Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Kodėl pareiškėjams kartais prireikia sugrąžinti gautą paramą

Kodėl pareiškėjams kartais prireikia sugrąžinti gautą paramą

Nacionalinė mokėjimo agentūra


2019-04-01
©LŽŪKT nuotr.
 
NMA, administruodama ūkininkų paraiškas, pateiktas gauti tiesiogines išmokas, paramą pagal su plotu susijusias Kaimo plėtros programos priemones, paramą už laikomus gyvulius, atnaujinusi duomenis, kartais identifikuoja deklaruotų duomenų neatitikimą. ES teisės aktai įpareigoja, atsiradus duomenų pasikeitimui, šias paraiškas vertinti iš naujo. Norėdami padėti ūkininkams išvengti klaidų, kurios gali turėti įtakos skolos susidarymui, supažindiname su administravimo praktikoje pasitaikančiais pavyzdžiais.
 
NMA, nustačiusi duomenų neatitikimus, kartais turi priimti sprendimą dėl pareiškėjui jau išmokėtos dalies paramos sumos susigrąžinimo. Atsižvelgdama į pareiškėjui susidariusią nepalankią situaciją, NMA stengiasi būti maksimaliai lanksti ūkininkų atžvilgiu: nagrinėjama konkreti situacija (dėl force majeure aplinkybių), pareiškėjams suteikiama galimybė skolą išdėstyti per tam tikrą laiką ar padengti būsimosiomis išmokomis.
 
Kaip rodo statistika, dažniausiai visų susidariusių skolų susidaro dėl kontrolinių žemės sklypų pasikeitimų (2018 m. duomenimis, 64 proc.), gavus naują ortofotografinę nuotrauką. Jei atnaujintoje ortofotagrafinėje nuotraukoje matoma, kad deklaruotiems plotams, už kuriuos buvo prašoma paramos, buvo priskirti pastatai, iškasti tvenkiniai, krūmai ar miškų apaugę laukai bei kiti paramai netinkami objektai, gautą paramą už šiuos plotus, prireikia grąžinti. Likusi dalis (36 proc.) skolų susidaro dėl prisiimtų tęstinių įsipareigojimų nesilaikymo arba nutraukimo prieš terminą, dėl pavėluotai registruotų įvykių su gyvuliais ir kitų priežasčių.
 
Vadovaujantis teisės aktais, parama gali būti susigrąžinta skaičiuojant nuo metų, kuriais buvo padarytas (užfiksuotas) pažeidimas, tačiau ne daugiau kaip už ketverius metus. Žemiau pateikiami netinkamų skirti paramą pavyzdžiai iš paraiškų administravimo praktikos.
 
Deklaruojami netinkami paramai plotai
 
I pavyzdys
Deklaruoto ploto dalį sudaro medžių grupės / krūmynai
 
2018 m. pareiškėjas deklaravo lauką pagal 2015-05-25 darytą ortofotografinę nuotrauką, kurioje matyti, jog laukas atitinka paramos tiesioginėmis išmokomis keliamus reikalavimus. Tuo tarpu 2018-05-30 darytoje ortofotografinėje nuotraukoje matyti maži medeliai ir krūmai. Pareiškėjui už šią lauko dalį tiesioginės išmokos už 2018 m. nemokamos, o jau išmokėta parama susigrąžinama.
 
Ortofotografinę nuotrauką, darytą 2015-05-25, rasite čia.
Ortofotografinę nuotrauką, darytą 2018-05-30, rasite čia.
 
II pavyzdys
Deklaruoto ploto dalį sudaro kelias, pastatas ar kitas objektas
 
2018 m. pareiškėjas deklaravo lauką pagal 2015-05-29 darytą ortofotografinę nuotrauką, kurioje matyti, jog visas laukas atitinka tiesioginėms išmokoms keliamus reikalavimus. Tuo tarpu 2018-05-30 darytoje ortofotografinėje nuotraukoje matyti pastatytas gyvenamasis namas. Todėl pareiškėjui tiesioginės išmokos už šią lauko dalį už 2018 m. nemokamos, o jau išmokėta parama susigrąžinama.
 
Ortofotografinę nuotrauką, darytą 2015-05-29, rasite čia.
Ortofotografinę nuotrauką, darytą 2018-05-30, rasite čia.
 
III pavyzdys
Deklaruoto ploto dalį sudaro kelias
 
2018 m. pareiškėjas deklaravo lauką pagal 2015-06-01 darytą ortofotografinę nuotrauką, kurioje matyti, jog visas laukas atitinka tiesioginėms išmokoms keliamus reikalavimus. Tuo tarpu 2018-06-01 darytoje ortofotografinėje nuotraukoje matyti kelias. Todėl pareiškėjui tiesioginės išmokos už šią lauko dalį už 2018 m. nemokamos, o jau išmokėta parama susigrąžinama.
 
Ortofotografinę nuotrauką, darytą 2015-06-01, rasite čia.
Ortofotografinę nuotrauką, darytą 2018-06-01, rasite čia.
 
IV pavyzdys
Deklaruoto ploto dalį sudaro šlapias nedirbamas plotas
 
2018 m. pareiškėjas deklaravo plotą pagal 2016-05-08 ortofotografinę nuotrauką. Tuo tarpu 2018 m. palydovinėje nuotraukoje matomas apsemtas nedirbamas plotas. Todėl pareiškėjui tiesioginės išmokos už šią lauko dalį už 2018 m. nemokamos, o jau išmokėta parama susigrąžinama.
 
Ortofotografinę nuotrauką, darytą 2016-05-08, rasite čia.
2018 m. palydovinę nuotrauką rasite čia.
 
Nutrūksta įsipareigojimų pagal KPP priemones vykdymas
 
ES reglamentas numato atvejus, kokiais kriterijais remiantis prašoma grąžinti paramą pagal  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“. Įsipareigojimus prisiėmę ūkininkai juos turi vykdyti nenutrūkstamai. Jeigu pavyzdžiui, pareiškėjas, prisiėmęs 5 metų įsipareigojimus pagal tam tikrą priemonės veiklą, ketvirtais įsipareigojimų metais netęsia jų vykdymo, paramą jis turi sugrąžinti už visus ankstesnius metus (kaip nustatyta priemonės įgyvendinimo taisyklėse).
 
Pakeisti duomenys apie laikomus gyvulius registruose
 
Parama gali būti mokama tik už paraiškos teikimo metais paramos reikalavimus atitinkančius gyvulius. Pažeidimai gali būti nustatomi, kai pareiškėjas gyvulį išregistravo atgaline data (nustatomas faktas, kad paraiškos teikimo metais gyvulio, už kurį buvo prašoma paramos, jau nebuvo valdoje).
 
Galimybė skolą išdėstyti dalimis ar padengti būsimosiomis išmokomis
 
Susidariusią skolą pareiškėjai gali grąžinti dalimis, iš anksto su NMA suderinę skolų grąžinimo planą. Šia galimybe 2018 m. pasinaudojo 207 pareiškėjai. Svarbu paminėti, kad ES reglamentas suteikia valstybei narei teisę nesiekti susigrąžinti iš paramos gavėjo sumos, neviršijančios 100 Eur (neįskaitant palūkanų). Taigi ūkininkams iki 100 Eur skolos (neįskaitant palūkanų) grąžinti neturi. Žinotina, kad palūkanos skaičiuojamos po 60 kalendorinių dienų nuo sprendimo dėl skolos susigrąžinimo gavėjui išsiuntimo dienos.

baneris

mazinu_1

apskaita