Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Kviečiame teikti paraiškas gauti finansavimą pagal Pagalbos veislininkystei taisykles

Kviečiame teikti paraiškas gauti finansavimą pagal Pagalbos veislininkystei taisykles

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba


2019-03-13

©LŽŪKT

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad jau galima teikti paraiškas gauti valstybės pagalbą atlikti tam tikrus veislininkystės darbus ar paslaugas, susijusias su gyvulių genetinės kokybės nustatymu, įskaitant genomo tyrimus. Dėl valstybės pagalbos galima kreiptis ir organizuojant konkursus, prekybos muges ir (arba) parodas ar ketinant jose dalyvauti.

Paraiškas, pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 3D-290 patvirtintas Pagalbos veislininkystei taisykles, gali teikti pripažintos veislininkystės institucijos ir (ar) juridiniai asmenys, teikiantys paslaugas pagal šią veiklos kryptį. Paramos konkursų, prekybos mugių ir (arba) parodų organizavimui ir dalyvavimui jose gali kreiptis Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai, specializuotą veislininkystės veiklą vykdančios valstybės valdomos bendrovės ar pripažintos veislininkystės institucijos. Svarbu pažymėti, kad narystė Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmuose nėra būtina sąlyga norint pasinaudoti valstybės pagalba.

2019 m. tam tikriems veislininkystės darbams ar paslaugoms, susijusioms su gyvulių genetinės kokybės nustatymu, įskaitant genomo tyrimus, atlikti numatoma skirti 30 000 Eur, o konkursų, prekybos mugių arba parodų organizavimui ir dalyvavimui jose – 150 000 Eur valstybės paramos.

Paraiškos ir kiti dokumentai paramai gauti gali būti teikiami nuo š. m. kovo 13 d. iki š. m. balandžio 12 d. Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (Siesikų g. 19, Vilnius). Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba, jos forma ir visi su paraiška teikiami dokumentai turi būti antspauduoti ir patvirtinti atsakingo asmens parašu.

Paraišką turi pateikti pareiškėjas asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta. Kitais būdais (faksu, el. paštu ir t. t.) pateiktos paraiškos nepriimamos. Pavėluotai pateikus paraišką, t. y. pasibaigus nustatytam terminui arba kvietimui teikti paraiškas, ji toliau neadministruojama ir grąžinama pareiškėjui, išskyrus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atvejus.

Pagalbos veislininkystei taisykles ir paraiškos formą galima rasti čia.


baneris

mazinu_1

apskaita