Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > VERTA ŽINOTI > Europiečiai turi galimybę užduoti toną dėl Europos ateities

Europiečiai turi galimybę užduoti toną dėl Europos ateities

LŽŪKT informacija


2020-01-23

© LŽŪKT nuotr.

Šiemet sausio 22 d. priimtame komunikate Europos Komisija pateikė idėjų, kaip rengtis konferencijai dėl Europos ateities, kuri turėtų prasidėti 2020 m. gegužės 9 d., Europos dieną, ir trukti dvejus metus.

Tai Komisijos indėlis į jau prasidėjusias gyvas diskusijas apie konferenciją dėl Europos ateities – pirmininkės Ursulos von der Leyen politinėse gairėse paskelbtą sumanymą suteikti europiečiams daugiau galimybių išsakyti nuomonę apie tai, ką ir kaip Europos Sąjunga turi daryti jų labui. Konferencija bus grindžiama ankstesne patirtimi, pavyzdžiui, piliečių dialogais, kartu naudojantis įvairiomis naujomis priemonėmis siekiant įtraukti daugiau žmonių ir suteikti jiems geresnes galimybes duoti kryptį būsimai Europos veiklai. Konferencija sudarys sąlygas naujiems atviriems, skaidriems ir struktūruotiems debatams su skirtingą patirtį turinčiais piliečiais iš visų visuomenės sluoksnių. Komisija pasiryžusi imtis tolesnių veiksmų pagal debatų išvadas.

Siūloma debatus rengti kaip du lygiagrečius procesus

Komisija siūlo rengti debatus kaip du lygiagrečius procesus. Pirmi jų turėtų būti skirti ES prioritetams ir Sąjungos siektiniems tikslams: kovai su klimato kaita ir aplinkos uždavinių sprendimui, žmonėms tarnaujančiai ekonomikai, socialiniam teisingumui ir lygybei, Europos skaitmeninei transformacijai, mūsų Europos vertybių propagavimui, ES balso pasaulyje stiprinimui ir Sąjungos demokratinio pagrindo tvirtinimui. Antruose debatuose reikia aptarti klausimus, konkrečiai susijusius su demokratiniais procesais ir instituciniais reikalais, visų pirma pagrindinių kandidatų į Europos Komisijos pirmininko pareigas sistemą ir tarpvalstybinius rinkimų į Europos Parlamentą sąrašus.

„Visos mūsų politikos centras turi būti žmonės. Todėl noriu, kad visi europiečiai aktyviai dalyvautų konferencijoje dėl Europos ateities ir duotų toną nustatant Europos Sąjungos prioritetus. Mūsų rytojaus Sąjungą galime kurti tik kartu.“ – komentavo Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen.

Už demokratiją ir demografiją atsakinga Komisijos pirmininko pavaduotoja Dubravka Šuica sakė: „Paskutiniuose Europos Parlamento rinkimuose rinkėjai buvo aktyvūs – turime tuo pasinaudoti ir išgirsti raginimą imtis veiksmų. Konferencija dėl Europos ateities yra unikali galimybė kartu su piliečiais pamąstyti, juos išklausyti ir įtraukti, jiems atsakyti ir paaiškinti. Stiprinsime ES institucijų ir žmonių, kuriems tarnaujame, tarpusavio pasitikėjimą. Turime progą parodyti žmonėms, kad Europoje jų balsas svarus.“

Naujas viešas atvirų, įtraukiančių ir skaidrių diskusijų forumas

Komisija konferenciją įsivaizduoja kaip principu „iš apačios į viršų“ veikiantį forumą, pasiekiamą ne tik Europos sostinėse, bet ir visuose Sąjungos kampeliuose. Jame dalyvauti kviečiamos kitos ES institucijos, nacionaliniai parlamentai, socialiniai partneriai, regionų ir vietos valdžios institucijos ir pilietinė visuomenė. Įtraukti daugiau žmonių padės ir debatų skaidrumą užtikrins daugiakalbė interneto platforma. Komisija yra pasirengusi kartu su kitomis ES institucijomis imtis veiksmingiausių priemonių, kad piliečių idėjos ir grįžtamoji informacija būtų panaudotos formuojant ES politiką.

Pagrindiniai faktai

Rengti konferenciją padės visi Kolegijos nariai. Konferencijai skirtam Komisijos darbui vadovaus pirmininko pavaduotoja D. Šuica, institucijoms skirtuose debatuose jai talkins pirmininko pavaduotoja V. Jourová, o perspektyvų ir tarpinstituciniais klausimais – pirmininko pavaduotojas M. Šefčovičius.

Savo įnašą į konferenciją dėl Europos ateities taip pat rengia Europos Parlamentas ir Taryba. 2020 m. sausio 15 d. rezoliucijoje Europos Parlamentas paragino surengti atvirą ir skaidrų procesą, kuriame būtų laikomasi įtraukiančiojo, dalyvaujamojo ir gerai subalansuoto požiūrio į piliečius ir suinteresuotuosius subjektus. 2019 m. gruodžio 12 d. išvadose Europos Vadovų Taryba paprašė Tarybai pirmininkaujančios Kroatijos pradėti rengti Tarybos poziciją. ES Tarybai pirmininkaujanti Kroatija šią konferenciją pati įtraukė į savo, kaip pirmininkaujančios valstybės narės, prioritetų sąrašą.

Labai svarbu, kad po to visos trys institucijos bendradarbiaudamos parengtų bendrą deklaraciją, kurioje būtų apibrėžta konferencijos dėl Europos ateities koncepcija, struktūra, apimtis ir laikas, taip pat išdėstyti bendrai sutarti principai ir tikslai. Vėliau šią deklaraciją galės pasirašyti kitos institucijos, organizacijos ir suinteresuotieji subjektai. Konferencijoje svarbų vaidmenį turi atlikti nacionaliniai ir regioniniai parlamentai ir subjektai. Juos reikėtų skatinti organizuoti su konferencija siejamus renginius. Šios dienos dokumente Komisija pabrėžia, kad yra pasiryžusi imtis tolesnių veiksmų pagal įvairių debatų išvadas ir rekomendacijas.

Komisija siūlo oficialiai pradėti konferenciją Europos dieną, 2020 m. gegužės 9 d., t. y. praėjus 70 metų nuo Šumano deklaracijos pasirašymo ir 75 metams nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos.

Daugiau informacijos

Komisijos indėlis formuojant Europos ateities konferenciją

Klausimai ir atsakymai 

 

Pagal LŽŪBA ir Europos Komisijos pranešimo spaudai informaciją


apskaita

darbu sauga-2

pasaru-tyrimo-baneris

nuotoliniai mokymai_1

GZPK BANERIS

Ukininko-patarejas

http://www.jonavosgrudai.lt/lt/