Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Pritarta rizikos valdymo fondų kūrimui

Pritarta rizikos valdymo fondų kūrimui

LR žemės ūkio ministerija


2019-09-17

© LŽŪKT nuotr.

Seimas antradienį vykusiame plenariniame posėdyje po pateikimo pritarė Žemės ūkio ministerijos projektui, kuriuo sudaromos teisinės sąlygos žemdirbiams  kurti rizikos valdymo fondus, jų paramos priemones ir teikti valstybės paramą šiems fondams.

LR žemės ūkio, maisto ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX–987 pakeitimo projektu žemdirbiams sudaroma galimybė steigti bendrus žemės ūkio veiklos subjektų savitarpio pagalbos fondus arba fondus pagal žemės ūkio veiklos sektorius, nes kainų svyravimo bei neigiama klimato kaitos rizika ne visus sektorius paliečia vienodai ir ne visiems jiems daro tokį patį poveikį.

Steigiant rizikos valdymo fondus, būtų sudarytos galimybės greičiau reaguoti į rinkos veikimo sutrikdymus, suvaldyti dėl rinkos kainų svyravimų susidariusias krizines situacijas, lemiančias žemės ūkio veiklos subjektų pajamų sumažėjimus, tuo tarpu atsiradusių nuostolių kompensavimas leis užtikrinti nepertraukiamą žemės ūkio veiklos vykdymą.

Iš rizikos valdymo fondo lėšų bus galima kompensuoti dėl rinkos veikimo sutrikdymo bei nedraudžiamųjų įvykių atsiradusį žemės ūkio veiklos subjektų paramų praradimą. Rizikos valdymo fondas iš Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos lėšų galės gauti iki 70 proc. paramos šiai priemonei įgyvendinti. Rizikos valdymo fondo administravimo išlaidos trejus metus nuo rizikos valdymo fondo įkūrimo dalinai (iki 70 proc. intensyvumu) galės būti  finansuojamos iš Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos lėšų, o vėlesniais metais – iš rizikos valdymo fonde sukauptų lėšų.


baneris

mazinu_1

apskaita