Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Didinamos paramos išmokos už gyvulius

Didinamos paramos išmokos už gyvulius

LR žemės ūkio ministerija


2019-02-14

©LŽŪKT

Žemės ūkio ministerija patvirtinto 2018 metų susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas dydžius. Išmokos už gyvulius bus pradėtos mokėti nuo kovo 1 d. ir bus mokamos iki birželio 30 d.

Mėsiniams galvijams skirta 14,8 mln. Eur, mėsinėms avims – 2,12 mln. Eur, pienininių veislių buliams – 4,9 mln. Eur, pieninėms ožkoms – 247 tūkst. Eur.

2018 m. susietosios paramos dydžiai, palyginti su 2017 m. išmokomis, padidėjo.

Už 2018 m. išlaikytą  mėsinį galviją numatyta skirti 91,70 Eur (2017 m. buvo 91,28 Eur), mėsinę avį – 10,84 Eur (2017 m.  – 10,45 Eur), pieninės veislės bulių  – 87,49 Eur (2017 m. – 78,91 Eur), pieninę ožką – 23,78 Eur (2017 m. – 23,39 Eur).

Paramą už gyvulius gaus visi ūkininkai, kurie savo valdoje nepertraukiamai gyvulius išlaikė 60 kalendorinių dienų, o jų mėsiniai galvijai ir pieninių veislių buliai buvo 12 mėn. amžiaus.

Išmoka bus išmokama ūkininkui, jei pasibaigus numatytam išlaikymo laikotarpiui jis savo gyvulį paskerdė, pardavė eksportui arba pripažintam kooperatyvui. Išmoka mokama ir už savo valdoje iki 2018 m. gruodžio 31 d. išlaikytą gyvą gyvulį.

Nauja tai, kad skatindama ūkininkų kooperaciją, padedančią jiems realizuoti gyvulius už patrauklesnę kainą, ir atsižvelgdama į socialinių partnerių  pageidavimus, Žemės ūkio ministerija nuo 2018 metų numatė galimybę ūkininkams parduoti savo gyvulius pripažintam žemės ūkio kooperatyvui ir neprarasti išmokų.

Atsižvelgdama į mėsinių galvijų augintojų asociacijų prašymus ir siekdama užtikrinti, kad pieninių ir mėsinių veislių mišrūnių karvių laikytojams nebūtų mokamos išmokos tam pačiam gyvuliui ir už pieną, ir už mėsinius galvijus, ministerija 2018 m. taisykles papildė dar vienu reikalavimu. Dabar išmokos bus mokamos laikantiems pieninių ir mėsinių veislių mišrūnes karves (veislės kodai: 81 ir 82), jeigu jų atvesti veršeliai karvės laikytojo valdoje einamaisiais metais bus išlaikyti 5 mėnesius.

Atkreipiame dėmesį, jog minėtasis reikalavimas netaikomas pieninių ir mėsinių veislių mišrūnių pirmaveršėms karvėms, pieninių ir mėsinių veislių mišrūnių karvėms aborto atveju, taip pat atvedus negyvus veršelius ar jiems kritus. Netaikomas ir grynaveislėms bei mišrūnėms mėsinių veislių karvėms.

Ūkininkai, ne dėl jų kaltės negavę išmokų už gyvulius, iki š. m. gegužės 15 d. per vietos seniūnijas su prašymais galės kreiptis į Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą. Jam  įvertinus kiekvieno pareiškėjo prašymą, pareiškėjų duomenys galės būti įtraukiami į papildomai rengiamas suvestines ir iki š. m.  birželio 1 d. pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.

Daugiau informacijos galima rasti čia.


baneris

mazinu_1

apskaita