Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Suskaičiuoti jaunųjų ūkininkų paraiškų rezultatai

Suskaičiuoti jaunųjų ūkininkų paraiškų rezultatai

Nacionalinė mokėjimo agentūra


2019-08-06

© LŽŪKT nuotr.

Iki liepos 31 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) jaunieji ūkininkai galėjo teikti paraiškas gauti paramą savo ūkiams modernizuoti. NMA specialistai jau susumavo paraiškų surinkimo rezultatus – paaiškėjo, jog paramos turėtų užtekti visiems jauniesiems ūkininkams, atitinkantiems reikalavimus gauti šią paramą.

Bendra prašoma paramos suma – 11,8 mln. Eur

Paraiškos pagal priemonę buvo renkamos teritoriniuose NMA padaliniuose, taip pat jas buvo galima teikti naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema ŽŪMIS. Susumavus visas gautas paraiškas, preliminariais duomenimis, per du dokumentų teikimo mėnesius NMA buvo pateiktos 342 jaunųjų ūkininkų paraiškos – bendra paramos suma sudaro 11 809 743 Eur. Šiam paraiškų rinkimui buvo skirta per 13 mln. Eur paramos, tad visi pareiškėjai, pateikę paraiškas, gali tikėtis paramos.

Mažiausias atrankos balų skaičius – 50

Pateiktos paraiškos bus vertinamos atsižvelgiant į pareiškėjų paramos paraiškoje nurodytus atrankos balus ir į su paraiška pateiktus dokumentus, bus tikrinama, ar pareiškėjas atitinka paraiškoje pažymėtus atrankos kriterijus. Pagal atitiktį atrankos kriterijams paraiškai bus skirtas atitinkamas balų skaičius.

Primintina, kad privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 50 balų, o paraiškos, nesurinkusios privalomojo mažiausio 50 balų skaičiaus, bus atmestos.

Atrankos kriterijai

Primename, už kokius atrankos kriterijus bus skiriamas atitinkamas balų skaičius ir sudaryta paraiškų prioritetinė eilė:

1. Įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas VED, sudarys ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu bus (apvalinama iki sveikojo skaičiaus):

  • nuo 10 000 Eur iki 15 000 Eur – suteikiami 4 balai;
  • nuo 15 001 Eur iki 20 000 Eur – suteikiami 8 balai;
  • nuo 20 001 Eur iki 25 000 Eur – suteikiama 12 balų;
  • nuo 25 001 Eur iki 30 000 Eur – suteikiama 16 balų;
  • nuo 30 001 Eur ir daugiau – suteikiama 20 balų.

2. Kuriamas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės (kai pajamos iš kurio nors nurodyto žemės ūkio sektoriaus, įgyvendinus verslo planą ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų) arba mišrusis ūkis, kai:

  • pareiškėjas, kuriantis gyvulininkystės ūkį (kai pajamos iš gyvulininkystės, įgyvendinus verslo planą ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų), įsipareigoja, kad, įgyvendinus verslo planą, SG skaičius ūkyje sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus:

- nuo 6,00 iki 8,99 SG – suteikiami 4 balai;
- nuo 9,00 iki 11,99 SG – suteikiami 8 balai;
- nuo 12,00 iki 14,99 SG – suteikiama 12 balų;
- nuo 15,00 iki 17,99 SG – suteikiama 16 balų;
- nuo 18,00 SG ir daugiau – suteikiama 20 balų;

  • pareiškėjui, kuriančiam bitininkystės ūkį (kai pajamos iš bitininkystės, įgyvendinus verslo planą ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų), suteikiama 15 balų;
  • pareiškėjas, kuriantis daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės ūkį (kai pajamos iš kurio nors nurodyto žemės ūkio sektoriaus, įgyvendinus verslo planą ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų), įsipareigoja, kad, įgyvendinus verslo planą ir visu kontrolės laikotarpiu, ne mažiau kaip 50 proc. jo teisėtais pagrindais valdomų žemės ūkio naudmenų (toliau – ŽŪN) bus užsodinta kuriamo ūkio specializacijos augalais, suteikiama 15 balų;
  • pareiškėjas, kuriantis mišrųjį ūkį, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė, įsipareigoja, kad, įgyvendinus verslo planą, pajamos iš gyvulininkystės veiklos sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnės kaip:

- nuo 30,00 proc. iki 39,99 proc. – suteikiama 10 balų;
- nuo 40,00 proc. iki 49,99 proc. – suteikiama 15 balų.

3. Pareiškėjas paraiškos teikimo metu turi daugiau ha nuosavybės teise valdomų ŽŪN, įtrauktų į valdą, kurias įsipareigoja išlaikyti iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos. Už vieną ha nuosavybės teise valdomų ŽŪN suteikiama po du balus, tačiau didžiausias balų kiekis negali viršyti 10 balų (atrankos balai skiriami už pareiškėjo nuosavybės teise valdomas ŽŪN).

4. Pareiškėjas yra asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys (pateikiamas patvirtinimo dokumentas) – suteikiami 5 balai.

5. Verslo planui įgyvendinti prašoma mažesnės paramos sumos, nei galima didžiausia įgyvendinimo taisyklėse nustatyta paramos suma, už kiekvieną sumažintą procentą pareiškėjui suteikiama 0,5 balo, bet ne daugiau kaip 20 balų (pvz., pareiškėjas didžiausią galimą prašomą paramos sumą susimažina 10 proc., už tai jam suteikiami 5 balai).

6. Verslo planas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, jei šiose vietovėse yra ne mažiau kaip 50 proc. jo ŽŪN ploto (vietovės, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, yra nurodytos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“), kai kuriamas gyvulininkystės arba mišrusis ūkis, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė, – suteikiama 10 balų.

7. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, turi profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą arba aukštąjį žemės ūkio ir (arba) veterinarijos srities išsilavinimą – suteikiama 15 balų.

Įvertinus paraiškos atitiktį atrankos kriterijams – tinkamumo vertinimas

Reikiamą balų skaičių surinkusios paraiškos bus teikiamos vertinti dėl tinkamumo. Tinkamumo vertinimo metu bus nustatyta, ar pareiškėjas atitinka įgyvendinimo taisyklėse numatytus reikalavimus gauti paramą, ar prisiima visus įgyvendinimo taisyklėse nustatytus įsipareigojimus bei ar visos numatytos išlaidos yra tinkamos finansuoti, būtinos projektui įgyvendinti. Vertinant projektų tinkamumą gauti paramą, pareiškėjo pateikta informacija bus patikrinta duomenų bazėse ir viešuosiuose registruose.

Parama – 40 tūkst. Eur

Primintina, kad vienam paramos gavėjui galės būti skirta iki 40 000 Eur paramos suma, kompensuojant 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, nurodytų paraiškoje ir kartu su ja pateiktame verslo plane.

Paramos lėšomis bus kompensuojamos išlaidos, kurios yra būtinos verslo planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti bei yra tiesiogiai susijusios su remiama veikla. 

Naudinga informacija:


baneris

mazinu_1

apskaita