Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Jei už žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas atsiskaitote pagal paslaugų kvitus

Jei už žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas atsiskaitote pagal paslaugų kvitus

Gabija Rokė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Ignalinos r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė


2019-08-16

 © LŽŪKT nuotr.

Sezoninėms ir aukštos kvalifikacijos nereikalaujančioms paslaugoms teikti asmenys gali būti įdarbinti supaprastinta tvarka – naudojant žemės ūkio bei miškininkystės paslaugų kvitus.

Paslaugų teikėjai gali būti tik fiziniai asmenys, kurie gali teikti žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, kurios yra laikinos, vienkartinės ir kurioms teikti nereikia specialių įgūdžių, kvalifikacijos, leidimų, pažymėjimų, mokymų ar kursų.

Paslaugų sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 542 redakcija. Tik šiuo nutarimu patvirtintame sąraše išvardytos paslaugos gali būti teikiamos pagal paslaugų kvitus.

Paslaugų teikėjas paslaugų teikimo vietoje privalo turėti paslaugų kvitą, kurio forma ir pildymo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. A1-45/3D-40 redakcija.

Kaip ir kur galima įsigyti paslaugų kvitus?

 • Paslaugų kvitų knygeles galima įsigyti visuose Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniuose skyriuose jų darbo laiku.
 • Už Paslaugų kvitų knygeles mokama į „Sodros“ sąskaitą AB DNB banke LT824010042400093865, nurodant įmokos kodą – 400.
 • Paslaugų kvitų knygelės kaina – 1,67 Eur.
 • Už paslaugų kvitų knygeles galima sumokėti visose Lietuvos Respublikos kredito įstaigose, Perlo terminaluose, Lietuvos pašto klientų aptarnavimo skyriuose ir paštuose.
 • Paslaugų kvitų knygelės kartu su žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų sąrašu asmenims išduodamos pagal pateiktus apmokėjimą įrodančius dokumentus, kvitus, mokėjimo nurodymus, atliktus elektroninės bankininkystės būdu, turinčius „Įvykdymo datos“ žymą, kuri įrodo apmokėjimą ar kitus dokumentus, įrodančius įvykdytą apmokėjimą.

Kokios yra paslaugų gavėjo ir paslaugų teikėjo pareigos?

 • Prieš paslaugų teikėjui pradedant teikti paslaugas, paslaugų gavėjas privalo užpildyti Paslaugų kvite pirminius duomenis ir Paslaugų kvito antrąjį egzempliorių išduoti paslaugų teikėjui.
 • Paslaugų gavėjas privalo suteikti aiškią informaciją paslaugų teikėjui apie tai, kokios žemės ūkio ir miškininkystės paslaugos užsakomos, apie šių paslaugų teikimo sąlygas, terminą ir rezultatą, kurio tikimasi.
 • Paslaugų gavėjas privalo paaiškinti paslaugų teikėjui, kad jis vienam paslaugų gavėjui gali teikti paslaugas ne ilgiau kaip 60 d. per kalendorinius metus, o jeigu teikia paslaugas keliems paslaugų gavėjams – ne ilgiau kaip 90 d. per kalendorinius metus.
 • Paslaugų gavėjas privalo kontroliuoti, kad paslaugų teikėjo per metus teiktų žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų dienų skaičius neviršytų ilgiausio, t. y. 60 d., termino.
 • Paslaugų gavėjas turi informuoti paslaugų teikėją, kad jo uždirbta atlygio suma, neviršijanti 1750 Eur per metus, yra neapmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu, o viršijanti 1750 Eur per metus yra apmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu ir įskaitoma į gaunamas pajamas, apskaičiuojant piniginę socialinę paramą.
 • Suma, viršijanti 1750 Eur per mokestinį laikotarpį, apmokestinama taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą. Šiuo atveju pajamas apskaičiuoja, deklaruoja ir sumoka pajamų mokestį pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kitų metų gegužės l d. pats paslaugų teikėjas.
 • Paslaugų gavėjas privalo sumokėti paslaugų teikėjui Paslaugų kvite nurodytą atlygį pasibaigus dienai arba pasibaigus šių paslaugų teikimo terminui, kuris negali būti ilgesnis kaip kalendorinė savaitė. Susitarus su paslaugų teikėju, vėliausiai su juo galima atsiskaityti per 5 darbo dienas nuo paslaugų teikimo pabaigos.

Kokią informaciją turi pateikti „Sodrai“ paslaugų gavėjas?

 • Paslaugų gavėjas (fizinis arba juridinis asmuo, kuris gauna žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas) privalo ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 d. pateikti „Sodros“ skyriui apibendrintą informaciją apie asmenų praėjusį mėnesį pagal paslaugų kvitus suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, užpildydamas PKV pranešimą.
 • PKV pranešimą galima užpildyti ir internetu, prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui.  

