Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > VERTA ŽINOTI > VAT: tikrinamos purkštuvus registruojančios ir technines apžiūras atliekančios įmonės

VAT: tikrinamos purkštuvus registruojančios ir technines apžiūras atliekančios įmonės

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos


2019-06-25

© LŽŪKT nuotr.

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) iš Valstybinės įmonės mašinų bandymo stoties (toliau – MBS) perėmė apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos techninės apžiūros sistemos plėtros funkcijas. Tai reiškia, jog  Augalininkystės tarnyba vykdo įmonių, kurios registruoja apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangą (purkštuvus) ir atlieka jų technines apžiūras (TA), priežiūrą. Priežiūros tikslas – pasiekti, kad šalyje būtų naudojama techniškai tvarkinga apdorojimo augalų apsaugos produktais įranga, taip, kaip numatyta LR augalų apsaugos įstatyme.

Tikrinant žemdirbius dažnai nustatomi atvejai, kuomet laukai apdorojami netvarkingais purkštuvais. Tokia technika kelia pavojų ne tik apdorojamiems augalams, bet ir žmonių bei gyvūnų sveikatai ar aplinkai. Kita vertus, netvarkingi purkštuvai didina ir ekonominius ūkininkų nuostolius: purškiant netvarkinga įranga, dėl sutrikusio dozavimo mažėja AAP efektyvumas bei didėja sąnaudos. Todėl atkreipiame dėmesį, kad naudojami purkštuvai turi būti techniškai tvarkingi, reguliariai valomi jų filtrai, keičiamos susidėvėjusios detalės, atliekami techniniai patikrinimai ir kalibravimas (išpurškimo normos nustatymas) bei kiti būtini techninės priežiūros darbai, kurie užtikrina saugumą ir tausesnį augalų apsaugos produktų naudojimą.

Nuo apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangą (purkštuvus) registruojančių ir jų techninę apžiūrą atliekančių įmonių požiūrio, profesionalumo, veiklos standartų priklauso, kokiais purkštuvais purškiami laukai ir kokia žemės ūkio produkcija patenka ant mūsų stalo. Atsižvelgdama į tai, Augalininkystės tarnyba pagal patvirtintą planą šiais metais patikrins visas dešimt tokią veiklą vykdančių įmonių.

Pasak Augalininkystės tarnybos direktoriaus Sergejaus Fedotovo, purkštuvams bus skiriamas didelis dėmesys. Labai svarbu užtikrinti, jog purkštuvų registravimo ir tikrinimo procesas būtų skaidrus, aiškus, o visiems subjektams būtų taikomi vienodi standartai. Tam tikslui yra parengtas specialus klausimynas, kuris bus pildomas kiekvieno patikrinimo metu.

Augalininkystės tarnybos Agrochemijos skyriaus specialistai tikrins, kaip įmonėse registruojami nauji, naudoti ir naudojami purkštuvai, atliekama techninė apžiūra, tvarkomi apskaitos žurnalai, išduodami pažymėjimai. Bus tikrinama, ar darbuotojai turi tinkamą kvalifikaciją suteikti kokybišką paslaugą. Be to, specialistai ypatingą dėmesį skirs naujų purkštuvų įregistravimui keliamiems reikalavimams. Svarbu žinoti, kad rinkai tiekiami nauji purkštuvai turi atitikti Techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus bei būti pažymėti ženklu CE.

Kilus įtarimams ar gavę skundą dėl galimai techniškai netvarkingo purkštuvo naudojimo, tarnybos specialistai vyks į vietą ir tikrins konkretaus purkštuvo techninę būklę. Primename, kad purkštuvo techninė apžiūra turi būti atliekama kas penkerius metus, o nuo 2020 m. sausio 1 d. – kas trejus, išskyrus naujus purkštuvus, kurie po jų įregistravimo be techninės apžiūros gali būti naudojami ne ilgiau kaip penkerius metus.

Visa informacija, susijusi su įgaliotų purkštuvus registruoti ir juos tikrinti įmonių sąrašais, šių įmonių patikrinimo planu, patikrinimo metu pildomu kontroliniu klausimynu skelbiama viešai, Augalininkystės tarnybos tinklalapyje www.vatzum.lt.


apskaita

darbu sauga-2

pasaru-tyrimo-baneris

nuotoliniai mokymai_1

GZPK BANERIS

Ukininko-patarejas

http://www.jonavosgrudai.lt/lt/