Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Prastovos karantino laikotarpiu

Prastovos karantino laikotarpiu

Tatjana Kapačinskienė
LŽŪKT Elektrėnų sav. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė, teikianti ir ekonomikos paslaugas


2020-04-15

© LŽŪKT nuotr.

Remiantis LR Darbo kodekso 47 straipsnio pakeitimo įstatymu, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbia ekstremalią situaciją ir karantiną ir dėl šių priežasčių darbdavys negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo, yra skelbiama prastova. Darbdavys gali skelbti prastovą ir vienam darbuotojui, ir darbuotojų grupei.

Karantinas buvo paskelbtas nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 30 d., vėliau pratęstas iki 2020 m. balandžio 13 d., dar vėliau – iki balandžio 27 dienos. Karantino metu uždrausta švietimo ir ugdymo įstaigų, dienos bei užimtumo centrų veikla. Draudžiamas laisvalaikio, kultūros, pramogų, sporto įstaigų fizinis lankytojų aptarnavimas ir lankymas. Negalima sveikatinimo paslaugų centrų, poilsio centrų ir sanatorijų veikla. Uždrausta viešojo maitinimo įstaigų, kavinių, restoranų, barų ir kitų pasilinksminimo vietų veikla. Negalima parduotuvių, prekybos ir pramogų centrų veikla, išskyrus veterinarijos, vaistinių ir maisto prekių pardavimą. Draudžiamas grožio paslaugų teikimas.

Prastovų paskelbimas

Rengiant įsakymą dėl prastovos paskelbimo, įžanginėje dalyje nurodoma priežastis – karantinas, uždrausta (ribojama) veikla. Taip pat reikia nurodyti darbuotojų sąrašą, kuriems skelbiama prastova, prie kiekvieno darbuotojo nurodant prastovos laikotarpį. Prastova gali būti pilna arba dalinė.

Web-pav1

Įsakyme nurodomas prastovos laikotarpis (nuo 2020 m. kovo 16 d. iki bus atšauktas karantinas, savaitė ar kitas laikotarpis ir pan.), jeigu prastova yra pilna. Kokią dalį laiko nedirba dėl prastovos (pvz., 4 val./d. d., 2 d./ savaitę ir pan.), jeigu prastova yra dalinė. Prastova sergantiems ar atostogaujantiems darbuotojams prasideda nuo pirmos darbo dienos po ligos ar atostogų. Jeigu darbuotojas susirgs prastovos metu, darbdavys, kaip ir įprastai, turi mokėti už dvi pirmąsias ligos dienas. Labai svarbus įsakymo punktas – apmokėjimas už prastovą. Jeigu darbuotojo darbo sutartyje nurodyta, kad jis dirba visą darbo laiką, jam turi būti mokama ne mažiau nei MMA (607 Eur) ir proporcingai mažiau, jeigu darbo sutartyje yra nustatytas ne visas darbo laikas. Taip pat darbdavys gali mokėti sutartyje nustatytą darbo užmokestį. Gali būti mokamas ir vidutinis atlyginimas, tai nėra reglamentuota. Svarbiausia sąlyga, kad už prastovą būtų mokama ne mažiau MMA (607 Eur „ant popieriaus“ arba 437 Eur „į rankas“).

Apie prastovos pabaigą darbuotojas gali būti informuojamas elektroniniu paštu, telefonu, SMS žinute, nurodant, kada jis turi grįžti į darbą.

Atlyginimo už prastovas apskaičiavimas ir mokėjimas

Norint apskaičiuoti darbo užmokestį už prastovą, reikia žinoti:

 • darbo laiko normą, nustatytą darbo sutartyje (DK 112 str., 1 d.);
 • darbo užmokesčio už prastovą dydį, nustatytą įmonės vadovo įsakymu;
 • darbo grafiką (darbo laiką) prastovos metu.

Pateikiami 2 pavyzdžiai prastovai apskaičiuoti.

