Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > VERTA ŽINOTI > Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų permainos

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų permainos

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos


2019-12-20

© LŽŪKT nuotr.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pradedami teikti duomenys apie teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Šios teritorijos bus atvaizduojamos kadastro žemėlapyje Nekilnojamojo turto registro posistemėje „GeoMatininkas“.

Nuo naujų metų įsigaliojus Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymui keičiasi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų teisinis reglamentavimas: pradedamas kurti specialiųjų sąlygų registras, atsiranda kompensacijų už specialiųjų sąlygų taikymą „mechanizmas“, nustatomos kelios naujos specialiosios sąlygos, pvz., aerodromų triukšmo, radiolokatorių, krašto apsaugos objektų ir pan.

Duomenis apie teritorijas, kurioms taikomos specialiosios sąlygos, kaip numatyta įstatyme, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui teiks visi suinteresuotieji juridiniai ir fiziniai asmenys.

Erdviniai duomenys apie teritorijas, kuriose taikomos specialiosios sąlygos, bus teikiami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastro nuostatais bei pagal VĮ Registrų centro ir  Žemės ūkio ministerijos specialistų parengtą erdvinių duomenų specifikaciją.

Įsigaliojant įstatymui, pereinamuoju laikotarpiu, anot Žemės ūkio ministerijos išaiškinimo, tais atvejais, kai žemės sklypo kadastro duomenų byla į Nekilnojamojo turto registro posistemę „GeoMatininkas“ bus įkelta iki 2019 m. gruodžio 31 dienos imtinai, ši byla bus tikrinama vadovaujantis iki naujojo įstatymo įsigaliojimo veikusiomis teisės aktų nuostatomis.

Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registro posistemėje „GeoMatininkas“ įrašai apie specialiąsias sąlygas nuo 2020 m. sausio 1 d. bus pakeisti automatiškai ir aktualizuoti pagal naujai įsigaliojusio įstatymo nuostatas.

Jeigu žemės sklypo kadastro duomenų byla į Nekilnojamojo turto registro posistemę „GeoMatininkas“ bus įkelta po naujojo įstatymo įsigaliojimo, tokia byla turės būti tikrinama vadovaujantis jau naujai įsigaliojusio įstatymo nuostatomis.

Jei kadastrinių duomenų byla į Nekilnojamojo turto registro posistemę „GeoMatininkas“ bus įkelta iki
2019 m. pabaigos, patikrinta po 2020 m. sausio 1 d. ir dėl nustatytų trūkumų grąžinta ją rengusiam matininkui taisyti, tokiu atveju ji taip pat turės būti patikslinta jau pagal naujojo Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatas.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos, tai yra tokios sąlygos, pagal kurias, atsižvelgiant į žemės sklypo geografinę padėtį, pagrindinę naudojimo paskirtį ir būdą bei aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos poreikius, žemės sklypams gali būti taikomi tam tikri veiklos ribojimai bei draudimai.

Specialiosios sąlygos gali numatyti įvairius veiklos žemės sklype ribojimus ir draudimus, pavyzdžiui, draudimą statyti statinius, įrenginius, gyvenamuosius namus ar visuomeninius objektus, įrengti žaidimų aikšteles, stadionus, turgavietes, visuomeninio transporto stoteles, mašinų ir mechanizmų aikšteles, organizuoti renginius, į kuriuos susirenka daug žmonių, vykdyti žemės kasybos bei lyginimo darbus ar vykdyti kitą veiklą. Priklausomai nuo taikomų ribojimų ir draudimų pobūdžio ir jų apimties, gali būti iš esmės apribotos savininko galimybės naudotis žemės sklypu pagal jo paskirtį, dėl kurios šis sklypas ir buvo įsigytas.

Specialiosios sąlygos žemės sklypui gali būti nustatytos ir įregistruotos Nekilnojamojo turto registre dar sklypo formavimo metu arba vėliau, kai jau sklypas yra suformuotas ir naudojamas, pakeičiant Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo kadastro duomenis.


apskaita

darbu sauga-2

pasaru-tyrimo-baneris

nuotoliniai mokymai_1

GZPK BANERIS

Ukininko-patarejas

http://www.jonavosgrudai.lt/lt/