Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Parama dar nepasinaudojusiems smulkiesiems ūkiams

Parama dar nepasinaudojusiems smulkiesiems ūkiams

Gražina Filipavičienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Zarasų r. biuro ekonomikos konsultantė


2019-04-05

© LŽŪKT nuotr.

Nuo šių metų kovo 1 d. startavo paraiškų priėmimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams”. Paraiškos renkamos net tris mėnesius: kovą, balandį ir gegužę.  Paraiškų priėmimo etapui skirta 10 mln. Eur. Taigi, parama galės pasinaudoti apie 667 smulkiųjų ūkių. Besibaigus pirmajam paraiškų rinkimo etapo mėnesiui, kovo 28 d. duomenimis, pateiktos tik 37 paraiškos. Tad užsiimantys žemės ūkio  produktų gamyba, pagamintų ar išaugintų valdoje žemės ūkio produktų perdirbimu ir tiekimu į rinką turi dar daug galimybių gauti paramą.

Jei abejojate, ar jūsų ūkis atitinka taisyklėse numatytus tinkamumo kriterijus, kviečiame kreiptis į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biurų konsultantus. Ekonomines paslaugas teikiantys konsultantai supažindins su taisyklių reikalavimais, įsipareigojimais, įvertins ūkio atitiktį projekto atrankos kriterijams, parengs verslo planą, užpildys paraišką ir dirbs su Jumis per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

Naujas paraiškų rinkimo etapas įnešė naujovių ir pokyčių

Vienas svarbiausių  pokyčių – pasinaudoti parama gali tik tie pareiškėjai, kurie dar nėra gavę paramos smulkiesiems ūkiams per 2014–2020 m. programos įgyvendinimo laikotarpį. Kitas –supaprastinti reikalavimai įsigyjamoms investicijoms. Jas galima įsigyti tiek naujas, tiek naudotas, svarbu, jog būtų susijusios su remiama veikla,  reikalingos verslo planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti. Nereikalaujama prie paraiškos pateikti ir komercinių pasiūlymų planuojamoms investicijoms. Taip pat atsisakyta reikalavimo apdrausti paramos lėšomis įsigytą turtą, tačiau būtina žinoti, kad įvykus įvykiui, kurio metu parama įsigytas turtas bus sunaikintas ar sugadintas, paramos gavėjas privalės atstatyti turtą ne mažesne kaip atkuriamąja verte ir ne mažesnių techninių parametrų.

Taisyklėse numatyta, kad nebereikės pagrįsti finansavimo šaltinių, taigi, projekto įgyvendinimui trūkstamas lėšas pareiškėjai turės galimybę skolintis ne tik iš finansinių įstaigų, bet ir iš fizinių asmenų. Nauja ir tai, jog atsisakyta projekto kontrolės laikotarpio. Žinoma, nereikia pamiršti, kad verslo plane prisiimtų įsipareigojimų reikės laikytis iki paskutinio lėšų išmokėjimo.

Pretendentai į smulkiųjų ūkių paramą turi įvertinti ir apsvarstyti,  ar atitinka taisyklėse numatytus tinkamumo kriterijus, ar sugebės laikytis įsipareigojimų. Pirmiausia, labai svarbu apskaičiuoti, ar pareiškėjas surenka privalomus minimalius 35 projekto atrankos balus, nes kitu atveju – paraiškos teikti negalima.

Numatyti šie projektų atrankos kriterijai:

  1. Kuriamas specializuotas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kurio viena iš veiklų yra gyvulininkystė, ir kurio pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, sudarys ne mažiau kaip 50 % visų veiklos pajamų, skiriama 15 balų.
  2. VED 2019-01-01 yra mažesnis (VED 4 000–7999 Eur) skiriama nuo 5 iki 20 balų.
  3. Ūkininkas yra iki 40 metų imtinai, skiriama 15 balų.
  4. Įgyvendinus verslo planą VED padidės, t. y. bus didesnis kaip 21 proc. arba 51 proc., skiriama nuo 15 iki 25 balų.
  5. Ūkininkas yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys ne mažiau kaip 1 m. arba daugiau kaip 2 m., skiriama nuo 10 iki 15 balų.
  6. Verslo planas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, skiriama 10 balų.

Paramos gali kreiptis fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir iki paramos pateikimo dienos įregistravę savo vardu valdą ir ūkininko ūkį. Pagrindinė sąlyga pareiškėjui, kad valdos ekonominis dydis išreikštas produkcijos standartine verte (VED)  būtų ne mažesnis kaip 4000 ir ne didesnis kaip 7999 Eur. Taip pat  būtina, jog pretenduojantis gauti paramą bent paskutiniais metais prieš paraiškos pateikimą, būtų deklaravęs pasėlius ir (arba) registravęs ūkinius gyvūnus.

Pagal veiklos sritį remiama žemės ūkio produktų gamyba, pagamintų ar išaugintų valdoje žemės ūkio produktų perdirbimas ir tiekimas rinkai.

Pareiškėjai gali gauti iki 15 tūkstančių Eur išmoką, kuri bus išmokama dviem dalimis: pirmoji dalis, kuri sudaro 80 proc. paramos sumos, išmokama priėmus sprendimą skirti paramą, antroji, likusi  20 proc. dalis, išmokama kitais metais po tinkamo  verslo plano įgyvendinimo. Verslo planą įgyvendinti būtina iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Verta žinoti

Pretenduojantys į paramą turi žinoti, kad verslo planas bus įgyvendintas tik tuomet, kai bus įvykdyti visi taisyklėse numatyti reikalavimai ir įsipareigojimai, t. y. per 9 mėn. nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos pradėtas įgyvendinti verslo planas; įsigytos visos verslo plane numatytos investicijos; ne mažiau kaip 20 proc. padidintas produkcijos standartine verte išreikštas valdos ekonominis dydis (VED); pasiekti verslo plane numatyti veiklos plėtros tikslai ir vykdoma pelninga veikla. Žinoma, reikia nepamiršti ir visų kitų įsipareigojimų susijusių su projekto atrankos kriterijais, jei už juos gavote balus.

Parengta pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams“ įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2019 metų, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-69 (2019-02-07)

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

mazinu_1

apskaita