Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Naujos motorinės transporto priemonės pirkimas iš ES šalių ir PVM deklaravimas

Naujos motorinės transporto priemonės pirkimas iš ES šalių ir PVM deklaravimas

Gintarė Jakienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šilalės r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė


2019-07-15

© LŽŪKT inf.

Tiekiamų prekių ir paslaugų pardavimo PVM paprastai apskaičiuoja ir į biudžetą sumoka pardavėjas-prekių (paslaugų) tiekėjas. Įsigyjant prekes (paslaugas) iš užsienio asmenų PVM apskaičiavimo ir sumokėjimo į biudžetą prievolė už šias prekes (paslaugas) tam tikrais atvejais yra nustatyta ir šių prekių (paslaugų) pirkėjams. Toliau apžvelgsime konkrečias situacijas: kai naują transporto priemonę iš  kitos ES valstybės narės įsigyja fizinis ir juridinis asmuo, kuris nėra įsiregistravęs PVM mokėtoju, ir PVM mokėtojas (fizinis ir juridinis asmuo). Kaip kiekvienu atveju, transporto priemonės pirkimas turi atsispindėti PVM deklaracijoje?

Nauja motorinė transporto priemonė, skirta keleiviams ir (arba) kroviniams vežti, kurios variklio cilindrų darbinis tūris yra didesnis kaip 48 kubiniai centimetrai arba variklio galia didesnė kaip 7,2 kilovatai, turi atitinki bent vieną iš šių kriterijų:

  • Parduota praėjus ne daugiau kaip 6 mėnesiams nuo jos eksploatavimo pradžios;
  • yra nuvažiavusi ne daugiau kaip 6 000 kilometrų.

Fizinis asmuo,neprivalantis būti PVM mokėtoju, arba PVM mokėtojas, tačiau naują transporto priemonę įsigijęs asmeninėms reikmėms, ne vėliau kaip iki 25 dienos kito mėnesio, einančio po naujos transporto priemonės įsigijimo iš kitos ES valstybės narės VMI turi pateikti tos transporto priemonės įsigijimo PVM sąskaitos faktūros (ar kito įsigijimo dokumento) kopiją, o  mokestį už iš kitos valstybės narės įsigytą naują transporto priemonę apskaičiuos mokesčių administratorius, kuris įteiks fiziniam asmeniui užpildytą Pranešimo apie iš kitos ES valstybės narės įsigytos naujos transporto priemonės pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimą formą FR0656. Apskaičiuotą PVM, fizinis asmuo turi sumokėti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po to, kai buvo informuotas apie apskaičiuotą mokesčio sumą.

Juridinis asmuo, kuris nėra ir neprivalo būti PVM mokėtoju, įsigytos naujos transporto priemonės pardavimo PVM ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šios transporto priemonės atgabenimo į Lietuvą, turi apskaičiuoti PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitoje (FR0608 forma) ir sumokėti jį į biudžetą, pateikdamas užpildytą apyskaitą. Šioje deklaracijoje 16 laukelyje bet kurie juridiniai (apmokestinamieji ir neapmokestinamieji) asmenys, neįsiregistravę PVM mokėtojais, turi įrašyti, taikant standartinį PVM tarifą, apskaičiuotą PVM sumą nuo iš kitos valstybės narės įsigytų ir į šalies teritoriją atgabentų naujų transporto priemonių apmokestinamosios vertės (išskyrus patį PVM).

 Pavyzdys:

Juridinis asmuo, kuris nėra PVM mokėtojas Lietuvoje, nusipirko naują automobilį už 10000,00 Eur iš Latvijos piliečio. Apskaičiuota mokėtina PVM suma – 2100,00 Eur.

FR0608 formoje deklaruojama:

16 lauk. – 2100,00 Eur.

PVM mokėtojas (fizinis ir juridinis asmuo) – kaip ir kitų įsigytų prekių, pirmiausia mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje apskaičiuoja naujos transporto priemonės pardavimo PVM. Po to ta pati pardavimo PVM suma PVM deklaracijoje deklaruojama kaip pirkimo PVM. Jeigu nauja transporto priemonė skirta PVM apmokestinamai veiklai ir šios transporto priemonės PVM atskaitai PVM įstatyme nenustatyti apribojimai, tai ši pirkimo PVM suma (jos dalis) traukiama į PVM atskaitą. Mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje apskaičiuotas mokėtinas naujos transporto priemonės PVM turės būti sumokamas per 25 dienas po mokestinio laikotarpio pabaigos.

Pavyzdys:

Lietuvoje registruotas PVM mokėtojas nusiperka lengvąjį automobilį iš Švedijos fizinio asmens. Automobilio kaina 20000,00 Eur.

Kaip tai atsispindi FR0600 deklaracijoje:

21 lauk. – prekių apmokestinamoji vertė – 20000,00 Eur;

25 lauk. – pirkimo PVM – 4200,00 Eur;

34 lauk. – pardavimo PVM – 4200,00 Eur;

35 lauk. – atskaitomas pirkimo PVM – 4200,00 Eur (kai nauja transporto priemonė skirta PVM apmokestinamai veiklai ir šios transporto priemonės PVM atskaitai PVMĮ nenustatyti apribojimai).

Būtina akcentuoti, kad naujų transporto priemonių įsigijimas iš kitos ES valstybės narės visada yra PVM objektas Lietuvoje, nesvarbu, kuris asmuo naujas transporto priemones įsigyja: fizinis ar juridinis, vykdantis ekonominę veiklą ar ne.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5