Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Keičiasi individualią veiklą vykdančių gyventojų pajamų ir išlaidų žurnalo pildymo taisyklės

Keičiasi individualią veiklą vykdančių gyventojų pajamų ir išlaidų žurnalo pildymo taisyklės

Aistė Anušauskienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Lazdijų r. buhalterinės apskaitos konsultantė Aistė Anušauskienė


2019-04-10

 

Nuo 2019 m. vasario 15 d. nauja redakcija įsigaliojo individualią veiklą pagal pažymą vykdančių asmenų ir verslo liudijimus įsigijusių asmenų buhalterinės apskaitos tvarkymo taisyklės.

Jos netaikomos ūkininkams ir gyventojams, kurie, neįregistravę ūkininko ūkio, verčiasi individualia žemės ūkio veikla, tvarkantiems apskaitą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą.

Seniau gyventojai privalėjo pildyti atskirus pajamų ir išlaidų žurnalus pagal visas vykdomas individualios veiklos rūšis. Dabar gali pasirinkti pildyti vieną Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą, kuriame būtų fiksuojamos visų vykdomos individualios veiklos rūšių pajamos ir išlaidos, arba pildyti atskirus – pagal skirtingas individualios veiklos rūšis.

Pajamų ir išlaidų žurnalas gali būti pildomas popierinis (atspausdintas) arba elektroninis. Gyventojai gali naudoti išmaniosios VMI posistemį i.APS arba kitokią apskaitos programą, kurioje pildomas žurnalas. Gyventojai, vykdantys kelias veiklas, gali pasirinkti skirtingas apskaitos tvarkymo priemones kiekvienai veiklai atskirai, tačiau turi būti užtikrinta, kad vienai veiklai tiek išlaidoms, tiek pajamoms į apskaitą traukti vienu metu būtų naudojama tik viena buhalterinė programa. Gyventojai individualios veiklos vykdymo metu gali keisti buhalterinės apskaitos tvarkymo priemonę iš popierinės į elektroninę ir atvirkščiai arba pereiti iš vienos buhalterinės programos į kitą.

Dokumentus, pagrindžiančius pajamas ir sąnaudas, privaloma saugoti ne trumpiau nei 10 metų. Jeigu pajamų ir išlaidų žurnalas pildomas elektroninėje formoje, buhalterinės apskaitos dokumentai (tiek elektoriniai, tiek popierinių dokumentų skaitmeninės kopijos) gali būti saugomi elektrinėje buhalterinės apskaitos priemonėje, tačiau turės būti užtikrinta, kad išsaugoti dokumentai nepakeisti ir yra prieinami bei įskaitomi. Gyventojai, pasirinkę leidžiamus atskaitymus laikyti 30 proc. pajamų sumos (GPM 18 str. 12 d.), neprivalo saugoti apskaitos dokumentų, kuriais pagrindžiamos išlaidos. Jiems taip pat nereikia pildyti žurnalo išlaidų dalies.

Nustatytas klaidų taisymo elektroninėje apskaitos tvarkymo priemonėje būdas – įrašai anuliuojami ir saugomi, o klaida ištaisoma sukuriant naują įrašą.

Šaltiniai:

LR finansų ministro 2019-02-08 įsakymas Nr. 1K-44 „Dėl finansų ministro 2003-02-17 įsakymo Nr. 1K-040 „Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“

LR finansų ministro 2019-02-13 įsakymas Nr. 1K-45 „Dėl finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 415 „Dėl Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5