Kviečiame mokytis ir nuotoliniu būdu sistemoje IKMIS (https://www.ikmis.lt/).

STRAIPSNIAI > APSKAITA IR MOKESČIAI > Pastato esminis pagerinimas PVM tikslais

Pastato esminis pagerinimas PVM tikslais

Agnė Ožalaitė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Jurbarko r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė


2019-09-10

© LŽŪKT nuotr.

Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimu PVM tikslais laikoma įsigytų ir (arba) importuotų žaliavų ir medžiagų perdirbimo, gamybos ir kitų operacijų, atliekamų PVM mokėtojo jėgomis, ir (arba) įsigytų paslaugų visuma, kurios rezultatas yra naujas ilgalaikis materialusis turtas. Kada esminis pastato pagerinimas apmokestinamas PVM?

Pasigamintas ilgalaikis turtas (pvz., pastatas) tampa PVM objektu, kai jam pasigaminti įsigytų prekių bei paslaugų pirkimo PVM buvo įtrauktas į PVM atskaitą. Tokiu atveju už pasigamintą ilgalaikį materialųjį turtą turi būti apskaičiuotas 21 proc. dydžio PVM.

Pavyzdys

Web-pav1

Prievolė apskaičiuoti pardavimo PVM už pasigamintą ilgalaikį materialųjį turtą atsiranda, kai pasigamintas turtas pradedamas naudoti PVM mokėtojo ekonominėje veikloje, t. y. pradedamas eksploatuoti.

Ilgalaikio turto esminis pagerinimas

Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimu laikomas pastato (statinio), naudojamo PVM mokėtojo ekonominėje veikloje, esminis pagerinimas, nesvarbu, ar šis pastatas (statinys) priklauso PVM mokėtojui nuosavybės teise, ar naudojamas kitais pagrindais (jeigu PVM Įstatymo 9 straipsnyje nenustatyta kitaip), ir nesvarbu, ar pastatą (statinį) PVM mokėtojas pagerino savo jėgomis ar įsigydamas paslaugų iš kitų apmokestinamųjų asmenų.

PVM įstatymo sąvokose apibrėžta, kas yra pastato (statinio) esminis pagerinimas – tai statybos darbai, kurie pailgina pastato ar statinio naudingo tarnavimo laiką arba pagerina jo naudingąsias savybes.

Užbaigus tokius turto pagerinimo darbus, jie tampa PVM objektu ir nuo jų vertės turi būti apskaičiuojamas 21 proc. pardavimo PVM. Pardavimo PVM nuo turto esminio pagerinimo darbų apskaičiuojamas neatsižvelgiant į tai, ar PVM mokėtojas esminį pagerinimą atliko jam nuosavybės teise priklausančio ar nepriklausančio pastato.

Atliktas pastato (statinio) esminis pagerinimas įforminamas PVM sąskaita faktūra, kurioje privalo būti nurodyta:

 1. PVM sąskaitos faktūros išrašymo data;
 2. PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris, leidžiantys identifikuoti PVM sąskaitą faktūrą;
 3. Prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo PVM mokėtojo kodas;
 4. Prekių pavadinimas;
 5. Tiekiamos prekės vieneto kaina (be PVM);
 6. Prekių apmokestinamoji vertė;
 7. PVM tarifas (tarifai) ir PVM suma eurais.
 8. PVM sąskaitoje faktūroje privalo būti nuoroda į PVM įstatymo 6 straipsnį arba nurodyta ,,ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas“.

Apskaičiuota pardavimo PVM suma tą patį mokestinį laikotarpį deklaruojama kaip pirkimo PVM ir įtraukiama į PVM atskaitą, jeigu pasigamintas turtas skirtas naudoti veikloje, suteikiančioje teisę į PVM atskaitą.

Pastato (statinio) esminio pagerinimo darbų apmokestinimo momentu bus laikoma darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo data.

Atlikti remonto darbai nuomojamame pastate tampa PVM objektu – esminiu pagerinimu, jei kiekvieno nuomininko atskirai atlikto remonto darbai prailgina pastato naudingo tarnavimo laiką arba pagerina jo naudingąsias savybes.

Pavyzdys

Web-pav2

Esminis pagerinimas – PVM apmokestinamas prekių tiekimas, todėl nežiūrint, kuriai ekonominei veiklai bus naudojamas, iš esmės pagerintas turtas (PVM apmokestinamai, PVM neapmokestinamai ar mišriai), visas prekių (paslaugų) pirkimo PVM, skirtas esminiam pagerinimui, įtraukiamas į PVM atskaitą.

Kai PVM mokėtojas iš esmės pagerintą pastatą naudoja vien PVM apmokestinamai veiklai, atskaitoma visa apskaičiuota PVM suma. Šiuo atveju realiai į biudžetą nieko mokėti nereikia.

