Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Galimybės panaudoti paramos lėšomis įsigytą žemės ūkio techniką

Galimybės panaudoti paramos lėšomis įsigytą žemės ūkio techniką

Nacionalinė mokėjimo agentūra


2019-11-13
© LŽŪKT nuotr.
 
Primename ūkininkams apie tai, kad paramos lėšomis įsigytą turtą projekto kontrolės laikotarpiu galima panaudoti ne tik savo ūkyje. Atkreipiame dėmesį į rizikas, kurias būtina įsivertinti.
 
Europos Komisija neprieštarauja, kad paramos gavėjai projekto kontrolės laikotarpiu paramos lėšomis įgytu turtu teiktų neapmokamas arba apmokamas žemės dirbimo ar panašaus pobūdžio paslaugas arba talkininkavimo darbus kitiems ūkio subjektams. Tačiau kiekvienu individualiu atveju, paramos gavėjui būtina įvertinti, ar minėtų paslaugų ir talkinimo darbų vykdymas neturės neigiamos įtakos jo verslo plane numatytiems tikslams ir veiklos rodikliams pasiekti ir netaps paramos gavėjo pagrindine veikla.
 
Taigi ūkininkai paramos lėšomis įsigytu turtu projekto kontrolės laikotarpiu gali talkinti kitiems asmenims ir atlikti darbus už savo ūkio ribų, tačiau jie turi įsivertinti, kad ši veikla netaptų pagrindine ūkio veikla, t. y., jai nebus  skiriama didžioji darbo laiko dalis  ir pajamos iš šios veiklos  neviršys pajamų, gaunamų iš paramos gavėjo ūkyje vykdomos žemės ūkio veiklos.
 
Išaiškinimas galioja įsigytam turtui Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities ,,Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ ir veiklos srities ,,Parama smulkiesiems ūkiams“ paramos lėšomis.

baneris

mazinu_1

apskaita