Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Išregistravimas iš pridėtinės vertės mokesčių mokėtojų

Išregistravimas iš pridėtinės vertės mokesčių mokėtojų

Dovilė Razienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Raseinių r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2019-11-28

 

Dažnai ūkininkams kyla klausimų: kaip išsiregistruoti iš PVM mokėtojų, jei jų ūkio veikla yra nepelninga ar tiesiog ūkio veiklos vykdyti nebenori? Trumpai apie tai.

Tokie asmenys turi teisę pateikti prašymą išregistruoti iš PVM mokėtojų, jei atitinka tokius reikalavimus:

  • bendra gauto atlygio suma (vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje teikiant prekes ar paslaugas) per metus (per paskutinius 12 mėnesių) nebuvo didesnė nei 45 000 Eur;
  • nebevykdo ūkinės veiklos;
  • ūkis yra likviduojamas.

Vadovaujantis šiais reikalavimais, ūkininkas gali pateikti prašymą išregistruoti iš PVM mokėtojų (forma FR0388). Prašymas turi būti pateikiamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas iki prašyme nurodytos išregistravimo iš PVM mokėtojų datos. Prašymą galima pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos portale Mano VMI, tiesiogiai teritoriniame VMI skyriuje ar paštu. Per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos priimamas sprendimas išregistruoti iš PVM mokėtojų.

Išregistruojamas iš PVM mokėtojų ūkininkas, gavęs sprendimą, per 20 dienų po išregistravimo turi pateikti FR0600 deklaraciją, kur pradžios data turi būti mokestinio laikotarpio pradžia, o pabaiga viena diena anksčiau nei mokestinio laikotarpio pabaiga. Deklaracijoje deklaruojamos paskutinės mokestinio laikotarpio prievolės, susijusios su PVM apskaičiavimu už laikotarpį, nuo paskutinio mokestinio laikotarpio iki išregistravimo iš PVM mokėtojų dienos.

Vadovaujantis PVM įstatymo 69 ir 75 straipsniais, apmokestinamąjį asmenį išregistruojant iš PVM mokėtojų ar PVM mokėtojui nevykdant veiklos, jis nustatyta tvarka turi patikslinti PVM atskaitą ir į biudžetą grąžinti į PVM atskaitą įtrauktų prekių ar paslaugų, įskaitant ilgalaikį turtą, pirkimo PVM sumas. Turi būti patikslinta PVM atskaita, jei:

  • į PVM atskaitą yra įtraukta prekių, paslaugų, kurios nebebus naudojamos ūkinėje veikloje, pirkimo PVM;
  • jei yra ilgalaikio turto, kuriam nurodytas iki 4 metų nusidėvėjimo normatyvas, atskaitoma pirkimo PVM sumos dalis, likusi nuo ūkinės veiklos pradžios iki tikslinamo PVM laikotarpio pabaigos;
  • jei yra ilgalaikio turto, kurio atskaita tikslinama atitinkamai 5 ar 10 metų (pagal PVMĮ 67 str. 2 d.), atskaitoma pirkimo PVM, nuo šio turto nebenaudojimo iki PVM atskaitos tikslinimo laikotarpio pabaigos.

Pavyzdys:

Ūkininkas iš PVM mokėtojų išsiregistravo 2019 m. lapkričio 8 d.

Nepanaudotų atsargų likutis, kurių pirkimo PVM įtrauktas į PVM atskaitą, yra 400 Eur, PVM suma 84 Eur.

Ūkininkas iki šios dienos turėjo karvidę, įsigytą 2017 m. gegužę ( vertė 70 000 Eur, PVM suma 14 700 Eur), kombainą, įsigytą 2017 m. birželį (vertė 120 000 Eur, PVM suma 25 200 Eur.)

Skaičiavimas:

Nepanaudotų atsargų patikslinta suma yra 84 Eur.

Pastatų pirkimo PVM tikslinama 10 metų, tai tikslinama šios karvidės PVM atskaita, tenkanti 90 mėn. (120 mėn. - 30 mėn.) Patikslintą PVM atskaitos sumą skaičiuojame: 14 700 / (10x12) x 90 = 11 025 Eur.

Technikos pirkimo PVM atskaita tikslinama 5 metus. Ūkininko atveju tikslinama kombaino PVM atskaita, tenkanti 31 mėnesiui. Skaičiuojame: 25 200/ (5 x 12) x 31= 13 020 Eur.

Ūkininkas ne vėliau kaip iki 2019 m. lapkričio 28 d. turi pateikti paskutinio laikotarpio PVM deklaraciją, kurioje be apskaičiuotos per laikotarpį pateiktų prekių ir paslaugų mokėtinos PVM sumos turi būti patikslinama ir turto pirkimo PVM atskaita.

Į paskutinio laikotarpio PVM deklaraciją, į 35 laukelį, reikia įrašyti visą patikslintą PVM atskaitos sumą, t. y. 24 129 Eur (84 + 11 025 +13 020), ir šia suma padidinti mokėtiną į biudžetą sumą.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5