Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Smulkiesiems ūkininkams dar viena proga stiprinti verslą

Smulkiesiems ūkininkams dar viena proga stiprinti verslą

Irena Balsiukienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Širvintų r. biuro ekonomikos konsultantė


2019-11-14

© LŽŪKT nuotr.

Nuo 2019 m. lapkričio pradžios smulkieji ūkininkai vėl gali teikti paraiškas paramai gauti ir plėsti bei modernizuoti savo ūkius. Patrauklesne ši veikla tapo tiems, kurie parama smulkiesiems ūkiams dar nepasinaudojo, taip ir tiems, kurie yra gavę paramą pagal vieną iš veiklos sričių: žemės ūkio produktų gamyba arba žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) perdirbimas ir tiekimas rinkai, o pakartotinai teiks paraišką pagal kitą nurodytą veiklą. Paraiškos pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ renkamos iki gruodžio 31 d. Šiam etapui skirta 10 mln. Eur lėšų.

Parama skiriama fiziniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravusiems savo vardu ūkininko ūkį. Būtina, jog pretenduojantis gauti paramą bent paskutiniais metais prieš paraiškos pateikimą būtų deklaravęs pasėlius ir (arba) registravęs ūkinius gyvulius. Taigi, jei pasėliai ir/ar gyvuliai registruoti 2018 m. ir anksčiau – jie šiame etape bus tinkami pareiškėjai.

Remiamos dvi veiklos sritys – žemės ūkio produktų gamyba bei žemės ūkio produktų (pagamintų ar išaugintų valdoje) perdirbimas ir tiekimas rinkai.

Į paramą pretenduoti gali tik tie smulkūs ūkiai, kurių VED (produkcijos standartine verte išreikštas valdos ekonominis dydis) yra nuo 4 tūkst. iki 7 999 Eur. Ar tinkamas šis dydis, bus tikrinami duomenys, apskaičiuoti 2019 m. liepos 1 d. (rugpjūčio 31 d. duomenis skelbia VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras).

Didžiausia išmokos suma verslo planui įgyvendinti – 15 tūkst. Eur. Išmoka mokama 2 dalimis: pirmoji išmokos dalis (80 proc.) mokama po to, kai priimamas sprendimas skirti paramą, o likusi dalis (20 proc.) – tuo atveju, jeigu verslo planas įgyvendinamas tinkamai. Paramos gavėjas turi įsipareigoti tinkamai įgyvendinti verslo planą, t. y. įsigyti visas verslo plane numatytas investicijas, pasiekti suplanuotą VED dydį, kurį būtina padidinti ne mažiau kaip 20 proc., taip pat vykdyti pelningą ekonominę veiklą.

Pretendentai į smulkiųjų ūkių paramą turi įvertinti ir apsvarstyti, ar atitinka taisyklėse numatytus tinkamumo kriterijus, ar sugebės laikytis įsipareigojimų. Pirmiausia, labai svarbu apskaičiuoti, ar pareiškėjas surenka privalomus minimalius 35 projekto atrankos balus, nes kitu atveju – paraiškos teikti negalima.

Numatyti projektų atrankos kriterijai yra šie:

  1. Kuriamas specializuotas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kurio viena iš veiklų yra gyvulininkystė, ir kurio pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, sudarys ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų, skiriama 15 balų.
  2. VED yra mažesnis, skiriama jei: nuo 4000 iki 4999 Eur – 20 balų, nuo 5000 iki 5999 Eur – 15 balų, nuo 6000 iki 6999 Eur – 10 balų, nuo 7000 iki 7999 Eur – 5 balai.
  3. Ūkininkas yra iki 40 metų imtinai, skiriama 10 balų.
  4. Įgyvendinus verslo planą, prognozuojamas VED padidėjimas yra daugiau nei 51 proc. – skiriama 20 balų; nuo 21 proc. iki 50 proc. – 15 balų.
  5. Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo dienos yra pripažintas kooperatyvo narys daugiau nei 2 metus – skiriama 15 balų, iki 2 metų (imtinai) – 10 balų.
  6. Verslo planas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, –skiriama 10 balų.
  7. Jei pareiškėjas nėra gavęs paramos pagal priemonės veiklos sritį, – skiriama 10 balų.

Svarbu tai, kad sumažinti reikalavimai išlaidoms, paprastesnis ir jų vertinimas. Parama skiriama, jeigu suplanuotos išlaidos yra būtinos verslo planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti, jos susijusios su remiama veikla ir yra ne mažesnės negu prašomos išmokos dydis.

Nereikalaujama pateikti komercinių pasiūlymų tinkamų finansuoti išlaidų pagrindimui, taip pat atsisakyta dalies tinkamumo sąlygų, susijusių su išlaidomis. Sumažinus reikalavimus, neliko ir dalies įsipareigojimų: nebereikia paskutiniais verslo plano įgyvendinimo metais pasiekti ne mažesnio kaip 2 proc. grynojo pelningumo – veikla tiesiog turi būti pelninga, taip pat neliko prievolės drausti paramos lėšomis įgyto turto. Atsisakyta projektų kontrolės laikotarpio.

Jei abejojate, ar jūsų ūkis atitinka taisyklėse numatytus tinkamumo kriterijus, kviečiame kreiptis į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biurų konsultantus. Ekonomines paslaugas teikiantys konsultantai supažindins su taisyklių reikalavimais, įsipareigojimais, įvertins ūkio atitiktį projekto atrankos kriterijams, parengs verslo planą, užpildys paraišką ir dirbs su Jumis per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

mazinu_1

apskaita