Kviečiame mokytis ir nuotoliniu būdu sistemoje IKMIS (https://www.ikmis.lt/).

STRAIPSNIAI > AUGALININKYSTĖ > Geriausias metas tirti dirvožemį

Geriausias metas tirti dirvožemį

Gintautas Klevinskas
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos augalininkystės specialistas


2015-08-18

 

Nuėmus derlių, puikus laikas išsitirti dirvožemį. Po derliaus nuėmimo gaunami tiksliausi dirvožemio tyrimų rezultatai, nes augalai jau būna sunaudoję jiems atiduotas trąšas.

Dirvožemį naudinga išsitirti dėl kelių priežasčių. Pirmiausiai ūkininkas tiksliai sužino, kiek ir kokių maisto medžiagų reikia tam tikroje lauko vietoje. Kartais maisto medžiagų jau būna užtektinai ir tręšti nereikia. Taigi sutaupoma pinigų ir laiko.

Kita svarbi priežastis – dirvožemio rūgštėjimas dėl per didelio trąšų kiekio. Ūkininkas, sužinojęs dirvožemio pH, gali nuspręsti, ar reikia kalkinti dirvą. Rūgščiame dirvožemyje augalai labai sunkiai pasisavina maisto medžiagas, todėl tręšimas praktiškai neduoda rezultatų, o trąšos išsiplauna į gilesnius dirvožemio sluoksnius ir su gruntiniu vandeniu nuteka į vandens telkinius.

Tręšiant per daug, teršiama aplinka, ypatingai – Baltijos jūra. Šiuo metu joje vyksta eutrofikacija, kuri intensyvėja dėl trąšų išsiplovimo iš dirvožemio, kai augalai jų gauna per daug ir nespėja pasisavinti.

Taigi norint efektyviai ir ekonomiškai ūkininkauti, tikrai svarbu išsitirti dirvožemį. Tai padeda išlaikyti stabilų dirvožemio derlingumą, mažinti gamtos taršą ir džiaugtis didesniu derliumi naudojant mažiau trąšų.

Žemiau pateiktoje lentelėje matote, kokiam dirvožemio pH esant, pasisavinami mikro ir makroelementai.

Du-paveikslai-kartu-naujo1

Dirvožemio pH

Tyrimo būdą galima pasirinkti

Norėdami išsitirti dirvožemį, ūkininkai turėtų susisiekti su Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajono biuro augalininkystės konsultantu ir drauge nuspręsti, kaip bus imami dirvožemio ėminiai.

Būdą galima pasirinkti. Dirvožemio ėminiai imamami rankiniu būdu arba automatizuotai, t. y. su keturračiu, kuriame įmontuota speciali įranga.

Iš vieno nustatyto taško paimama apie 10–15 ėminių, kurie sumaišomi į vieną. Tokiu būdu gaunami tikslesni rezultatai. Dirvožemis nugabenamas į laboratoriją. Ištiriamas fosforo, kalio, humuso kiekis ir nustatomas pH.

Išsityrus dirvožemį automatizuotai, klientui perduodami dirvožemio turtingumo maisto medžiagomis žemėlapiai. Taigi galima tiksliai matyti, kiek ir kokių medžiagų yra konkrečioje lauko vietoje.

Įsigilinęs į  tyrimų duomenis, augalininkystės konsultantas parengs tikslų laukų tręšimo planą.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


 VIDEONAUJIENOS

IKMIS 2020. Pasėlių stebėjimas – situacija Biržų rajone
IKMIS 2020. Pasėlių stebėjimas – situacija Jurbarko rajone

NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


GEBA_1

Basf_zieminiai_rapsai_230x350px

4


© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2020 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos