Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Parama ūkiams modernizuoti – proga bandyti dar kartą!

Parama ūkiams modernizuoti – proga bandyti dar kartą!

Lida Ditkevičienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kėdainių r. biuro ekonomikos konsultantė


2019-10-15

© LŽŪKT nuotr.

Kasmet žemdirbiai stengiasi atsinaujinti žemės ūkio valdas, investuoja į ūkių plėtrą, tad natūralu, kad ES priemonės, susijusios su investicijomis, sulaukia didelio susidomėjimo. Štai metų pradžioje pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ buvo pateikta 1250 paraiškų. Konkurencija tikrai didelė, tad ne visų paraiškos buvo patvirtintos. Nenuleidžiantiems rankų dar yra proga modernizuoti ūkius – nuo spalio 1 d. iki gruodžio 13 d. (buvo iki lapkričio 29 d., paraiškų teikimo laikas pratęstas 2 savaitėms paramos teikimo taisyklėse patikslinus jaunųjų ūkininkų įsisteigimo dienos nuostatą) Nacionalinė mokėjimo agentūra kviečia teikti paraiškas pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ pagal supaprastintąsias įgyvendinimo taisykles. Šio etapo paraiškoms skirta 25 mln. eurų.

Paraiškas užpildys didelę patirtį turintys LŽŪKT konsultantai

Norite įvertinti galimybes gauti paramą, pasikonsultuoti? Kviečiame užsukti į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo biurą – ekonomikos paslaugas teikiantys konsultantai susipažins su taisyklėmis, įsipareigojimais, tiksliai apskaičiuos paramos paraiškos atrankos kriterijus, drauge įvertinsite kylančias rizikas. Jei sutiksite bendradarbiauti, konsultantai užpildys paraišką, sukomplektuos dokumentų bylą.

Remiama ši veikla:

 • žemės ūkio produktų gamyba;
 • prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje, apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai.

Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui 50 000 Eur

Turėtų atkreipti dėmesį tie, kurie parama pagal šią veiklos sritį per 2014–2020 m. laikotarpį naudojasi ne pirmą kartą – jiems parama šiuo laikotarpiui negali viršyti 400 000 Eur, o sutuoktinių ir susijusių įmonių – 800 000 Eur.

Galimas didžiausias paramos intensyvumas

Paramos intensyvumas priklauso nuo veiklos, į kurią pareiškėjas investuoja, ir sektoriaus, kuriame vykdys veiklą.

 • Jei vykdoma žemės ūkio produktų gamyba:augalininkystės sektoriui – 40 proc., papildomai 20 proc., jei pareiškėjas jaunasis ūkininkas (jaunasis ūkininkas – iki 41 m. amžiaus ir ne vėliau kaip prieš 5 m. pirmą kartą deklaravęs pasėlius); gyvulininkystės, daržininkystės, sodininkystės, uogininkystės sektoriams50 proc., papildomai20 proc., jei pareiškėjas jaunasis ūkininkas, bei 20 proc. pripažintiems ž. ū. kooperatyvams.
 • Jei vykdomas prekinių ž. ū. produktų(pagamintų/išaugintų valdoje/ kooperatyvo narių valdose)apdorojimas(rūšiavimas, pakavimas, surinkimas), perdirbimas bet kuriam sektoriui – 50 proc., papildomai 20 proc. jauniesiems ūkininkams bei 20 proc. – pripažintiems gyvulininkystės, daržininkystės, sodininkystės, uogininkystės ž. ū. kooperatyvams.

Pagrindiniai reikalavimai pareiškėjams

Į paramą gali pretenduoti:

 • fiziniai ar juridiniai asmenys, įregistravę valdą (fiziniai asmenys dar ir ūkininko ūkį) bei ne trumpiau kaip 12 mėn. vykdantys žemės ūkio veiklą ir iš jos gaunantys pajamų;
 • pareiškėjo VED 2019 07 01 didesnis kaip 8000 Eur;
 • pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio veiklos per 2018 m. sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų;
 • pareiškėjo ūkis atitinka grynojo pelningumo ir skolos rodiklių reikšmes 2017 m. arba 2018 m.

Finansuojamos tik naujos išlaidos

Nusprendę pretenduoti į paramą turėtų žinoti, kad visos projekte numatytos išlaidos turi būti susijusios su projekto įgyvendinimu ir numatyta vykdyti veikla. Paramos gavėjas projektą įgyvendinti privalo per 24 mėnesių laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo dienos, išskyrus, kai numatytas įsigyti turtas bus įsigyjamas lizingu. Tuo atveju projekto trukmė negali būti ilgesnė kaip iki 2023 m. birželio 30 dienos.

Pagal veiklos srities taisykles finansuojama: žemės ūkio technika irįranga, technologiniai įrengimai, kompiuterinė ir programinė įranga; N, O ir SL kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės; infrastruktūros valdoje įrengimas, rekonstravimas, kapitalinis remontas; statybinės medžiagos (kai statybos ūkio būdu); pastatų, statinių statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas (rangos būdu) – taikomi fiksuoti įkainiai (naujoms pieno ūkio fermoms – 192,75 Eur / m2; naujiems plokščiadugniams grūdų saugojimo bokštams – 83,31 Eur / m3 ); daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo darbai (rangos būdu); bendrosios išlaidos (verslo plano, paraiškos rengimas ir pan.).

Labai svarbu surinkti kuo daugiau balų!

Pareiškėjai, norintys pretenduoti į paramą, turi įsivertinti ne tik ar atitinka taisyklėse numatytus tinkamumo kriterijus, ar sugebės laikytis įsipareigojimų, bet ir ar surenka privalomus minimalius 35 projekto atrankos balus, nes kitu atveju paraiškos teikti negalima.

Šiam paraiškų etapui numatyti šie kriterijai:

 1. Nėra gavęs paramos tam pačiam sektoriui pagal LKP 2014–2020 m. programos veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ ir jai analogišką LKP 2007–2013 m. programos priemonę – nuo 5 iki 10 balų.
 2. Įgyvendinamas gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriaus projektas – 25 balai.
 3. Pareiškėjo VED 2019-07-01 yra mažesnis (VED 8 000 150 000 Eur) nuo 5 iki 15 balų.
 4. Prašoma mažesnio paramos intensyvumo. Už kiekvieną sumažintą procentinį punktą suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų.
 5. Pareiškėjas yra pripažintas ž. ū. kooperatyvas, pripažinto ž. ū. kooperatyvo, gamintojų grupės, asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos narys – nuo 5 iki 10 balų.
 6. Projektas prisideda prie aplinkos taršosmažinimo (vykdo ekologinę gamybą / dalyvauja „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“/ investuoja į mėšlo ir srutų tvarkymo įrangą ir techniką / dalyvaus aplinkosaugos mokymuose)nuo 5 iki 15 balų.
 7. Pareiškėjas yra jaunasis ūkininkas (ne vyresnis kaip 41 m.) arba pareiškėjas vykdo žemės ūkio veiklą vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, – 10 balų.

Šiek tiek skaičių

Primename, kad 2019 m. kovo 1 d. iki balandžio 30 d. buvo skirta 25 mln. Eur paramos suma. Per šį etapą buvo pateikta 1250 paraiškų: 346 paraiškoms buvo skirta parama, 286 paraiškoms paramos užteko iš dalies, todėl Žemės ūkio ministerijos sprendimu, skyrus papildomai lėšų, parama buvo skirta dar 70 pareiškėjų, 618 pareiškėjų, surinkusiems mažiausią balų skaičių, paramos nepakako.

Parengta pagal LR žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 7 d. įsakymą Nr. 3D-70 Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės “Investicijos į materialųjį turtą” veiklos srities “Parama investicijoms į žemės ūkio valdas” supaprastintosios įgyvendinimo taisyklės, taikomos nuo 2019 metų.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

mazinu_1

apskaita