Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Ūkininko, PVM mokėtojo, prekių bei paslaugų suvartojimo privatiems poreikiams PVM atskaitos ypatumai

Ūkininko, PVM mokėtojo, prekių bei paslaugų suvartojimo privatiems poreikiams PVM atskaitos ypatumai

Simona Bražienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Telšių r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė


2019-01-21

© LŽŪKT nuotr.

Asmenys, besiverčiantys individualia žemės ūkio veikla, gamina žemės ūkio produktus, juos perdirba ir realizuoja, taip pat teikia žemės ūkio paslaugas. Dažnai suvartojimas privatiems poreikiams tenkinti būna netinkamai įvertinamas ir apskaitomas. Taigi, neįvertinamas, nepriskaitomas ir nesumokamas PVM mokestis.

PVM įstatymo 5 str. 2 dalyje nurodoma, kokiais atvejais laikoma, kad prekės, žemės ūkio produkcija suvartojama PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti:

  • prekių, kurių pirkimo PVM, buvo įtrauktas į PVM atskaitą, perdavimas neatlygintinai kitam asmeniui;
  • žemės ūkio ir kitų produktų pasigaminimui sunaudotų pirktų prekių pirkimo PVM buvo įtrauktas į PVM atskaitą, perdavimas neatlygintinai kitam asmeniui.

Prekių suvartojimo PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti pavyzdys:

Ūkininkas, PVM mokėtojas, augina kiaules. Joms užauginti iš kitų įmonių, PVM mokėtojų, pirko pašarų, papildų, medikamentų, kurių pirkimo PVM įtraukė į PVM atskaitą. Be to, kiaulėms užauginti pirko veterinaro paslaugas, mokėjo už sunaudotą elektros energiją, kurių pirkimo PVM taip pat įtraukė į PVM atskaitą. Prieš šventes šis ūkininkas nusprendė vieną kiaulę neatlygintinai perduoti savo mamai. Laikoma, kad kiaulės užauginimo savikaina – 300 eurų. Kadangi ūkininkas kiaulės auginimui pirktų prekių ir paslaugų pirkimo PVM buvo įsitraukęs į PVM atskaitą, tokiu atveju jis nuo kiaulės vertės turi apskaičiuoti PVM (300 x 21 % = 63 Eur) ir jį įtraukti į ataskaitinio laikotarpio PVM deklaraciją.

VMI pabrėžia, kad prekių, savos gamybos produktų perdavimas ar sunaudojimas kaip nedidelės vertės dovanos (labdarai, reprezentacijai, reklamai ar kaip tyrimų pavyzdžiams) nėra laikomas suvartojimu PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti.

PVM įstatymo 8 str. 2 dalyje nurodoma, kokiais atvejais laikoma, kad paslaugų teikimas PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti:

  • kitam asmeniui suteikiama teisė laikinai neatlygintinai naudotis PVM mokėtojo nuosavu turtu. Įsidėmėtina, kad ši nuostata taikoma tik tokiu atveju, jei minėto nuosavo turto įsigijimo ar pasigaminimo PVM buvo įtrauktas į PVM atskaitą;
  • PVM mokėtojo nuosavo turto perdavimas ar sunaudojimas PVM įstatymo 5 str. 2 d. nurodytais būdais, kai minėtas turtas, vadovaujantis PVM įstatymo nuostatomis, nelaikomas preke;
  • neatlygintinai suteiktos paslaugos, kurios nesusijusios su PVM mokėtojo ekonomine veikla.

Paslaugų teikimo PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti pavyzdžiai:

1) Ūkininkas, PVM mokėtojas, užsiima augalininkyste. Savo ilgalaikį turtą – pakabinamą sėjamąją, kurios įsigijimo PVM buvo įtrauktas į PVM atskaitą, – vienai dienai perdavė neatlygintinai naudotis kaimynui. Kadangi pakabinama sėjamoji priklauso ūkininkui ir jis yra atskaitęs sėjamosios įsigijimo PVM, suteikta teisė neatlygintinai naudotis šia sėjamąja yra laikoma paslaugų teikimu privatiems poreikiams tenkinti, kitaip tariant PVM objektu.

2) Ūkininkas, PVM mokėtojas, įsigijo lengvojo automobilio priekabą, kurios pirkimo PVM įtraukė į atskaitą. Ūkininkas deklaravo (formoje FR0457), kad įsigyta priekaba priskiriama 100 procentų ūkio ekonominei veiklai vykdyti.

Ūkininkas šią priekabą visam mėnesiui davė naudotis ūkio darbuotojui persikraustyti ir naujų namų remonto darbams vykdyti. Visą mėnesį priekabos ūkio teritorijoje nebuvo, nes ji buvo pas darbuotoją. Taigi, ūkininko ilgalaikis turtas – priekaba – visą mėnesį nebuvo naudojama ekonominėje veikloje, ir ūkininkas negavo atlygio. Minėtos priekabos neatlygintinas perdavimas darbuotojo privatiems poreikiams tenkinti laikomas ir ūkininko PVM mokėtojo suteiktomis paslaugomis privatiems poreikiams tenkinti.

PVM mokėtojo suteiktų paslaugų ar/ir prekių, savos gamybos produktų suvartojimas privatiems poreikiams tenkinti turi būti įforminamas PVM sąskaita faktūra. Joje nurodomi privalomi rekvizitai. Patartina nurodyti pastabą, kad ši PVM sąskaita faktūra yra skirta privačių poreikių įforminimui, apskaitymui, PVM atskaitymui, nes PVM deklaracijoje suvartojimo privatiems poreikiams apmokestinamoji vertė deklaruojama atskirame 14 laukelyje, o apskaičiuotas PVM mokestis – 29 laukelyje.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5