Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Individualioje veikloje naudoto turto pardavimas

Individualioje veikloje naudoto turto pardavimas

Rima Anulienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Tauragės r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė


2020-03-17

© LŽŪKT nuotr.

Ilgalaikiam turtui priskiriamas toks turtas,kuris ilgiau kaip vienerius metus bus naudojamas gyventojo pajamoms uždirbti (ekonominei naudai gauti). Kai turtas (kilnojamieji ir nekilnojamieji daiktai) yra naudojamas tik savo individualiai veiklai, jis tampa individualios veiklos turtu. Tokiai veiklai vykdyti gali būti naudojamas asmeninis, sutuoktinio, taip pat ne nuosavybės teise priklausantis turtas.

Kai gyventojas mokesčių inspekcijai pateikia FR0457 formą apie veikloje naudojamą ilgalaikį turtą, parduodant laikoma, kad gyventojas uždirbo individualios veiklos pajamų, ir joms taikomos individualios veiklos pajamų apmokestinimo taisyklės. Pardavimo pajamos deklaruojamos GPM311 deklaracijos C priede. Mokėtiną pajamų mokesčio sumą apskaičiuojant GPMĮ 182 str. 2 ir 3 dalyse nustatyta tvarka, atimant pajamų mokesčio kreditą (PMK).

GMP = (Metinės apmokestinamos pajamos X 15 proc.) - PMK

PMK apskaičiuojamas pagal šias formules:

  • kai metinės apmokestinamosios individualios veiklos pajamos neviršija 20 000 EUR per metus, PMK apskaičiuojamas pagal formulę:

PMK = metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos x 0,1.

  • kai metinės apmokestinamosios individualios veiklos pajamos yra didesnės negu 20 000 EUR per metus, PMK apskaičiuojamas pagal formulę:

PMK = metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos x (0,1-2/300000 x (metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos - 20 000)).

Jeigu pagal nustatytą formulę apskaičiuotas PMK yra neigiamas, laikoma, kad jis lygus 0.

Kai gyventojas, nutraukęs individualią veiklą, parduoda individualioje veikloje naudotą turtą arba nenutraukęs individualios veiklos parduoda veikloje naudotą turtą, kai apie turto naudojimo veikloje pabaigą yra pranešta FR0457 formos pildymo taisyklių nustatyta tvarka, šio turto pardavimo pajamos priskiriamos gyventojo asmeninėms pajamoms, o ne individualios veiklos pajamoms.

Tokioms pajamoms bus taikomas ne individualios veiklos turto pardavimo pajamų apmokestinimo nuostatos. Reiškia, kad apskaičiuojant mokėtiną pajamų mokesčio sumą, netaikysime PMK. Pajamos deklaruojamos GPM 311 deklaracijos D1 priede.

Turto pardavimo pajamas sudaro gautas užmokestis už parduotą turtą, o išlaidas – turto įsigijimo kaina, atėmus turto nusidėvėjimą, kuris buvo priskirtas individualios veiklos leidžiamiems atsiskaitymams.

Pavyzdys

Parduodant individualioje veikloje naudotą automobilį, kurį gyventojas pirko prieš penkerius metus, reikės skaičiuoti, ar nesusidaro GPM, nes pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 28 punkte lengvata, kai automobilį gyventojas savo nuosavybėje išlaiko ilgiau nei trejus metus, nebus taikoma. Jeigu prieš parduodamas gyventojas VMI pateiktų FR0457 formą, įrodančią, kad automobilio nebenaudoja, pajamos būtų gautos iš ne individualios veiklos turto pardavimo ir jų deklaruoti nereikėtų. Pardavimo pajamos deklaruojamos GPM311 deklaracijos C priede.

Pavyzdys

2019 metais gyventojas įregistravo individualią veiklą ir VMI pateiktoje FR0457 formoje nurodė individualioje veikloje naudojamo turto (pvz., grūdų džiovinimo bokšto) įsigijimo kainą – 20 000 EUR (grūdų džiovinimo bokštas buvo įsigytas 2018 m. Iš grūdų džiovinimo bokšto dokumentuose nurodytos įsigijimo kainos 25000 EUR atėmus 5000 EUR to grūdų džiovinimo bokšto apskaičiuotą sąlyginį nusidėvėjimą nuo jo įsigijimo iki naudojimo individualioje veikloje laikotarpio pradžios).

Gyventojas individualią veiklą nutraukė 2021 metais, o po pusės metų pardavė grūdų džiovinimo bokštą už 27000 EUR. Turto įsigijimo išlaidos, kurias gyventojas gali atimti iš pajamų –22500 EUR (iš grūdų džiovinimo bokšto įsigijimo kainos 25000 EUR atėmus 2500 EUR nusidėvėjimo sumą, kuri jau buvo atimta iš individualios veiklos pajamų). Pajamos deklaruojamos GPM 311 deklaracijos D1 priede.

Agroakademija.lt rekomenduoja pažiūrėti

Ilgalaikio turto pardavimas: parduosime su PVM ar be?

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5