Visi, kam reikalingi Augalų apsaugos kursų baigimo ar kvalifikacijos pažymėjimai, kviečiami mokytis nuotoliniu būdu sistemoje IKMIS (https://www.ikmis.lt/).

STRAIPSNIAI > AUGALININKYSTĖ > Dviskilčių piktžolių kontrolė, kai braškės auginamos eilėmis lygiame paviršiuje

Dviskilčių piktžolių kontrolė, kai braškės auginamos eilėmis lygiame paviršiuje

LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas


2020-05-06

© LŽŪKT nuotr.

Kaip ir kada naikinti dviskiltes piktžoles, jei braškės auginamos eilėmis lygiame paviršiuje? Į klausimą atsako dr. (H.P.), doc. Nobertas Uselis.

Ką tik sudygusios dviskiltės piktžolės braškyne naikinamos skilčialapio ir pirmųjų tikrųjų lapelių tarpsniu.

Pagrindinės šiuo laikotarpiu dygstančios piktžolės yra šios: aguona dirvinė – Papaver dubium L., aklė dirvinė – Galeopsis tetrabit L., aklė raudonoji – Galeopsis ladanum L., balanda baltoji – Chenopodium album L., balanda žydralapė – Chenopodium glaucum L., balandūnė plačioji – Atriplex patula L., barborytė paprastoji – Barbarea vulgaris W. T. Aiton., bobramunis dirvinis – Anthemis arvensis L., builis krūminis – Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., burnotis šiurkštusis – Amaranthus retroflexus L., burnotis uoginis – Amaranthus blitum L., čiužutė dirvinė – Thlapsi arvense L., dobilas dirvinis Trifolium arvense L., galinsoga blakstienotoji – Galinsoga quadriradiata Ru et Pav., galinsoga smulkiažiedė – Galinsoga parviflora Cav., garstukas dirvinis – Sinapis arvensis L., kiauliauogė juodoji – Solanum nigrum L., kiaulpienė paprastoji – Taraxacum officinale F. H. Wigg., lipikas kibusis – Galium aparine L., lipikas paprastasis – Galium mollugo L., morka paprastoji – Daucus carota L. našlaitė dirvinė – Viola arvensis Murray, neužmirštuolė dirvinė – Myosotis arvensis (L.) Hill, notrelė raudonžiedė – Lamium purpureum L., notrelė karpytalapė – Lamium hybridum Vill., pienė daržinė – Sonchus oleraceus L., pienė dirvinė – Sonchus arvensis L., ramunė bevainikė – Matricaria discoidea DC., ridikas dirvinis, svėrė – Raphanus raphanistrum L., rugiagėlė – Centaurea cyanus L., rūgštynė smulkioji – Rumex acetosella L., rūgtis dėmėtasis – Persicaria maculosa Gray, rūgtis trumpamakštis – Persicaria lapathifolia (L.) Gray, sidabražolė smiltyninė – Potentilla arenaria Borkh., šunramunis bekvapis – Tripleurospermum perforatum (Merat.) M. Lain, takažolė paprastoji – Poligonum aviculare L veronika dirvinė – Veronica arvensis., žilė paprastoji – Senecio vulgaris L., žliūgė daržinė – Stellaria media (L.) vill., žliūgė siauralapė – Stellaria graminea l., žvaginė trikertė – Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

Pastaba. Pastaruoju laikotarpiu daugelyje atvirame grunte įveistų braškynų dėl drėgmės stokos ir labai vėsaus oro šios piktžolės dygsta labai vangiai. Masinis jų dygimas prasidės, kai palis lietus ir nors kiek daugiau atšils orai.

Kaip naikinti piktžoles

Derančiuose, eilėmis auginamuose braškynuose pavasarį piktžolės naikinamos mechaniškai išdirbant tarpueilius. Po to ką tik sudygusios dviskiltės piktžolės, esančios skilčialapių ar pirmųjų tikrųjų lapelių tarpsnio, purškiamos lentelėje nurodytu herbicidu. Geresnė ką tik sudygusių dviskilčių piktžolių kontrolė, kai herbicidas purškiamas 2 kartus po 3 l/ha arba 3 kartus po 2 l/ha.

Pastaba. Po braškyno apdorojimo herbicidu tarpueilių nepurenti, kad neišverstume į dirvos paviršių naujų piktžolių sėklų, kurios vėl sudygs.

Web-lentele VIDEONAUJIENOS

IKMIS 2020. Pasėlių stebėjimas – situacija Naujosios Akmenės rajone
IKMIS 2020. Pasėlių stebėjimas – situacija Anykščių rajone

NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


GEBA_1

4


© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2020 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos