Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Parama jauniesiems ūkininkams: ką svarbu žinoti

Parama jauniesiems ūkininkams: ką svarbu žinoti

Vaida Čepienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos vyriausioji verslo ekonomikos specialistė


2019-05-28

 © LŽŪKT nuotr.

Po metų pertraukos jaunieji ūkininkai vėl kviečiami įgyvendinti savo žemės ūkio verslo idėjas pasinaudodami ES parama. Nuo birželio 3 d. iki liepos 31 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ taisykles, taikomas nuo 2019 m. Paraiškų rinkimo etapui skirta daugiau kaip 13 mln. Eur paramos.

Norintys teikti paraiškas kviečiami į VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo (toliau – LŽŪKT) biurus jau dabar! Turintys sėkmingą ilgametę patirtį ekonomikos paslaugas teikiantys konsultantai išsamiai susipažins su veiklos srities paramos teikimo schema, taisyklėse numatytais tinkamumo kriterijais ir reikalavimais paramai gauti, įsipareigojimais, kuriuos turėsite vykdyti gavę paramą, taip pat parengs verslo projektą.

Norintys pretenduotiį jaunojo ūkininko išmoką, turi įvertinti, kokias galimybes turi idėjai išplėtoti bei apsvarstyti, ar idėja yra reali ir įgyvendinama. Taip pat būtina įsitikinti, ar atitinka taisyklėse numatytus tinkamumo kriterijus, ar sugebės laikytis įsipareigojimų. Tačiau pirmiausia reikėtų apskaičiuoti, ar pareiškėjas surenka 50 privalomų projekto atrankos balų, nes kitu atveju – paraiškos teikti negalima.

Įvertinkite savo galimybes!

 1. Įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo VED (produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis) sudarys ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu bus:
 • nuo 10 000 Eur iki 15 000 Eur suteikiami 4 balai;
 • nuo 15 001 Eur iki 20 000 Eur – 8 balai;
 • nuo 20 001 Eur iki 25 000 Eur – 12 balų;
 • nuo 25 001 Eur iki 30 000 Eur – 16 balų;
 • nuo 30 001 Eur ir daugiau – 20 balų.
 1. Kuriamas vienas iš ūkių:
 2. gyvulininkystės ūkis, kuriame, įgyvendinus verslo planą ir visu kontrolės laikotarpiu, pajamos iš gyvulininkystės sudarys ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų, o SG skaičius ūkyje bus:
 • nuo 6,00 iki 8,99 SG suteikiami 4 balai;
 • nuo 9,00 iki 11,99 SG – 8 balai;
 • nuo 12,00 iki 14,99 SG – 12 balų;
 • nuo 15,00 iki 17,99 SG – 16 balų;
 • nuo 18,00 SG ir daugiau – 20 balų.
 1. bitininkystės ūkis, kuriame, įgyvendinus verslo planą ir visu kontrolės laikotarpiu, pajamos iš bitininkystės sudarys ne mažiau kaip 50 % visų veiklos pajamų, suteikiama 15 balų.
 2. daržininkystės, uogininkystės arba sodininkystės ūkis, kuriame, įgyvendinus verslo planą ir visu kontrolės laikotarpiu, pajamos iš pasirinkto sektoriaus veiklos sudarys ne mažiau kaip 50 % visų veiklos pajamų, taip pat ne mažiau kaip 50 proc. valdomų žemės ūkio naudmenų (toliau – naudmenos) bus užsodinta kuriamo ūkio specializacijos augalais, suteikiama 15 balų.
 3. mišrųjį ūkį, kuriame, įgyvendinus verslo planą ir visu kontrolės laikotarpiu, pajamos iš gyvulininkystės sudarys: nuo 30,00 proc. iki 39,99 proc. suteikiama 10 balų; nuo 40,00 proc. iki 49,99 proc. – 15 balų.
 4. Pareiškėjas paraiškos teikimo metu savo valdoje turi nuo 1 iki 5 ha nuosavybės teise valdomų naudmenų, kuriuos įsipareigoja išlaikyti iki kontrolės laikotarpio pabaigos. Už 1 ha naudmenų suteikiama po 2 balus, bet ne daugiau kaip 10 balų.
 5. Pareiškėjas yra asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos (kuri veikia ne trumpiau kaip 5 metai ir veikla apima visą LR teritoriją)narys, suteikiami 5 balai.
 6. Prašoma mažesnės paramos sumos. Už kiekvieną sumažintą procentą suteikiama 0,5 balo, bet ne daugiau kaip 20 balų.
 7. Gyvulininkystės arba mišrus (kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė)ūkis kuriamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, suteikiama 10 balų.
 8. Ūkininkas turi profesinį arba aukštąjį žemės ūkio ir (arba) veterinarijos srities išsilavinimą, suteikiama 15 balų.

Esminiai reikalavimai bei svarbiausi taisyklių pasikeitimai

Kaip numatyta veiklos srities taisyklėse, paraiškas gali teikti ūkininkai, kurie yra:

 • ne vyresni kaip 40 metų amžiaus (dar nėra suėję 41 m.);
 • pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojas;
 • valdą ir ūkininko ūkį yra įregistravę ne anksčiau kaip prieš 2 m.;
 • nebuvo ir nėra pateikęs paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti;
 • turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos, t. y. turi profesinį arba aukštąjį žemės ūkio srities, veterinarijos srities išsilavinimą arba yra baigę jaunųjų ūkininkų kompetencijos programą.

Atitikus šiuos išvardintus pagrindinius bei kitus veiklos srities taisyklėse numatytus tinkamumo kriterijus, nepabūgus įsipareigojimų bei pastaraisiais metais vykstančios konkurencijos, galite pretenduoti į išmoką, kuri vienam paramos gavėjui numatyta iki 40 000 Eur.

Būtina priminti, kad siekiant efektyvesnio paramos įsisavinimo, nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos paramos gavėjui bus išmokamas 50 proc. avansas, kuris pagreitins verslo plano įgyvendinimo procesą – suteiks galimybę dalį investicijų finansuoti paramos lėšomis. Likusi 50 proc. išmokos dalis išmokama tik tinkamai įgyvendinus verslo planą. Labai svarbu įsidėmėti, jog verslo planui įgyvendinti skirtas laikotarpis yra nuo sprendimo skirti paramą priėmimo iki verslo plane nurodytų rodiklių pasiekimo, kurio pabaiga sutampa su finansinių metų pabaiga ir yra ne vėlesnė kaip 2022 m. gruodžio 31 d. Todėl būtina stebėti taisyklėse numatytus ir verslo plane suplanuotus terminus.

Sumažinti reikalavimai

Ko gero didžiausias pokytis šiame paraiškų rinkimo etape – sumažėję reikalavimai planuojamoms įsigyti investicijoms, kurios gali būti tiek naujos, tiek naudotos, neliko išlaidų kategorijų, nereikalaujama pateikti komercinių pasiūlymų, tinkamų finansuoti išlaidų pagrindimui, taip pat nereikalaujama įsipareigoti drausti paramos lėšomis įgytą turtą. Svarbu tik viena, kad suplanuotos investicijos būtų reikalingos verslo planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti, tiesiogiai susijusios su remiama veikla ir būtų ne mažesnės negu prašoma paramos suma.

Būtina laikytis įsipareigojimų ir bendradarbiauti su specialistais

Pirmosios dalies išmokosgavimas – tik pirmo verslo plano vykdymo etapo pabaiga. Pradedantys įgyvendinti verslo planą neturėtų pamiršti, kad apie verslo plano įgyvendinimo pradžią būtina raštu informuoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą (toliau – Agentūra), taip pat glaudžiai bendradarbiauti su Agentūros specialistais (priskirtais administratoriais), juos informuoti apie bet kokius verslo plano įgyvendinimo pokyčius, teikti reikalingas ataskaitas.

Kad viskas vyktų sklandžiai, nepradelstumėte suplanuotų terminų, laiku pateiktumėte reikalingas ataskaitas bei kitus reikalingu dokumentus, rekomenduojame verslo plano administravimą patikėti LŽŪKT konsultantams. Juk paramos gavėjui, netinkamai įgyvendinančiam projektą, nevykdant įsipareigojimų ar nustatytų reikalavimų, – gresia griežtos sankcijos.

Rekomenduojame pažiūrėti

Jaunojo ūkininko vizija – modernus augalininkystės ūkis

Sėkmės pavyzdžiai įkvepia: ūkis, kur pažanga, verslumas ir gamyba auga kartu

Parengta pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2019 metų. Nr. 3D-309 (2019-05-21)

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

mazinu_1

apskaita