Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Kompleksinės paramos reikalavimai: prašoma neskleisti mėšlo ir srutų iki kovo 10 d.

Kompleksinės paramos reikalavimai: prašoma neskleisti mėšlo ir srutų iki kovo 10 d.

Nacionalinė mokėjimo agentūra


2020-03-02
© LŽŪKT nuotr.
 
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) vyksta į ūkius patikrinti, kaip ūkininkai laikosi vieno iš kompleksinės paramos reikalavimų – draudimo skleisti mėšlą ir (ar) srutas. Sutrumpėjus draudimo terminui, NMA patikras vykdys iki kovo 9 d. (įskaitytinai).
 
Draudimas skleisti mėšlą ir (ar) srutas galioja nuo lapkričio 15 d. iki balandžio 1 d., išskyrus atvejus, kai atskiru įsakymu yra nustatyta kitaip. Aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro vasario 28 d. įsakymo projekte numatyta draudimo terminą sutrumpinti iki kovo 9 d. (tręšti galima nuo kovo 10 d. iki lapkričio 15 d.). 
 
Taigi NMA Kontrolės departamento specialistai iki kovo 9 d. (įskaitytinai) turės patikrinti visus atrinktus ūkius dėl šio kompleksinės paramos reikalavimo laikymosi. NMA prašo ūkininkų laikytis kompleksinės paramos reikalavimų ir neskleisti mėšlo ir srutų iki kovo 10 d., kad nereikėtų taikyti sankcijų.
 
ES teisės aktai kontroliuojančią instituciją įpareigoja atrinkti bent 1 proc. ūkių ir juose atlikti patikras vietoje. NMA patobulinus patikrų atrankos mechanizmą, 2020 m. kompleksinės paramos reikalavimų patikroms atrinkta ūkių ploto perpus mažiau (85 000 ha) negu 2019 m. (185 000 ha).

baneris

mazinu_1

apskaita