Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Priminimas: neapmokestintas gazolis žemdirbiams

Priminimas: neapmokestintas gazolis žemdirbiams

Diana Norbutienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Akmenės r. buhalterinės apskaitos konsultantė


2019-08-26

 

Žemės ūkio veiklos subjektai turi teisę įsigyti gazolio (dyzelinius degalus), kuris skirtas naudoti žemės ūkio produktams gaminti. Trumpai primename apie jo įsigijimą ir naudojimą.

Žemės ūkio produktais laikomi augalininkystės, gyvulininkystės, paukštininkystės, žvėrininkystės, bitininkystės, žuvininkystės produktai, užaugintos miško uogos, vaistažolės, grybai ir iš jų gauti pirminio perdirbimo produktai, skirti vartoti arba tolesnei maisto produktų ar ne maisto produktų gamybai. Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme nurodyta, kad žemės ūkio produktų gamyba – tai veikla, apimanti pirminę gamybą ir (ar) jos metu gautų savo žemės ūkio produktų pirminį perdirbimą. Pirminė gamyba – žemės ūkio produktų gamyba, įskaitant ir auginimą, derliaus nuėmimą, melžimą, gyvūnų veisimą. Pirminis perdirbimas – tai apdorojimas, apdirbimas, pirminis tvarkymas, kurio metu iš žemės ūkio produkto, nekeičiant jo cheminės sudėties, taip pat gaunamas žemės ūkio produktas.

Norintys įsigyti dyzelinių degalų

Žemės ūkio veiklos subjektai, norėdami įsigyti gazolio, turi deklaruoti žemės ūkio naudmenų plotą, tinkamą tiesioginėms išmokoms gauti pagal žemės ūkio augalų rūšis, pagal registruotą vidutinį sutartinių gyvulių ir bičių šeimų skaičių, grybų plotą, o taip pat praėjusiais ūkiniais metais registruotą plotą, kuriame buvo auginamos sraigės ir sliekai.

Kaip ir anksčiau, žemės ūkio subjektas einamaisiais matais gali įsigyti papildomai iki 15 proc. didesnį dyzelinių degalų kiekį, tačiau ateinančiais metais bus atitinkamai mažinamas įsigyjamo kuro kiekis. 2018 m. paskelbus ekstremalią valstybė lygio situaciją, vyriausybė nustatė papildomus dyzelinių degalų, skirtus naudoti žemės ūkio produktams gaminti, kiekius. Įsigijus leistiną papildomą kiekį, ateinančiais metais leistinas įsigyti gazolio kiekis nemažinamas konkretiems ūkiniams metams nustatomais papildomais gazolio kiekiais. Dėl papildomo dyzelinių degalų kiekio, paskelbus ekstremalią situaciją, prašymo mokesčių administratoriui teikti nereikia. Papildomas kiekis skiriamas 2018–2019 ūkiniams metams.

Jei valda perduodama

Visos valdos perdavimo atveju valdos perėmėjui gali būti perleistas neįsigytas gazolio, skirto naudoti žemės ūkio produktams gaminti, kiekis. Mokesčių administratorius, gavęs iš valdos perėmėjo prašymą ir patikrinęs, kiek gazolio einamaisiais ūkiniais metais įsigijo valdos valdytojas, kurio valda perimama, pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenis apie visos valdos perdavimą centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka priima sprendimą dėl leistino įsigyti gazolio, skirto naudoti žemės ūkio produktams gaminti, kiekio perdavimo ir išduoda kortelę. Jeigu valdos perėmėjas jau turėjo išduotą kortelę, naujoje kortelėje nurodomas valdos perėmėjo neįsigyto gazolio ir perimamo gazolio kiekio bendras likutis.

Žemės ūkio subjektams draudžiama naudoti gazolį ne žemės ūkio produktams gaminti

Vis tik, jei taip atsitiko, žemės ūkio veiklos subjektas privalo per LR teisės aktų nustatytus terminus sumokėti pagal LR akcizų įstatymo 37 straipsnio 1 dalyje nurodyto dydžio akcizus. Nesumokėti akcizai išieškomi LR mokestinių administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Pardavėjai dyzelinius degalus, skirtus naudoti žemės ūkio produktams gaminti, gali parduoti tik žemės ūkio veiklos subjektui, kuriam suteiktas leidimas. Pardavėjai privalo tai užfiksuoti centrinio administratoriaus nustatyta tvarka. Leidimų įsigijimą žymėtiems degalams atmintinę ūkininkai gali rasti VMI interneto svetainėje čia:

Šaltinai:

LRV 2015-06-26 nutarimas Nr. 667 „Dėl gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisyklių patvirtinimo“

LRV 2016-07-20 nutarimas Nr. 763 „Dėl gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

LRV 2018-11-07 nutarimas Nr. 1095 „Dėl gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

https://www.vmi.lt/cms/documents/10174/8274962/KD

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5