STRAIPSNIAI > MIŠKININKYSTĖ > Ketinantiems įsigyti privačios miškų ūkio paskirties žemės

Ketinantiems įsigyti privačios miškų ūkio paskirties žemės

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos


2019-12-30

© LŽŪKT nuotr.

Nuo 2020 m. sausio 1 d., įsigaliojus pakeistoms Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatoms, asmenys, pageidaujantys įsigyti miškų ūkio paskirties žemės, turės gauti Nacionalinės žemės tarnybos sutikimą.

Sutikimai įsigyti miškų ūkio paskirties žemės bus išduodami vadovaujantis Sutikimų įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą arba daugiau negu 20 procentų juridinio asmens, nuosavybės teise turinčio daugiau negu 400 ha miškų ūkio paskirties žemės Lietuvos Respublikos teritorijoje, akcijų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1P-389-(1.3 E.) „Dėl Sutikimų įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą arba daugiau negu 20 procentų juridinio asmens, nuosavybės teise turinčio daugiau negu 400 ha miškų ūkio paskirties žemės Lietuvos Respublikos teritorijoje, akcijų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis.

Pagal 2020 m. sausio 1 d. įsigaliosiančio Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, 4.613 papunktį, už sutikimo įsigyti miškų ūkio paskirties žemės išdavimą bus imama valstybės rinkliava:

- fiziniams asmenims – 11 Eur;
- juridiniams asmenims – 37 Eur.

Šiuo metu dar nėra pakeistas Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašas, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus

2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ (toliau – Sąrašas), ir jame nėra numatytas įmokos kodas ir įmokos kodo pavadinimas už sutikimo įsigyti miškų ūkio paskirties žemės išdavimą.

Todėl, iki kol bus pakeistas Sąrašas, prašome įmoką už sutikimo įsigyti miškų ūkio paskirties žemės išdavimą mokėti nurodant įmokos pavadinimą „Valstybės rinkliavos už Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimo įsigyti žemės ūkio paskirties žemės išdavimo paslaugas“ ir įmokos kodą – 5803. Kaip turėtų būti mokama įmoka už sutikimo įsigyti žemės ūkio paskirties žemės išdavimą yra paskelbta Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje, skiltyje „Valstybės rinkliava“. VIDEONAUJIENOS

Kalėdų eglutė – ir puošmena, ir rūpestis
Miško apsauga nuo žvėrių: repelentai ir tvoros

NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


 


© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2020 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos