Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > VERTA ŽINOTI > Pakeistos ekologinio žemės ūkio taisyklės

Pakeistos ekologinio žemės ūkio taisyklės

LR žemės ūkio ministerija


2019-06-05

 

Atsižvelgus į Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybos tarybos  priimtus sprendimus, žemės ūkio ministras Giedrius Surplys pasirašė įsakymo „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą, kuriuo keičiamos ekologinio žemės ūkio taisyklės.

Sertifikavimo įstaigai nustačius, kad dirvožemis, produkcija  buvo užteršti ekologinėje gamyboje neleistinomis naudoti cheminėmis medžiagomis, ūkininkui bus suteikta galimybė įrodyti, kad tarša sertifikuotame lauke atsirado dėl šoninės kaimyninės taršos. Yra numatyta procedūrų eiga taršai įrodyti.

Bus suteikta galimybė ūkio subjektui sušvelninti sankcijas užterštai lauko daliai ir jų netaikyti neužterštai lauko daliai, taip pat atsiradus taršai dėl šoninės kaimyninės taršos, sertifikuotiems laukams kituose teisės aktuose numatyta nemažinti kompensacinių išmokų.

Sertifikavimo įstaigai sertifikuojamoje produkcijoje nustačius neleistinų ekologinėje gamyboje naudoti sintetinių cheminių medžiagų, kurios naudojamos sandėliuose, buvimą, detalizuojami veiksmai, kuriuos ūkio subjektas turi atlikti, norėdamas pateikti įrodymus, kad dalis tame sandėlyje ar kituose sandėliuose laikomos produkcijos neužteršta.

Kituose teisės aktuose nustatyta, kad esant pažeidimui, kai sandėlyje laikoma produkcija nesertifikuojama dėl sandėlio chemijos nustatymo, pirmą kartą bus taikomas įspėjimas, o esant pakartotiniams atvejams parama mažinama 3 proc. nuo ekologinio ūkininkavimo paraiškos.

Nustačius, kad žemė buvo užteršta neleistinais ekologinėje gamyboje naudoti patvariais organiniais teršalais, ūkininkams bus suteikta galimybė kreiptis ir gauti leidimą pratęsti pereinamąjį laikotarpį. Šiuo atveju sertifikavimo įstaiga einamaisiais ir paskesniais metais lauką sertifikuoja kaip pirmųjų pereinamojo laikotarpio metų iki tol, kol ūkininkas savo ištekliais ir iniciatyva įrodys, kad tame lauke dirvožemis išsivalė.

Pakeitimais įteisinama orientacinė neleistinų ekologinėje gamyboje naudoti medžiagų koncentracijos dirvožemyje, augale ir produkcijoje ribinė vertė, taip pat detalizuojama tvarka, kaip sertifikavimo įstaiga turi vertinti taršos koncentraciją, atsižvelgdama į pateiktą laboratorijos tyrimo metodo paklaidą.

Siekiant ūkio subjektams suteikti daugiau galimybių dirvožemiui gerinti ir atsižvelgiant į šiltnamiuose auginamų augalų specifikaciją, nereikalaujama šiltnamiuose taikyti sėjomainos ir augalų kaitos, nurodytos Ekologinių žemės ūkio taisyklių 37 punkte.

Taisyklės čia.


apskaita

darbu sauga-2

pasaru-tyrimo-baneris

nuotoliniai mokymai_1

GZPK BANERIS

Ukininko-patarejas

http://www.jonavosgrudai.lt/lt/