Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > VERTA ŽINOTI > Reikalavimai pluoštinių kanapių augintojams ir tiekėjams

Reikalavimai pluoštinių kanapių augintojams ir tiekėjams

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba


2019-05-08

 

Pluoštinių kanapių augintojų skaičius Lietuvoje per ketverius metus išaugo daugiau nei dvigubai, o kanapių auginimo plotas padidėjo keturis kartus ir praeitais metais siekė apie 4000 hektarų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba), matydama ūkio subjektų susidomėjimą pluoštinių kanapių auginimu, primena reikalavimus, kurių pluoštinių kanapių augintojai turi nepamiršti ir laikytis.

Visų pirma, mūsų šalyje galima auginti tik įteisintas pluoštinių kanapių veisles ir sėti tik sertifikuotą pluoštinių kanapių sėklą, atitinkančią žemės ūkio ministro patvirtintus aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės privalomuosius reikalavimus. Taip užtikrinama, kad išdžiovintoje medžiagoje tetrahidrokanabinolio (psichoaktyvios medžiagos, randamos kanapėse) yra ne daugiau kaip 0,2 procento. Įstatyme pluoštines kanapes leidžiama auginti tik pramoniniais tikslais (pluoštui ir sėklai) arba sodininkystei.

Reikalavimai pluoštinių kanapių augintojams, auginantiems pluoštines kanapes pramoniniais tikslais (pluoštui ir sėklai)

Augintojai privalo:

1. Auginti pluoštines kanapes tik atvirame grunte; sėti tik sertifikuotą sėklą, kuri atitinka Privalomųjų aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo nuostatas; nustatyta tvarka teikti Valstybinei augalininkystės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos informaciją apie numatomą pluoštinių kanapių auginimą; pasėtus plotus; informuoti apie pluoštinių kanapių žydėjimą; deklaruoti pluoštinių kanapių pasėlius; nepažeisti pakuotės ženklinimo sistemos iki Augalininkystės tarnybos patikrinimo atlikimo;

2. Teikti pranešimus Augalininkystės tarnybos regioniniam skyriui pagal gyvenamąją vietą (pranešimų formos patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-867 (toliau – tvarkos aprašas):

2.1. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pluoštinių kanapių sėklos įsigijimo dienos – pranešimą apie numatomas auginti pluoštines kanapes (tvarkos aprašo 1 priedas);

2.2. ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo pluoštinių kanapių žydėjimo pradžios – pranešimą apie pluoštinių kanapių žydėjimo pradžią (tvarkos aprašo 2 priedas), pažymint prašymą dėl mėginių paėmimo tetrahidrokanabinolio (THC) kiekiui nustatyti;

2.3. iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. informuoti (laisvos formos pranešimu) Augalininkystės tarnybos regioninį skyrių apie sandėlius, kuriuose numatoma laikyti ir iš kurių numatoma tiekti pluoštinių kanapių produktus, taip pat teisinės registracijos dokumentus ir (ar) sutarčių, pagal kurias augintojas naudojasi sandėliais (kai sandėliai nėra augintojo nuosavybė), kopijas;

2.4. iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. informuoti (laisvos formos pranešimu) Augalininkystės tarnybos regioninį skyrių, jei pluoštinių kanapių šiaudeliai bus paliekami klojėti arba bus laikomi per žiemą nenuimti laukuose, nurodant jų klojėjimo lauko vietovės adresą;

2.5. pildyti Įsigytos pluoštinių kanapių sėklos, užsėtų plotų ir derliaus, įsigytų, parduotų bei sunaudotų savo reikmėms produktų registracijos žurnalą (tvarkos aprašo 3 priede pateikta forma). Žurnalą saugoti 2 metus nuo jo užpildymo pabaigos.

