Kviečiame mokytis ir nuotoliniu būdu sistemoje IKMIS (https://www.ikmis.lt/).

STRAIPSNIAI > PARAMA IR VERSLAS > Smulkiesiems kiaulių augintojams parama bus teikiama pasibaigus karantinui

Smulkiesiems kiaulių augintojams parama bus teikiama pasibaigus karantinui

LR žemės ūkio ministerija


2020-04-15

 

 
Smulkiesiems kiaulių augintojams valstybės parama už afrikinio kiaulių maro (AKM) prevencinių priemonių įgyvendinimą bus teikiama po šalyje paskelbto karantino pabaigos. 

Žemės ūkio ministro įsakymu patikslinus Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą taisykles ir Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisykles siekiama užtikrinti efektyvesnį AKM prevencinių priemonių įgyvendinimą ir užkirsti kelią AKM protrūkiams naminių kiaulių populiacijoje.

Galimybę gauti valstybės paramą ir toliau turės kiaulių laikytojai, kurie 2018 m. nuo spalio 16 d. ir (arba) 2019 metais, ir (arba) 2020 metais iki paraiškos pateikimo dienos laikė nuo 1 iki 100 kiaulių ir jas paskerdė, nugaišino ir sunaikino arba kiaulės nugaišo dėl AKM, arba patys atsisakė auginti kiaules jas visas išskersdami ar nugaišindami.

Vienam pareiškėjui bus atlyginama iki 90 proc., bet ne daugiau kaip 2 tūkst. Eur kitų ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, įsigijimo išlaidų per 4 metus.

Pareiškėjai turės įsipareigoti ketverius metus nuo pagalbos skyrimo dienos nelaikyti kiaulių ir auginti kitų rūšių ūkinius gyvūnus.

Tinkamos finansuoti išlaidos turės būti patirtos nuo 2019 m. lapkričio 1 d. ir (arba) einamaisiais metais iki paraiškos pateikimo dienos.

Kiaulių laikytojai, kurie 2019 m. paskutinį ketvirtį ir iki paraiškos pateikimo dienos laiko nuo 1 iki 100 kiaulių, ir toliau galės įsigyti biologinio saugumo reikalavimams užtikrinti reikalingas priemones, už kurias bus kompensuojama. Tinkamos finansuoti yra išlaidos, patirtos nuo 2020 m. sausio 1 d. iki paraiškos pateikimo dienos. Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą taisyklėse patikslintas ne tik kompensuojamų  priemonių sąrašas, bet ir reikalavimai galimiems pareiškėjams.

Dėl koronaviruso kvietimas teikti paraiškas bus skelbiamas pasibaigus karantinui, tačiau pirkti reikalingas biologinio saugumo priemones ar įsigyti ūkinius gyvūnus (išskyrus kiaules) galima  ir šiuo metu. Svarbiausia - išsaugoti visus pirkimo dokumentus.

 

Taisyklių pakeitimus galima rasti čia:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/727c729079fe11e48167c6ffb928f88d/asr

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/db2bd8e0a9ec11e88f64a5ecc703f89b/asr

  VIDEONAUJIENOS

Lietuviško ūkio kokybė: auginkite, gaminkite, prekiaukite (1)
Ūkininkas įkūrė kompleksines paslaugas teikiantį autoservisą

NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


GEBA_1

 


© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2020 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos