Jeigu pravaikšta tęsiasi ilgiau nei 1 mėnuo, tada 12-SD pranešimas turi būti pateiktas pasibaigus mėnesiui kartu pateikiant pranešimą apie apdraustąjį už ataskaitinį laikotarpį (SAM-06).

Pasibaigus pravaikštai, norint įforminti darbuotojo atleidimą, „Sodrai“ pateikiamas 12-SD pranešimas ir pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą (2-SD), kuriuo „Sodra“ informuojama apie atleistą darbuotoją.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5