Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > VERTA ŽINOTI > Atnaujinami georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys ir topografiniai žemėlapiai

Atnaujinami georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys ir topografiniai žemėlapiai

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos


2019-03-15

©LŽŪKT

Nacionalinei žemės tarnybai (NŽT) iki šių metų pabaigos įgyvendinus trejų metų projektą, bus atnaujintas Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys (GDR50LT) ir Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 topografiniai žemėlapiai (TOP50LKS).

NŽT geodezijos ir kartografijos specialistai ne tik rūpinasi, kad kiekvienais metais būtų reguliariai atnaujinami šalies erdvinių duomenų rinkiniai ir skaitmeniniai  žemėlapiai, tačiau ir siekia užtikrinti nuolatinį šio proceso modernizavimą. Dar 2013 metais Lietuvoje buvo inicijuotas georeferencinių erdvinių duomenų ir topografinių  žemėlapių 1:50 000 atnaujinimo proceso modernizavimas – pradėtos kurti automatizuotos erdvinių duomenų ir topografinių žemėlapių atnaujinimo technologijos.

NŽT 2017–2019 metais įgyvendina GDR50LT ir TOP50LKS atnaujinimo paslaugas –  peržiūrimos, analizuojamos ir tikslinamos ankstesnių projektų metu sukurtos technologijos bei automatizuotai atnaujinami GDR50LT duomenys ir TOP50LKS žemėlapiai.

Užbaigus 2017–2019 projektą naudotojams bus teikiami atnaujinti GDR50LT erdviniai duomenys ir TOP50LKS žemėlapiai. Šiuos duomenis galima bus peržiūrėti ir atsisiųsti per Lietuvos erdvinės informacijos portalą www.geoportal.lt, per kurį šiuo metu yra pasiekiami ankstesnių projektų metu sukurti duomenys ir žemėlapiai.

Kartografijoje, kuriant erdvinius duomenis ir topografinius žemėlapius,vienas iš pagrindinių  yra 1:50 000 mastelis. Šio mastelio erdvinių duomenų rinkiniams ir topografiniams žemėlapiams skiriama itin daug dėmesio visose NATO šalyse-narėse, nes jie yra plačiai naudojami krašto apsaugos sistemoje.

Atsižvelgdama į šioje srityje pirmaujančių Europos šalių nacionalinių kartografavimo agentūrų, tokių kaip Nyderlandų Karalystės kadastro, žemės registro ir kartografavimo agentūra, taikomą praktiką, 2013 metais NŽT vykdė bandomąjį projektą, siekiant nustatyti Lietuvos Respublikos teritorijos 
M 1:50 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio (GDR50LT) atnaujinimo, naudojant Georeferencinio pagrindo kadastro (GRPK) (iki 2018 metų – Valstybinio georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio M 1:10 000 (GDR10LT)) duomenis, automatizavimo galimybes Lietuvoje. Projekto rezultatai parodė, kad didžiosios dalies GDR50LT duomenų atnaujinimą galima automatizuoti be jokių pakeitimų pradiniuose (GDR10LT) duomenyse, likusios dalies duomenų atnaujinimas gali būti automatizuotas atlikus nedidelius pakeitimus pradinių duomenų struktūroje ar papildžius pradinius duomenis trūkstama informacija.

2014 metais pradėti GDR50LT atnaujinimo automatizavimo darbai. Tam, kad keičiant duomenų mastelį iš stambesnio į smulkesnį objektai ar jų elementai nebūtų per maži, susilieję, per daug detalūs, juos reikia generalizuoti. Generalizavimo tikslas yra suprastinti erdvinių duomenų detalumą, konfigūraciją ir jų kiekį, tačiau tik tiek, kad vietovės situacija liktų aiškiai suprantama ir duomenys galėtų būti toliau naudojami įvairiems tikslams įgyvendinti. Klasikinėje kartografijoje šis procesas atliekamas rankiniu būdu, todėl užima daug laiko.

Taigi 2014 metais NŽT pastangomis buvo įgyvendintas pirmasis modernizavimo etapas, kurio metu sukurta technologija, skirta automatizuoti M 1:50 000 erdvinių duomenų sukūrimą, generalizuojant M 1:10 000 duomenis. Naudojant šią technologiją buvo atnaujinti GDR50LT duomenys, kurie gali būti naudojami analizei, planavimui, žemėlapių kūrimui atlikti ir kitiems tikslams.

Tačiau tam, kad GDR50LT duomenys būtų tinkami topografiniam žemėlapiui (TOP50LKS) parengti, reikėjo sukurti kartografiniam objektų generalizavimui skirtą technologiją. Šio proceso metu vykdoma papildoma žemėlapyje vaizduotinų kartografinių objektų atranka, simbolizavimas, perstūmimas ir pan. Tokiu būdu estetiškas kartografinis vaizdas žemėlapyje sukuriamas taip, kad objektai, atvaizduoti įvairiais – skirtingo pločio, dydžio, konfigūracijų – sutartiniais ženklais ar informacija apie objektus (vietovardžiai, savybės ir pan.), nedengtų vieni kitų ir neužgožtų svarbių vietovės orientyrų bei liktų informatyvūs.

2015–2016 metais NŽT užsakymu buvo įgyvendintas antrasis atnaujinimo automatizavimo etapas – sukurta technologija, skirta automatizuotai atlikti GDR50LT duomenų kartografinį generalizavimą taip, kad jie būtų tinkami TOP50LKS sudaryti. Georeferencinio pagrindo kadastro erdviniame duomenų rinkinyje (tuo pačiu ir GDR50LT) nėra kaupiami visi topografiniams žemėlapiams būdingi objektai ar jų požymiai, todėl kuriant topografinius žemėlapius naudojami ir kitų institucijų duomenys. Pavyzdžiui, informacija apie medžių rūšis gaunama iš Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro, naudingųjų iškasenų pavadinimai – iš Žemės gelmių registro. 2016 metais, nustačius trūkstamus duomenis (užtvankos, medžių eilės ir pan.), kurie nėra kaupiami kituose oficialiuose šaltiniuose arba jų kokybė nėra tinkama, jie buvo surinkti ir sutvarkyti rankiniu būdu.

Per 2015–2016 metus atnaujintos ne tik automatizuoto generalizavimo technologijos, bet ir visos LR teritorijos TOP50LKS žemėlapiai (vektorinis bei rastrinis). Užbaigus abiejų etapų darbus, sumažėjo GDR50LT duomenų ir TOP50LKS žemėlapių atnaujinimo kaštai ir laikas. Anksčiau, generalizavimą atliekant rankiniu būdu, prireikdavo 3–5 metų, kol pradiniai duomenys M 1:10 000 virsdavo galutiniu produktu. Šiuo metu, esant poreikiui, GDR50LT ir TOP50LKS gali būti atnaujinti per keletą mėnesių.

Įdiegus automatizuoto atnaujinimo technologijas, maksimaliai sutrumpėjo laikas nuo duomenų surinkimo iki galutinių produktų GDR50LT ir TOP50LKS sukūrimo, tad naudotojai visada gali gauti aktualiausią informaciją apie situaciją konkrečioje vietovėje.


apskaita

darbu sauga-2

pasaru-tyrimo-baneris

nuotoliniai mokymai_1

GZPK BANERIS

Ukininko-patarejas

http://www.jonavosgrudai.lt/lt/