Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Pranešimų „Sodrai“ pasikeitimai nuo 2019 m.

Pranešimų „Sodrai“ pasikeitimai nuo 2019 m.

Emilija Dobilaitė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos ūkio apskaitos specialistė


2019-01-14

 

Kartu su 2019 m. įvykusiais pokyčiais, susijusiais su darbo užmokesčiu, atsirado pasikeitimų ir pranešimų formose, kurios teikiamos „Sodrai“. Pasikeitimų yra beveik visose formose: 1-SD, 2-SD, 9-SD, 12-SD, 13-SD, SAM ir PT.

Pildant pranešimus 7 laukelyje, turi būti nurodomas nebe draudėjo adresas, o draudėjo elektroninio pašto adresas. Panaikintas 11 laukelis, kuriame buvo nurodomas draudėjo (vadovo) ar įgalioto asmens, kuris pasirašo pateikiamą pranešimą, pareigų pavadinimas. Taip pat panaikintas 12 laukelis „Vadovo ar įgalioto asmens parašas“.

Visuose pranešimuose A4 laukelis „Apdraustojo vardas, pavardė“, padalintas į du laukelius: A4V „Apdraustojo vardas“ ir A4P „Apdraustojo pavardė“.

Iš SD formų išimti P1 ir P2 laukeliai, kuriuose buvo nurodomi įmokų tarifai draudėjui ir apdraustajam. P3 laukelis, kuriame nurodomas bendras įmokų tarifas (draudėjo ir apdraustojo), pildomas kiekvienam apdraustajam prie apdraustųjų asmenų duomenų (išskyrus 1 SD formą, kadangi joje P3 laukelis panaikintas). SAM formoje panaikintas P16 laukelis „Socialinio draudimo įmokų tarifas (%)“. Dėl šių pakeitimų nebereikės teikti kelių to paties pranešimo variantų su skirtingais įmokų tarifais.

1-SD ir 2-SD formose atsirado naujas pranešimo pateikimo priežasties kodas „22“, kuris nurodomas A5 laukelyje, kai priimtas į darbą asmuo teisės aktų nustatyta tvarka įgyja teisę nemokėti privalomojo sveikatos draudimo. Šis kodas taip pat nurodomas tada, kai priimtas į darbą užsienietis, turintis nacionalinę vizą, teisės aktų nustatyta tvarka įgyja prievolę mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas. 2-SD formoje atsiradus 22 pranešimo pateikimo priežasties kodui, buvo panaikintas 19 pranešimo pateikimo priežasties kodas „užsienietis su viza“.

Atsirado naujas 13-SD pranešimo pateikimo priežasties kodas 10 „Nedraudžiamas PSD asmuo, gaunantis tantjemas/atlygį“, kuris nurodomas A5 laukelyje. Šis kodas taikomas asmenims, kurie gauna atlygį už veiklą stebėtojų taryboje arba valdyboje, arba paskolų komitete ir teisės aktų nustatyta tvarka nedraudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu.

Nuo 2019 m. SAM pranešimo SAM3SDP priede pranešimo pateikimo priežasties kodas 07 gali būti nurodomas ne tik medicinos ekspertams ir kitiems specialistams, atliekantiems teismų ar kitų teisėsaugos institucijų paskirtas teismo medicinos ekspertizes ir tyrimus, bet ir asmenims, kuriems kompensuojamas darbo užmokestis arba apmokama už atitraukimą nuo jų įprastinio užsiėmimo, dalyvaujantiems baudžiamajame procese ar administracinių nusižengimų teisenoje. Tačiau, kaip ir prieš tai, SAM3SDP priedas pildomas tik už tuos apdraustuosius, kurie, atlygį mokančioje įstaigoje ar institucijoje, nedirba pagal darbo ar tarnybos sutartis. Taip pat pildant SAM pranešimo SAM3SDP priedą kitais atvejais, kai pagal teisės aktus apdraustajam asmeniui išmoką, nuo kurios skaičiuojamos įmokos, skiria ir moka draudėjas, kuris nesusijęs su apdraustuoju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, iki 2019 m. pakeitimų A5 laukelyje buvo nurodomas 99 kodas „kiti atvejai“. Po pakeitimų, tokiu atveju, reikės nurodyti 08 kodą „kiti atvejai“. SAM pranešimo SAM3SDP priede P3 laukelyje nurodomas apdraustajam laukeliuose A21 ir A22 nurodytu laikotarpiu taikomas bendras įmokų tarifas.

Nuo 2019 m. SAM pranešimo SAM3SD priede, A12 laukelyje, „įmokų suma Eur“ bus apskaičiuojama laukelyje P3 „bendras įmokų tarifas“ nurodytu tarifu nuo laukelyje A11 „pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma“ nurodytos sumos. Laukelyje P3 nurodomas apdraustajam kalendorinio mėnesio pradžioje taikomas bendras įmokų tarifas.

Duomenys už laikotarpius iki 2009 m. gruodžio 31 d., draudėjo prašymu, gali būti tikslinami pateikus elektroninį arba rašytinį prašymą, už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. ir vėliau – tikslinami tik elektroniniu būdu, t. y. pateikiant PT formą su reikalingais priedais. Tikslinant NP-SD pranešimus už laikotarpius iki 2018 m. rugsėjo 30 d., pildomas PT pranešimo priedas PT-NP-SD, o už laikotarpius nuo 2018 m. spalio 1 d., tikslinant NP-SD2 pranešimus, pildomas PT pranešimo priedas PT-NP-SD2.

Nauja SAM pranešimo forma bus naudojama pateikiant 2019 m. sausio mėnesio darbuotojų atlyginimus ir įmokas. Teikiant 2018 m. gruodžio mėnesio informaciją apie darbuotojų atlyginimus ir įmokas bus naudojama sena SAM pranešimo forma, neatsižvelgiant į tai, jog pranešimas teikiamas 2019 metais.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5