Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Verslininkai skatinami vykdyti ekonominės veiklos plėtrą kaimo vietovėse

Verslininkai skatinami vykdyti ekonominės veiklos plėtrą kaimo vietovėse

Vilma Lebedė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Anykščių r. biuro ekonomikos konsultantė


2019-11-18

© LŽŪKT nuotr.

Nuo 2019 m. lapkričio pradžios iki gruodžio 31 d. renkamos paraiškos paramai gauti pagal veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Šia parama siekiama skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą bei ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

Paramos gali kreiptis fiziniai ir privatūs juridiniai asmenys (labai mažos arba mažos įmonės), kurie siekia įvairinti veiklą, kurti ir plėtoti mažąsias įmones bei kurti darbo vietas.

Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti200 000 Eur, tačiau paramos dydis priklauso nuo tinkamų finansuoti projektų išlaidų ir planuojamų sukurti naujų darbo vietų skaičiaus. Vienai darbo vietai (1 etatui) sukurti didžiausia paramos suma gali būti 50 000 Eur. Turi būti sukuriama ne mažiau kaip 0,5 (pusė) darbo vietos, už kurią paramos dydis apskaičiuojamas proporcingai, t. y., kuriant 0,5 darbo vietos – didžiausia paramos suma gali būti 25 000 Eur.

Vienas iš svarbiausių reikalavimų pareiškėjui rengiant projektą – projekto atrankos kriterijų įvertinimas. Pagal paramos taisykles privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius –50,didžiausias – 100. Jei paraiška nesurenka minimalaus balų skaičiaus, pareiškėjas negali pretenduoti į ES paramą, todėl, analizuojant projektų atrankos kriterijus, būtina įvertinti visas galimybes ir rizikos faktorius.

Projekto atrankos kriterijai

 1. Pareiškėjas fizinis asmuo – kaimo gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje, juridinis asmuo – registruotas kaimo vietovėje, skiriama nuo 3 iki 20 atrankos balų.
 2. Prašoma mažesnio paramos intensyvumo, skiriama nuo 1 iki 25 atrankos balų.
 3. Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvos nedarbo lygis, skiriama nuo 5 iki 10 atrankos balų.
 4. Papildomai sukuriama darbo vieta, viršijanti privalomas sukurti darbo vietas, pagal prašomą paramos sumą, skiriama nuo 2 iki 10 atrankos balų.
 5. Nekilnojamasis turtas, kuriame planuojama vykdyti projekte numatytą veiklą, pareiškėjui priklauso nuosavybės teise, skiriama 10 atrankos balų.
 6. Pareiškėjas fizinis asmuo arba pareiškėjo juridinio asmens pagrindinis akcininkas, esantis juo ne mažiau kaip 1 m. iki paraiškos pateikimo yra iki 40 metų amžiaus (imtinai), skiriama 10 atrankos balų.
 7. Pareiškėja arba pareiškėjo juridinio asmens pagrindinė akcininkė, esanti ja ne mažiau kaip 1 m. iki paraiškos pateikimo, yra moteris, skiriama 5 atrankos balai.
 8. Pareiškėjas – įmonė (privatus fizinis ar juridinis asmuo), kuri ataskaitiniais metais atitinka sąlygas:
  • vidutinis metinis darbuotojų skaičius yra mažiau kaip 10;
  • metinės pajamos yra iki 700 000 Eur – skiriama 10 atrankos balų.

Ką galima įsigyti

Paramos lėšomis galima kompensuotis iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Parama gali būti skiriama gamybinių ir kitų būtinų statinių naujai statybai, rekonstravimui ir (arba) kapitaliniam remontui; naujos technikos ir įrangos įsigijimui bei įrengimui; specialios kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimui; N1 klasės motorinių transporto priemonių kroviniams vežti įsigijimui; verslo infrastruktūros kūrimui; bendrųjų išlaidų įsigijimui.

Visos išlaidos, kurioms ketinama prašyti paramos, turi būti realiai suplanuotos, pagrįstos, būtinos projektui įgyvendinti ir numatytos paramos paraiškoje bei verslo plane.

Svarbu nepamiršti

Pasirašius paramos sutartį, svarbu nepamiršti, kad projekto įgyvendinimo darbai turi būti pradėti įgyvendinti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. O visą projektą būtina įgyvendinti per 24 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.

Būtina paminėti, kad šiai veiklai taikomas išlaidų kompensavimo mokėjimo būdas. Tai reiškia, kad paramos gavėjas pradeda įgyvendinti projektą savo lėšomis ir paramos sutartyje nustatytu periodiškumu teikia NMA mokėjimo prašymus, kuriuose deklaruoja patirtas ir apmokėtas išlaidas, pridėdamas deklaruojamų išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų bei kitų reikiamų dokumentų originalus arba patvirtintas kopijas.

Pareiškėjus, siekiančius užsiimti alternatyvia veikla kuriant darbo vietas kaime pasinaudojant ES parama, kviečiame kreiptis į arčiausiai esantį Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajono biurą. Ekonomines paslaugas teikiantys konsultantai išsamiai supažindins su priemonės paramos teikimo schema, taisyklėse numatytais tinkamumo kriterijais ir reikalavimais paramai gauti, įsipareigojimais, kuriuos turėsite vykdyti gavę paramą, užpildys paramos paraišką bei parengs verslo planą.

Parengta pagal LR žemės ūkio ministro 2018 m. liepos 4 d. įsakymą Nr. 3D-445 (galiojanti redakcija 2019 m. spalio 12 d.) ir NMA informaciją.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

mazinu_1

apskaita