Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > VERTA ŽINOTI > Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams bankrutavus sklypo savininkui

Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams bankrutavus sklypo savininkui

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos


2019-12-16
© LŽŪKT nuotr.
 
Pastaruoju metu šalies piliečiams ypač aktuali tema – žemės paėmimas visuomenės poreikiams. Į Nacionalinę žemės tarnybą (NŽT) vis dažniau kreipiasi suinteresuoti asmenys, prašydami atsakyti į klausimus, susijusius su žemės paėmimo visuomenės poreikiams procesu. Vienas jų – ar bankrutavus juridiniam asmeniui, jam nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas gali būti realizuojamas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka, kai yra pradėta žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūra, t. y., ar žemės sklypas gali būti perduodamas kreditoriams.

NŽT nuomone, bankrutavus juridiniam asmeniui, jam nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas, dėl kurio yra pradėtos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros, negali būti perleidžiamas kreditoriams.
 
NŽT, vykdydama žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, apie jos pradžią informuoja paėmimą inicijavusią valstybės instituciją ar savivaldybės tarybą, žemės sklypo savininką ir šį juridinį faktą įregistruoja Nekilnojamojo turto registre. Nuo sprendimo pradėti žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą įregistravimo Nekilnojamojo turto registre žemės sklypo savininkas neturi teisės jo perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti daiktinių teisių į šį žemės sklypą, taip pat neturi teisės šio žemės sklypo pertvarkyti (atidalyti, padalyti, perdalyti, sujungti).

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra yra aiškiai ir detaliai reglamentuojama Lietuvos Respublikos žemės įstatymo VIII skyriuje „Žemės paėmimas visuomenės poreikiams“, Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatyme ir Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklėse. Nė viename iš nurodytų teisės aktų nėra numatyta išimčių, kad gali būti taikomos Įmonių bankroto įstatymo nuostatos tuo atveju, kai yra pradėta žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūra.
 
NŽT laikosi pozicijos, kad įstatymų leidėjas, reglamentuodamas žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, nenumatė, kad bankrutavusiam juridiniam asmeniui nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas, dėl kurio pradėta paėmimo visuomenės poreikiams procedūra, galėtų būti realizuojamas jį parduodant ar perduodant minėto juridinio asmens kreditoriams Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Todėl, NŽT nuomone, vykdant žemės paėmimą visuomenės poreikiams, kai Nekilnojamojo turto registre nustatyta tvarka yra įregistruota žyma apie pradėtą žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, nėra galimybės šią procedūrą nutraukti ir Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka spręsti klausimą dėl įkeisto žemės sklypo realizavimo jį perleidžiant bankrutavusio juridinio asmens kreditoriams.

apskaita

darbu sauga-2

pasaru-tyrimo-baneris

nuotoliniai mokymai_1

GZPK BANERIS

Ukininko-patarejas

http://www.jonavosgrudai.lt/lt/