Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Ryšį tarp vartotojo ir gamintojo padės sustiprinti ES parama

Ryšį tarp vartotojo ir gamintojo padės sustiprinti ES parama

Vaida Čepienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos vyriausioji verslo ekonomikos specialistė


2019-03-20

 

Siekiantys sėkmingai organizuoti verslą bei gauti didžiausią galimą pelną gaminant ir parduodant prekes bei įgyti pranašumą rinkoje, turi dar vieną galimybę pasinaudojant ES parama bendradarbiauti steigiant trumpas tiekimo grandines ir savo užaugintą, pagamintą produkciją parduoti tiesiogiai vartotojui. Nuo kovo 4 d. iki gegužės 3 d. renkamos paraiškos pagal priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį  „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ (toliau – Veiklos sritis). Paraiškų rinkimo etapui skirta beveik 2,9 mln. Eur paramos lėšų.

Trumpos maisto tiekimo grandinės grindžiamos pasitikėjimu, bendradarbiavimu ir tiesioginiu gaminių tiekimu, o tai nauda ir gamintojui, galinčiam sukurti didesnę pridėtinę vertę, ir  vartotojui, ieškančiam sveiko, šviežio ir kokybiško maisto.

Pareiškėjus, siekiančius bendradarbiauti ir norinčius gauti paramą, kviečiame kreiptis į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajono biurus, kur ekonomikos paslaugas teikiantys konsultantai išsamiai susipažins su Veiklos srities paramos teikimo schema, taisyklėse numatytais tinkamumo kriterijais ir reikalavimais paramai gauti, įsipareigojimais, kuriuos turėsite vykdyti gavę paramą, taip pat parengs verslo projektą.

Ką reikia žinoti pareiškėjams ir partneriams?

Pagal šią veiklos sritį paraišką gali teikti ne mažiau kaip du ūkio subjektai – pareiškėjas ir partneris (toliau – projekto dalyviai). Projekto dalyviais gali būti fiziniai (įregistravę ūkininko ūkį ir valdą) ir privatūs juridiniai (atitinkantys MVĮ keliamus reikalavimus) asmenys ne trumpiau kaip 1 m. užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu ir (arba) rinkodara ir pajamos vykdomos veiklos sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų, taip pat privatūs juridiniai (atitinkantys MVĮ keliamus reikalavimus) asmenys, užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų realizavimu (prekyba). Viešieji juridiniai (atitinkantys MVĮ keliamus reikalavimus) asmenys taip pat gali dalyvauti projekte, tačiau tik kaip partneriai arba tarpininkai. Tarpininkas projekte neprivalomas, bet jei būtų numatytas, tai tik vienas.

Projekto dalyviams taikomos tos pačios tinkamumo gauti paramą sąlygos, reikalavimai ir įsipareigojimai. Tam, kad paramos gavėjas ir partneriai laikytųsi geros partnerystės praktikos taisyklių, būtų atsakingi už bendras partnerių jungtinės veiklos prievoles, pasirašoma Jungtinės veiklos sutartis. Viso projekto metu (tiek projekto įgyvendinimo, tiek kontrolės laikotarpiu) nei pareiškėjas, nei partneriai negali būti keičiami ir turi besąlygiškai bendradarbiauti.

Svarbu surinkti 30 privalomųjų projekto atrankos balų ir laikytis įsipareigojimų

Projekto dalyviai turi įsivertinti, ar atitinka taisyklėse numatytus tinkamumo kriterijus, ar sugebės laikytis įsipareigojimų. Taip pat labai svarbu apskaičiuoti, ar projekto dalyviai surenka privalomus minimalius projekto atrankos balus, nes, kitu atveju, paraiškos teikti negalima. Galimybė gauti:

 • nuo 15 iki 20 balų, jei grandinėje dalyvauja daugiau projekto dalyvių, gaminančių ir (arba) perdirbančių žemės ūkio ir maisto produkciją (ne mažiau 3 dalyviai).
 • iki 40 balų, jei projekte numatyti prekybos būdai: tiesioginis produktų pristatymas vartotojams ir (ar) pardavimai ūkiuose, ir (ar) naujų prekybos vietų ne ūkiuose steigimas.
 • 5 balus, jei projekto grandinės dalyvis (bent vienas jų) yra žemės ūkio kooperatyvas arba tokio kooperatyvo narys. 
 • iki 20 balų, jei projekte suplanuotas didesnis prekybos vietų, pritaikytų e. kuponų sistemai, skaičius.
 • nuo 5 iki 10 balų, jei projekto grandinės dalyviai rinkai tieks daugiau skirtinguose žemės ūkio sektoriuose pagamintų ir (ar) perdirbtų produktų (ne mažiau kaip 3 produktus).
 • 5 balus, jei projektas įgyvendinamas be tarpininkų. 

Kiek paramos galima gauti ir kokias investicijas galima įsigyti?

Pagal įgyvendinimo taisykles didžiausia paramos suma vienam pareiškėjui negali viršyti 120 000 Eur. Projekto bendrosioms, einamosioms bendradarbiavimo ir projekto įgyvendinimo bei skatinamosioms veiklos išlaidoms numatytas 100 proc. intensyvumas, o prekybai skirtoms transportų priemonių, technikos, įrangos, statybų ir pan. išlaidoms –  60 proc.

Investuoti galimą tik į išlaidas, kurios yra susijusios su vykdoma veikla ir būtinos projekto įgyvendinimui, tai:

 • Motorinės transporto priemonės, skirtos kroviniams vežti, mobiliai prekybai vykdyti;
 • Mechaniniai-hidrauliniai vežimėliai, krautuvai (išskyrus teleskopinius);
 • Prekybiniai baldai, įranga;
 • Fasavimo, pakavimo įranga;
 • Gaminamų produktų apdorojimo, perdirbimo, paruošimo realizacijai įranga;
 • Statinių statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas, infrastruktūros kūrimas;
 • Statybinių medžiagų įsigijimas (kai statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas ūkio būdu);
 • Statinių – prekybos vietų – paprastasis remontas;
 • Internetinės parduotuvės sukūrimas ir jos palaikymas;
 • Einamosios bendradarbiavimo išlaidos (susitikimų organizavimas, administracinių patalpų nuoma, kanceliarinių prekių įsigijimas, darbo užmokestis projekto vadovui);
 • Skatinamosios veiklos išlaidos (populiarinimo ir (ar) rinkodaros veikla; trumpalaikių renginių organizavimas; prekės ženklo kūrimas ir gaminimo paslaugos; interneto svetainės sukūrimas ir palaikymas, pardavimų skatinimo reklamos išlaidos);
 • Einamosios projekto įgyvendinimo išlaidos (prekyvietės patalpų nuoma ir išlaikymas,  pardavėjo darbo užmokestis, prekybai vykdyti reikalingo transportavimo, trumpalaikių renginių nuomos išlaidos, kasos aparato modifikavimo išlaidos);
 • Bendrosios išlaidos (verslo plano, paraiškos parengimo ir pan.).

Rekomenduojame pažiūrėti

Sėkmės istorija: nuo idėjos iki kooperatyvo „Sartų lankų jautiena“

Stiprinantiems savo ūkio pozicijas rinkoje – ES parama

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

mazinu_1

apskaita