Reikalavimai pluoštinių kanapių produktų (žaliavinių ar mirkytų kanapių, šiaudelių, sėjai neskirtų pluoštinių kanapių sėklos ir sėjai skirtų pluoštinių kanapių sėklos) tiekėjams rinkai

Tiekėjai privalo:

1. Būti įrašyti į Augalininkystės tarnybos administruojamą Pluoštinių kanapių tiekėjų sąrašą, pagal pateiktą prašymą (forma patvirtinta Augalininkystės tarnybos direktoriaus 2015-08-05 įsakymu Nr. A1-562, 1 priedas);

2. Prieš tiekiant rinkai, informuoti (laisvos formos pranešimu) Augalininkystės tarnybą apie ketinamus įsivežti pluoštinių kanapių produktus, nurodant pluoštinių kanapių produkto pavadinimą, kiekį ir tiekimo rinkai paskirtį;

3. Pildyti tvarkos aprašo 3 priede nurodytą registracijos žurnalą;

4. Kontrolės metu Augalininkystės tarnybos pareigūnams pateikti įrodančius dokumentus, kad pluoštinių kanapių produktai gauti iš kanapių veislių, kuriose THC kiekis neviršija 0,2 proc.;

5. Pluoštinių kanapių produktus laikyti deklaruotuose sandėliuose.

Reikalavimai pluoštinių kanapių augintojams, auginantiems kanapes sodininkystės tikslais

Augintojai privalo:

1. Auginti pluoštines kanapes tik atvirame grunte, sėti tik sertifikuotą sėklą, kuri atitinka Privalomųjų aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo nuostatas, auginti tik įteisintas veisles;

2. Sėti tik žemės ūkio ministro patvirtintus aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos privalomuosius kokybės reikalavimus atitinkančią pluoštinių kanapių sėklą, ne didesniame kaip 0,1 ha žemės plote, o 0,01 ha plote sėti ne daugiau kaip iki 20 šių augalų vienetų (sėklos, skirtos sėjai, fasuotės etiketėje turi būti nurodyta augalo rūšis, veislė, sėklos kategorija, sėklos išauginimo šalis ir kt.);

3. Iki einamųjų metų birželio 15 d. pateikti Augalininkystės tarnybos regioniniam skyriui (pagal gyvenamąją vietą) pranešimą apie įsigytas ir sodininkystės tikslais pasėtas pluoštines kanapes pagal tvarkos aprašo 6 priedą ir pridėti sėklos pakuotės etiketes;

4. Ne vėliau kaip per 7 d. nuo pluoštinių kanapių žydėjimo pradžios – pateikti pranešimą apie pluoštinių kanapių žydėjimo pradžią (tvarkos aprašo 2 priedas) pažymint, kad pluoštinių kanapių plotas skirtas sodininkystei;

5. Pildyti Įsigytos pluoštinių kanapių sėklos, užsėtų plotų ir derliaus, įsigytų, parduotų bei sunaudotų savo reikmėms produktų registracijos žurnalą (tvarkos aprašo 3 priedas), be teisės tiekti šiuos produktus rinkai;

6. Iki balandžio 1 d. – pateikti informaciją apie pluoštinių kanapių sėklos ir sėjai neskirtų pluoštinių kanapių sėklų panaudojimą (ši informacija rengiama atsižvelgiant į pildyto Įsigytos pluoštinių kanapių sėklos, užsėtų plotų ir derliaus, įsigytų, parduotų bei sunaudotų savo reikmėms produktų registracijos žurnalo (tvarkos aprašo 3 priedas), duomenis;

7. Ne trumpiau nei 1 metus saugoti pluoštinių kanapių įsigijimo dokumentus.

Daugiau informacijos apie pluoštinių kanapių auginimą bei pluoštinių kanapių produktų tiekimą rinkai galite rasti Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje.

Pranešimus dėl pluoštinių kanapių auginimo galima pateikti Augalininkystės tarnybos regioniniam skyriui (pagal gyvenamąją vietą). Pranešimų formas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-867, galite rasti Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje čia.


apskaita

darbu sauga-2

pasaru-tyrimo-baneris

nuotoliniai mokymai_1

GZPK BANERIS

Ukininko-patarejas

http://www.jonavosgrudai.lt/lt/