Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > VERTA ŽINOTI > Priminimas ekologinių ūkių valdytojams

Priminimas ekologinių ūkių valdytojams

Nacionalinė mokėjimo agentūra


2019-05-08
©LŽŪKT nuotr.
 
Ekologinių ūkių valdytojai, tęsiantys įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Ekologinis ūkininkavimas, iki gegužės 15 d. turi pateikti informaciją apie realizuotą produkciją.
 
Paminėtina, kad 2018 m. buvo paskutiniai įsipareigojimų pagal ankstesnio programinio laikotarpio programą „Ekologinis ūkininkavimas“ vykdymo metai. Todėl šis priminimas aktualus tik dar nespėjusiems pateikti informaciją apie realizuotą produkciją.
 
Dokumentus būtina saugoti
 
Ekologinių ūkių valdytojai, tęsiantys įsipareigojimus pagal ankstesnį programinį laikotarpį, įsipareigojo kasmet deklaruoti pasėlius, dalį produkcijos parduoti ir pateikti auginamos sertifikuotuose laukuose produkcijos realizavimo dokumentus. Tačiau įsipareigojimo teikti paraiškas pagal programą „Ekologinis ūkininkavimas“ terminas baigėsi 2018 m., todėl šiais metais naujos paraiškos nepriimamos.
 
Tęsiantys įsipareigojimus ūkininkai iki š. m. gegužės 15 d. dar turi suskubti pateikti informaciją apie realizuotą produkciją. Užpildytą ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo 6 lentelę „Produkcijos realizavimo apskaita“ (buvusios 18, 9 lentelės) reikia atsiųsti Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA).
 
Produkcijos realizavimą įrodančius dokumentus: sąskaitas, sąskaitas faktūras, kasos pajamų orderius, kasos aparato kvitus arba pinigų priėmimo kvitų kopijas, kuriuose nurodytas produkcijos kiekis ir piniginė vertė, kuriais remiantis užpildyta minėta lentelė, būtina išsaugoti. Jei ekologiška produkcija buvo atiduota neatlygintinai, reikia turėti labdarą gavusios įstaigos ar organizacijos išduotą labdaros gavimą patvirtinantį dokumentą, kuriame nurodyta produkcijos rūšis bei kiekis. Taip pat reikalingi prekybą turguje pagrindžiantys dokumentai, mugių rengėjų išduoti dokumentai, kuriais vadovaujantis buvo užpildyta 6 lentelė. Nurodyti dokumentai teikiami NMA vykdomų patikrų ūkyje metu.
 
Taikomos išimtys
 
Jei pareiškėjo ūkyje 1 sertifikuotam sutartiniam gyvuliui (SG) tenka 3 ha javų arba daugiamečių žolių pasėlių, produkcijos realizavimo dokumentų pateikti nereikia. Taip pat užpildytos 6 lentelės nereikia pateikti auginantiems bulves, soją bei runkelius ir laikantiems sertifikuotus gyvulius (jei 3 ha tenka 1 SG) pareiškėjams.
 
Tačiau dokumentus pateikti reikia, jei ekologiniame ūkyje, kuriame laikomi sertifikuoti gyvuliai, auginamos kitokios kultūros, nei nurodyta taisyklėse. Pavyzdžiui, pareiškėjas, gaunantis paramą už ekologiškai auginamas bulves ir daržoves bei turintis pakankamą skaičių sertifikuotų gyvulių, bulvių produkcijos realizavimo dokumentų neteikia, bet kitas auginamas daržoves (pvz.: morkas, kopūstus ar pan.) ūkininkas turi realizuoti už taisyklėse nustatytą kainą.
 
Nustatyto produkcijos kiekio realizuoti nebūtina ir tiems ūkininkams, kurie tęsė įsipareigojimus ir deklaruojamuose įsipareigotuose plotuose pastaraisiais metais naujai buvo įveisę sodus ar uogynus (pirmieji arba antrieji metai). Jiems mokama 100 proc. paramos suma neatsižvelgiant į produkcijos realizavimo apimtį.
 
Taip pat visa paramos suma išmokama, jei pareiškėjai įrodo, kad produkcijos negali realizuoti dėl nuo jų nepriklausančių aplinkybių (force majeure). Tokiu atveju kartu su realizavimo dokumentais arba vietoje jų reikia pateikti prašymą ir tokias aplinkybes įrodantį dokumentą.

apskaita

darbu sauga-2

pasaru-tyrimo-baneris

nuotoliniai mokymai_1

GZPK BANERIS

Ukininko-patarejas

http://www.jonavosgrudai.lt/lt/