Web-pav2

Įmonė pati sprendžia, kaip tabelyje žymėti prastovą. Gali būti PN, kad suprastų Užimtumo tarnyba, kadangi, kai norėsime gauti subsidijas, teiksime dokumentus.

Valstybės parama prastovas paskelbusioms įmonėms

Vyriausybė įsipareigojo padėti darbdaviams, kurie skelbia prastovą darbuotojams, ir taip išlaikyti darbo vietas. Tokiu būdu darbdavių patiriamos išlaidos bus kompensuojamos iš Užimtumo tarnybos, skiriant jiems subsidiją. Remiantis 2020-03-31 LR Darbo kodekso 47 straipsnio pakeitimo įstatymu Nr. XIII-2832, kuris įsigaliojo nuo 2020 m. balandžio 8 d., dėl subsidijų gali kreiptis visi darbdaviai, išskyrus biudžetines įstaigas, tačiau darbdaviams atsirado reikalavimas teikti informaciją Valstybinei darbo inspekcijai apie prastovas pagal DK 47 str. 1 d. 2 p.

Subsidijos mokėjimas:

 • subsidiją mokės Užimtumo tarnyba;
 • subsidijas mokės tiesiogiai darbdaviams;
 • paraiškas už kovo mėnesį pradėtos teikti nuo 2020 m. balandžio 5 d.;
 • užimtumo tarnybai reikia pateikti prašymą išmokėti subsidiją, pasiūlymą dėl subsidijos, įsakymų kopijas, įgaliojimo kopiją, jeigu pasiūlymus teiks ne vadovas;
 • dokumentus pateikti iki 2020 m. balandžio 30 d. (už kovo mėnesį).

Web-pav3

Pagrindinė sąlyga, kad darbdaviai turi išlaikyti ne trumpiau kaip 3 mėn. nuo subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo pabaigos ir ne mažiau kaip 50 proc. darbo vietų.

Subsidija savarankiškai dirbantiems asmenims

Kaip numatyta Užimtumo įstatymo pataisose, kad savarankiškai dirbantiems asmenims bus mokama fiksuoto dydžio išmoka. Savarankiškai dirbantys asmenys – tai individualių įmonių savininkai, asmenys, kurie verčiasi individualia veikla (įskaitant verslo liudijimus), mažųjų bendrijų, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai, taip pat ūkininkai ir jų partneriai, kurių ūkis lygus 4 EDV ar didesnis, šeimynų dalyviai, asmenys, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis ar pajamas iš sporto bei atlikėjo veiklos. Jeigu jie atitiks visas šias sąlygas:

 • Savarankiška veikla per paskutinius metus buvo registruota ne trumpesnį kaip 3 mėn. laikotarpį ir nebuvo išregistruota iki dienos, kai Vyriausybė paskelbė ekstremalią situaciją ir karantiną.
 • Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino metu asmuo nedirba pagal darbo sutartį ir neturi darbo santykiams prilygintų teisinių santykių.
 • Neturi bankrutuojančios ar likviduojamos įmonės statuso.

Išmoka pasinaudoti galės ir nuo socialinio draudimo įmokų atleisti asmenys: pensininkai, pirmą kartą pradėję veiklą, neįgalieji. Savarankiškai dirbančiam asmeniui išmokos dydis – 257 Eur. Ji bus mokama už praėjusį kalendorinį mėnesį. Išmokos dydis proporcingai mažinamas, jeigu ekstremaliosios situacijos ir karantino terminas trumpesnis nei kalendorinis mėnuo. Nepriklausomai nuo to, kiek savarankiškų veiklų vykdo, vienam savarankiškai dirbančiam asmeniui būtų skiriama ir mokama viena išmoka. Išmokos mokėjimas būtų nutraukiamas, kai Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ar karantiną arba asmuo nebeatitinka bent vienos iš sąlygų.

Išmokai savarankiškai dirbančiam asmeniu gauti yra teikiamas prašymas Užimtumo tarnybai, susisiekiama su šios tarnybos specialistu dėl prašymo pildymo. Užpildytas prašymas teikiamas elektroniniu arba paprastu paštu.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5