STRAIPSNIAI > MIŠKININKYSTĖ > Visuomenė kviečiama susipažinti su baigiamais ruošti vidinės miškotvarkos projektais

Visuomenė kviečiama susipažinti su baigiamais ruošti vidinės miškotvarkos projektais

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija


2019-02-27

©LŽŪKT

Baigiami ruošti vidinės miškotvarkos projektai Valstybinių miškų urėdijos (VMU) keturių regioninių padalinių – Biržų, Rokiškio, Panevėžio ir Joniškio -– valstybiniams miškams. Visuomenė kviečiama su jais susipažinti.

Vieši susirinkimai kovo 26 d. bus organizuojami Biržuose, kovo 27 d. – Panevėžyje ir Rokiškyje,  kovo 28 d. – Joniškyje. Juose dalyvauti gali visi norintieji. Pastabas ir siūlymus projektų rengėjams galima teikti visą projekto laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu. Projektus rengia VMU Miškotvarkos skyrius.

Per viešus susirinkimus bus pristatomos dešimtmečiui suprojektuotos ūkinės priemonės: rekreacinių miškų tvarkymas, gamtosauginių priemonių planai, pagrindinių, ugdomųjų, sanitarinių miško kirtimų, miško atkūrimo ir įveisimo apimtys.

Valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektuose teikiama miško ūkinės veiklos bei miško išteklių rodiklių analizė, taip pat – ūkinių priemonių miško ištekliams naudoti, atkurti ir gerinti projektavimas, įskaitant jaunuolynų ugdymą, sėklinių miško bazių plėtrą, sanitarinę ir priešgaisrinę miško apsaugą, miško kelių tiesimą, saugomų teritorijų ir rūšių apsaugos tvarkymo priemones, rekreacines ir socialines miško funkcijas. VIDEONAUJIENOS

Miškasodis: kaip sodinti eglaites
Miško savininkų nuotoliniai mokymai: mokesčiai už parduotą medieną ir nenukirstą mišką

NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


 


© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos