Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > VERTA ŽINOTI > Naujas įstatymas: per 15 metų bus atnaujinta visa melioracijos sistema

Naujas įstatymas: per 15 metų bus atnaujinta visa melioracijos sistema

LR žemės ūkio ministerija


2019-03-29

©LŽŪKT nuotr.

Daugelį metų melioracijos įrenginių tvarkymui ir šių darbų finansavimui skirta nepakankamai dėmesio ir lėšų. Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) parengė naują Melioracijos įstatymo projektą, kuriuo siekiama iš esmės pakeisti ydingą seną tvarką ir per 15 metų sutvarkyti sistemą.

„Ryžomės per 15 metų atnaujinti visą Lietuvos melioracijos sistemą. Turint omenyje tragišką jos būklę, ilgiau delsti būtų nusikalstama. Žinoma, imamės sunkaus iššūkio sukaupti tam reikalingas lėšas. Tačiau nauja melioracijos sistema atsipirks su kaupu, nes tapsime atsparesni klimato grimasoms, o ūkininkai džiaugsis padidėjusiu produktyvumu“, – komentavo žemės ūkio ministras Giedrius Surplys.

Kaip jau skelbta, kovo pradžioje naujos redakcijos Melioracijos įstatymo ir jį lydinčių teisės aktų projektas buvo registruotas ir paskelbtas viešai, kad visos suinteresuotos šalys galėtų pateikti savo pastabas ir pasiūlymus. Tai buvo galima padaryti iki kovo 28 d.

Atsižvelgusi į visų suinteresuotų pusių išsakytas pozicijas ŽŪM balandžio mėnesį tobulins pirminį projektą ir naują jo variantą taip pat teiks viešoms diskusijoms.

ŽŪM primena, kad pateikto svarstyti Melioracijos įstatymo projekto uždaviniai yra reglamentuoti melioracijos statinių nuosavybės santykius, žemės savininkų ir kitų naudotojų teises ir pareigas, melioracijos statinių rekonstravimo, remonto ir priežiūros darbų finansavimo principus ir kt.

Projekte siūloma įtvirtinti nuostatą, kad žemės sklypų savininkams priklauso žemės sklype esantys visi drenažo rinktuvai, kurie yra žemės sklypo priklausiniai. Taip pat papildomos žemės sklypų savininkų teisės ir pareigos.

Siekiant užtikrinti tinkamą valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstravimo darbų finansavimą, siūloma įsteigti Melioracijos fondą, kuris bus valstybės įmonės Žemės ūkio ir erdvinės informacijos centro, atsakingo už valstybei priklausančių melioracijos statinių rekonstravimo darbų organizavimą ir koordinavimą, atskira finansinė grupė (atskiras apskaitos vienetas), ir numatyti jo finansavimo šaltinius.

Įstatymo projekte taip pat siūloma nustatyti, kad už įstatymo pažeidimus taikoma administracinė atsakomybė ir atsižvelgiant į tai kartu teikiamas Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimo ir kodekso papildymo projektas.

Be to, siekiant užtikrinti Melioracijos fondo finansavimą taip pat siūloma keisti Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymą ir jame numatyti, kad lėšos, gautos už parduotus valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypus, taip pat skiriamos ir Melioracijos fondui formuoti.


apskaita

darbu sauga-2

pasaru-tyrimo-baneris

nuotoliniai mokymai_1

GZPK BANERIS

Ukininko-patarejas

http://www.jonavosgrudai.lt/lt/