Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > GYVULININKYSTĖ > Svarbu žinoti siekiantiems paramos už pienines karves

Svarbu žinoti siekiantiems paramos už pienines karves

Nacionalinė mokėjimo agentūra


2020-03-24

Ūkininkai, kurie šiais metais teiks paraiškas gauti paramą už deklaruotus plotus ir prašys susietosios paramos už pienines karves, turėtų suskubti užregistruoti valdos partnerius. 

Kovo 31 d. – paskutinė diena, kai ūkininkai, norintys gauti susietąją paramą už pienines karves, gali užregistruoti valdos partnerius.
 
Primename, kad susietoji parama gali būti skiriama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre registruotiems valdos valdytojams, kurių vardu Ūkinių gyvūnų registre praėjusių metų balandžio 1 d. – einamųjų metų kovo 31 d. buvo registruotos pieninės karvės. Pieninės karvės Ūkinių gyvūnų registre turi būti įregistruotos (t. y. įvesta pieninių karvių laikymo pradžios arba pirmojo apsiveršiavimo data) ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio 7 d.
 
Taip pat siekiantys paramos privalo patiekti rinkai nustatytą pieno kiekį. Valdoje valdytojo ir (ar) partnerių vardu vidutinis rinkai patiektas pieno kiekis iš vienos pieninės karvės praėjusių metų balandžio 1 d.– einamųjų metų kovo 31 d. turi būti ne mažesnis kaip 500 kg.
 
Naudinga informacija
 

baneris

AgS LT 230x350

apskaita

mobili-gyvulininkystes-laboratorija

GZPK BANERIS