Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > VERTA ŽINOTI > Žemės nuomos ir laikinojo žemės naudojimo ypatumai

Žemės nuomos ir laikinojo žemės naudojimo ypatumai

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos


2019-04-09

©LŽŪKT nuotr.

Nagrinėdami įvairius asmenų paklausimus, Nacionalinės žemės tarnybos specialistai susiduria su situacijomis, kai žmonės nepakankamai žino apie ypatumus ir patenka į keblias situacijas. NŽT primena, kad yra esminių žemės nuomos ir laikinojo žemės naudojimo skirtumų, ir tik gerai juos išnagrinėjus, atsižvelgiant į konkretų atvejį ir savo poreikius, reikėtų priimti optimaliausią sprendimą.

Pagrindinis žemės nuomos ir žemės laikinojo naudojimo skirtumas yra tas, kad nuomininko teisių turėtojui suteikiama garantija, kad valstybine žemės ūkio paskirties žeme pagal paskirtį jis galės naudotis nuomos sutartyje nustatytą laikotarpį (valstybinės žemės nuomos sutartis gali būti nutraukiama prieš terminą nuomotojo reikalavimu, kai į šią žemę atkuriamos nuosavybės teisės, išskyrus įstatymų, reglamentuojančių piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimą, nustatytus atvejus). Tačiau tuo atveju, kai gaunamas leidimas laikinai naudoti žemę, naudotojui nesuteikiama garantijų, kad jis galės naudotis valstybine žemės ūkio paskirties žeme ir ateityje, t. y. valstybinės žemės plotų suteikimas laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti gali bet kada nutrūkti.

Žemės nuoma fiziniams ir juridiniams asmenims yra suteikiama valstybinės žemės nuomos sutartyje nurodytam nuomos terminui, bet ne ilgesniam kaip 25 metų laikotarpiui (terminas nustatomas nuomotojo ir nuomininko susitarimu). Prieš 3 mėn. iki nuomos termino pabaigos asmuo gali teikti prašymą dėl valstybinės žemės nuomos sutarties atnaujinimo (gali būti keičiamas nuomos terminas ir pasirašoma nauja valstybinės žemės nuomos sutartis) arba pratęsimo (valstybinės žemės nuomos sutartis pratęsiama tokiam pačiam nuomos terminui).

Laikinai naudojantis žeme, jos naudojimosi termino data yra tų pačių kalendorinių metų paskutinė diena. Tačiau iki liepos 15 d. neinformavus teritorinio skyriaus apie ketinimą nutraukti žemės naudojimą, o skyriui neinformavus asmens apie atsisakymą pratęsti leidimą laikinai naudotis žeme kitais kalendoriniais metais, naudojimosi terminas pratęsiamas kitiems kalendoriniams metams. Taip gali nutikti asmeniui prašant, arba iki kol žemės sklypas bus perduotas nuosavybėn, išnuomotas, perduotas neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti kitiems asmenims.

Žemės nuomos atveju pasirašoma valstybinės žemės nuomos sutartis, kuri įregistruojama Nekilnojamojo turto registre. O tais atvejais, kai žemės plotu leidžiama laikinai naudotis, teisinis pagrindas yra NŽT teritorinio skyriaus vedėjo priimtas įsakymas.

Daugiau informacijos apie tai rasite čia.


apskaita

darbu sauga-2

pasaru-tyrimo-baneris

nuotoliniai mokymai_1

GZPK BANERIS

Ukininko-patarejas

http://www.jonavosgrudai.lt/lt/