Kokias įmokas ir kada turi mokėti paslaugų gavėjas?

 • Paslaugos gavėjas už kiekvieną paslaugas per mėnesį teikusį asmenį, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 d. turi sumokėti „Sodrai“ privalomojo sveikatos draudimo įmokas – 6,98 proc. nuo per mėnesį kiekvienam paslaugas teikusiam asmeniui apskaičiuoto atlygio sumos.
 • Mokėti nurodant įmokų kodą – 352.
 • Paslaugų gavėjai už paslaugų teikėjus turi apskaičiuoti ir mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas, nepriklausomai nuo to, kad paslaugų teikimo laikotarpiu paslaugų teikėjas jau yra draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu (pvz., dirba pagal darbo sutartį ar vykdo kitą veiklą, dėl kurios moka PSD įmokas).
 • Asmuo, kuris per praėjusių kalendorinių metų bet kurį mėnesį teikė žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą ir tą mėnesį nebuvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu nei kaip valstybės lėšomis draudžiamas asmuo, nei kaip bet kokią kitą ekonominę veiklą vykdantis asmuo, pasibaigus kalendoriniams metams savarankiškai turi perskaičiuoti už praėjusius kalendorinius metus mokėtinas PSD įmokas ir ne vėliau kaip iki gegužės 1 d. sumokėti skirtumą tarp per praėjusius kalendorinius metus sumokėtos PSD įmokų sumos ir mokėtinos PSD įmokų sumos.

Pavyzdys:

Paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą teikiantis asmuo yra apdraustas sveikatos draudimu valstybės lėšomis.

Šis asmuo 2019 m. liepos 8–10 ir 22–24 d. teikė paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą. Už suteiktas paslaugas paslaugų gavėjas priskaičiavo ir paslaugų teikėjui išmokėjo 120 Eur.

Paslaugų gavėjas iki 2019 m. rugpjūčio 15 d. turi apskaičiuoti ir sumokėti 8,38 Eur (120 Eur x 6,98 proc.) PSD įmokų ir „Sodros“ skyriui pateikti PKV pranešimą apie asmens suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą.

Pasibaigus metams PSD įmokų perskaičiavimo už liepos mėnesį atlikti nereikės, nes asmuo liepos mėn. buvo draustas sveikatos draudimu valstybės lėšomis.

Pavyzdys:

Paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą teikiantis asmuo taip pat vykdo individualią žemės ūkio veiklą, yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas ir jo žemės ūkio valdos dydis yra didesnis negu 2 ekonominio dydžio vienetai.

Šis asmuo 2019 m. liepos 8–2 d. teikė paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą. Už suteiktas paslaugas paslaugų gavėjas priskaičiavo ir paslaugų teikėjui išmokėjo 100 Eur.

Paslaugų gavėjas iki 2019 m. rugpjūčio 15 d. turi apskaičiuoti ir sumokėti 6,98 Eur (100 Eur x 6,98 proc.) PSD įmokų ir „Sodros“ skyriui pateikti PKV pranešimą apie asmens suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą.

Pasibaigus metams, PSD įmokų perskaičiavimo už liepos mėnesį atlikti nereikės, nes asmuo liepos mėnesį buvo draustas sveikatos draudimu, kaip individualią žemės ūkio veiklą vykdantis asmuo.

Pavyzdys:

Paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą teikiantis asmuo nėra draustas sveikatos draudimu nei kaip valstybės lėšomis draustas asmuo, nei kaip bet kokią kitą ekonominę veiklą vykdantis asmuo.

Šis asmuo 2019 m. liepos 8–12, 15–19 ir 22–26 d. teikė paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą. Už suteiktas paslaugas paslaugų gavėjas priskaičiavo ir paslaugų teikėjui išmokėjo 250 Eur.

Paslaugų gavėjas iki 2019 m. rugpjūčio 15 d. turi apskaičiuoti ir sumokėti 17,45 Eur (250 Eur x 6,98 proc.) PSD įmokų ir „Sodros“ skyriui pateikti PKV pranešimą apie asmens suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą.

Pasibaigus metams, asmuo, kuris teikė žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, turi perskaičiuoti už liepos mėnesį mokėtinas PSD įmokas. Įvertinus tai, kad mėnesio PSD įmokų suma turi būti ne mažesnė negu 6,98 proc. nuo minimaliosios mėnesinės algos, už liepos mėnesį iki 2020 m. gegužės 1 d. asmuo turi sumokėti 21,29 Eur PSD įmokų (555 Eur X 6,98 proc. = 38,74 Eur; 38,74 Eur – 17,45 Eur = 21,29 Eur).

Papildoma informacija

Rekomenduojame pažiūrėti

Darbas pagal paslaugų kvitus

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5