Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Dar viena galimybė bendradarbiauti steigiant trumpas tiekimo grandines

Dar viena galimybė bendradarbiauti steigiant trumpas tiekimo grandines

LŽŪKT informacija


2020-03-04

© LŽŪKT nuotr.

Siekiantys gauti pelną gaminant, parduodant prekes, turi dar vieną galimybę pasinaudoti ES parama ir bendradarbiauti steigiant trumpas tiekimo grandines bei savo užaugintą ar pagamintą produkciją parduoti tiesiogiai vartotojui. Vienam projektui gali būti skiriama iki 120 tūkst. Eur, o finansuojama 60 procentų visų tinkamų projekto išlaidų.
Sudomino? Kviečiame kreiptis į Konsultavimo tarnybos ekonomikos konsultantus, kurie supažindins su paramos priemonės taisyklių reikalavimais, įvertins jūsų galimybes gauti paramą, parengs paraišką ir verslo planą bei padės tvarkyti administracinę naštą projekto kontrolės laikotarpiu.

Nuo kovo 16 d. iki gegužės 15 d. galima teikti  paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“. 

Vienas iš įsipareigojimų – sukurti bent vieną mažmeninės prekybos vietą, kurioje numatoma parduoti produkciją. Svarbu žinoti, kad pareiškėjai gali dalį parduotuvės ar turgavietės pardavėjo darbo užmokesčio finansuoti pasinaudodami šia parama. 

Skirta 1 881 134 Eur paramos lėšų

Paramos intensyvumas nustatomas atsižvelgus į tinkamas finansuoti projekto išlaidas, t. y. 60 proc. paramos intensyvumas taikomas verslo plano įgyvendinimo išlaidoms, o 100 proc. paramos intensyvumas nustatytas projekto bendrosioms, einamosioms bendradarbiavimo, įskaitant einamąsias projekto įgyvendinimo išlaidas ir skatinamosios veiklos, susijusios su trumposios tiekimo grandinės plėtra, išlaidoms.

Svarbu tai, kad paramos paraišką pareiškėjas privalės teikti su partneriais. Parama galės būti suteikta mažųjų ir vidutinių ūkio subjektų bendradarbiavimui, užtikrinant aktyvesnį žemės ūkio produktų paklausos augimą, žemės ūkio produktų propagavimui bei gamintojų integracijai į maisto tiekimo grandinę, paramą skiriant trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu.

Paramos gali kreiptis ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys (ūkininkai), užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų gamyba ir perdirbimu ir (arba) rinkodara, taip pat privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų gamyba ir perdirbimu ir (arba) rinkodara, taip pat privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų realizavimu (prekyba), bei viešieji juridiniai asmenys, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir (arba) Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą.

Pareiškėjai ir partneriai,  norintys gauti paramą pagal veiklos sritį,  vykdydami trumpos grandinės veiklą, galės investuoti į statinių, naudojamų ir susijusių su žemės ūkio produkcijos gamyba ir sandėliavimu, taip pat kitos (ūkio) paskirties pastato statybos arba esamų pastatų rekonstravimo ar kapitalinio remonto projektus bei infrastruktūros sutvarkymą, įsigyti  fasavimo, pakavimo arba perdirbimo ir paruošimo realizacijai įrangos, būtinos trumpos tiekimo grandinės veiklai vykdyti, taip investuoti į steigiamas prekybos vietas, į internetinės parduotuvės ar svetainės sukūrimą ir palaikymą, skirti lėšų savo veiklos populiarinimui ir rinkodarai, kurie skatintų gaminamos produkcijos pardavimus ir pirkėjų į prekybos vietas pritraukimą.

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijoms priskirtos išlaidos, kurios susijusios su prekyba ar pardavimų vykdymu, tam kad žemės ūkio ir maisto produktai  trumpiausiu keliu iš gamintojų ir perdirbėjų pasiektų vartotoją ne tik kaimo vietovėse, bet ir miestuose.

Siekiant supaprastinti paramos teikimą, veiklos srityje numatyta taikyti supaprastinto išlaidų apmokėjimo mechanizmą kai kurioms išlaidoms. Tuo tikslu nustatyti fiksuotieji įkainiai, kurių pagrindu bus apskaičiuojama tinkamų finansuoti išlaidų vertė ir paramos suma. 

Projektų atrankos kriterijai

Projekto grandinės dalyvių, gaminančių ir (arba) perdirbančių žemės ūkio ir maisto produkciją, skaičius (skaičiuojami visi projekto grandinės dalyviai, nurodyti Taisyklių 11 punkte):

 • 5 ir daugiau – suteikiama 20 balų;
 • nuo 3 iki 4 – suteikiama 15 balų;

Projekte numatyti šie prekybos būdai (galima pasirinkti kelis būdus, tokiu atveju atrankos balai būtų sudedami  – suteikiama ne daugiau kaip 40 balų) (vertinama pagal paramos paraiškoje IV skyriaus 3 dalyje nurodytą informaciją):

 • tiesioginis produktų pristatymas vartotojams – suteikiama 15 balų;
 • pardavimai ūkiuose – suteikiama 10 balų;
 • naujų prekybos vietų ne ūkiuose steigimas – suteikiama 15 balų; 

Projekto grandinės dalyviai yra  žemės ūkio kooperatyvas  arba tokio kooperatyvo narys (atitiktis šiam kriterijui vertinama paraiškos teikimo metu, jei bent vienas projekto grandinės dalyvis atitinka šį kriterijų) – suteikiama 5 balai;

Suplanuotų prekybos vietų skaičius – suteikiama ne daugiau kaip 20 balų (atrankos balai suteikiami pagal paramos paraiškoje numatytą prekybos vietų skaičių):

 • 1 prekybos vieta – 4 balai;
 • 2 prekybos vietos – 8 balai;
 • 3  prekybos vietos – 12 balų;
 • 4  prekybos vietos – 16 balų;
 • 5 ir daugiau prekybos vietų – 20 balų;

Projekto grandinės dalyviai rinkai tieks skirtinguose žemės ūkio sektoriuose pagamintų ir (ar) perdirbtų produktų – suteikiama 10 balų (atrankos balai suteikiami pagal paramos paraiškoje III skyriuje nurodytą informaciją):

 • 3 produktus – 5 balai;
 • daugiau kaip 3 produktus – 10 balų;

Projektas įgyvendinamas be tarpininkų – suteikiama 5 balai.

Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Paramos paraiškų atrankos pirmumo eilės sudarymas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka. Tuo atveju, kai paramos paraiškoms skirtas vienodas atrankos balų skaičius, bet joms finansuoti lėšų nepakanka, atliekami Administravimo taisyklėse nurodyti veiksmai.  

Mokėjimo prašymai kartu su pridedamais dokumentais turi būti pateikti paramos sutartyje nustatytais terminais tik per ŽŪMIS Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka. 

Agroakademija.lt rekomenduoja

Lietuviško ūkio kokybė: auginkite, gaminkite, prekiaukite (1)

Sėkmės istorija: nuo idėjos iki kooperatyvo „Sartų lankų jautiena“

Pagal NMA informaciją

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

mazinu_1

apskaita