PVM deklaracijos (FR0600) užpildymas po esminio ilgalaikio turto pagerinimo:

 • Mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje deklaruojama esminio pagerinimo apmokestinamoji vertė (FR0600 formos 15 laukelyje).
 • Deklaruojama apskaičiuota PVM suma (29 laukelyje) ir ta pati PVM suma, kaip atskaitoma pirkimo PVM suma (25 ir 35 laukeliuose).
 • Mokėtina į biudžetą suma (29 laukelio suma – 35 laukelio suma) lygi 0.

Nuomininkas turi teise pasirinkti, kada savininkui perduoti esminio pagerinimo darbus. Esminio pagerinimo darbai pastato savininkui gali būti perduodami iš karto arba vėliau.

 • Jei darbai perduodami iš karto, tai nuomininkui netaikomos PVM įstatymo 6 straipsnio nuostatos dėl ilgalaikio turto pasigaminimo (esminio pagerinimo), t. y. jis neturi apskaičiuoti nuo esminio pagerinimo darbų vertės pardavimo PVM (kaip nuo ilgalaikio turto pasigaminimo vertės). Nuomininkas išrašo pastato savininkui PVM sąskaitą faktūrą ir nuo joje nurodytos perduodamo (parduodamo) esminio pagerinimo vertės (be PVM) apskaičiuoja 21 proc. dydžio pardavimo PVM sumą (prievolė sumokėti PVM pagal PVM įstatymo 96 straipsnį tenka savininkui, jei savininkas yra PVM mokėtojas).
 • Nuomininkas, atlikęs išsinuomoto pastato (statinio) esminį pagerinimą, kuriam įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM buvo įtraukęs į PVM atskaitą, šio esminio pagerinimo darbų iš karto neperduoda turto savininkui, tada nuo esminio pagerinimo darbų vertės (kaip nuo ilgalaikio turto pasigaminimo vertės) jis turi apskaičiuoti 21 proc. PVM, kurį, jeigu vykdo PVM apmokestinamą veiklą, turi teisę įtraukti į PVM atskaitą.

Pavyzdys

Web-pav3

Pasibaigus nuomos laikotarpiui, esminio pagerinimo dalis (tenkanti likusiam iki 10 metų laikotarpiui nuo esminio pagerinimo atlikimo) perduodama savininkui ir nuo jos apskaičiuojamas PVM.

Jeigu nuomininkas grąžina turto savininkui pastatą dar nepasibaigus PVM įstatyme nustatytam atskaitos tikslinimo laikotarpiui (nepraėjus 10 metų nuo esminio pagerinimo atlikimo), tai jis turto savininkui išrašytame apskaitos dokumente turi nuo perduodamos esminio pagerinimo vertės dalies, atitinkančios metų skaičių, likusį iki PVM įstatyme nustatyto PVM atskaitos tikslinimo termino pabaigos, apskaičiuoti 21 proc. PVM. Jeigu esminis pagerinimas perduodamas pasibaigus atskaitos tikslinimo terminui, PVM neskaičiuojamas (plačiau apie tai 9 straipsnio 4 dalies komentare).

Pavyzdys

Web-pav4

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad jeigu pastatas (statinys) nepraėjus 24 mėnesiams po jo pasistatymo ar esminio pagerinimo parduodamas, tai pagal PVM įstatymo 32 straipsnio nuostatas, laikoma, kad buvo parduotas naujas pastatas (statinys). Todėl nuo parduoto tokio pastato (statinio) apmokestinamosios vertės, t. y. nuo jo pardavimo kainos, išskyrus patį PVM, turi būti apskaičiuotas pardavimo PVM, taikant standartinį PVM tarifą, nesvarbu, ar jo statybai ir atliktam esminiam pagerinimui atlikti įsigytų prekių bei paslaugų pirkimo PVM buvo įtrauktas į PVM atskaitą ar ne.

Svarbu žinoti, jeigu savininkas – ne PVM mokėtojas, tai pasibaigus sutarties terminui, nuomininkas apskaičiuotą PVM turi sumokėti į biudžetą, t. y. praradus turtą, likusi PVM dalis (iki 10 m.) grąžinama į biudžetą.

Informacijos šaltiniai

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas 2002 m. kovo 5 d. Nr. IX-751; Pridėtinės vertės mokesčio komentaras; VMI mokymų medžiaga „Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas, jo apmokestinimas. Nenuosavo ir nuosavo pastato esminio pagerinimo apmokestinimas PVM. PVM įstatymo pakeitimai nuo 2019 m.“

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


 VIDEONAUJIENOS

Nebeliko kai kurių veiklų verslo liudijimų: kokių ir ką daryti?
Ilgalaikio turto pardavimas: parduosime su PVM ar be?

NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


 

uadt

 

baneris_5


© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2020 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos