Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Svarbu tinkamai pasiruošti deklaravimui ir laiku pateikti paraiškas

Svarbu tinkamai pasiruošti deklaravimui ir laiku pateikti paraiškas

Nacionalinė mokėjimo agentūra


2020-05-14

© LŽŪKT nuotr.

Jau nuo balandžio 20 d. šalies žemdirbiai savarankiškai gali deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius. Nuo gegužės 4 d. vyksta įprastas deklaravimas, kai pareiškėjai fiziškai gali atvykti į savivaldybės, kurioje registruota žemės ūkio valda, seniūnijas. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai pataria pareiškėjams tinkamai pasirengti deklaravimui ir laiku pateikti paraiškas.

Deklaruoti žemės ūkio naudmenas, kitus plotus bei gyvulius pareiškėjai galės iki birželio 22 d.  Pavėluotai paraiškas bus galima teikti nuo birželio 23 d. iki liepos 17 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokos suma bus mažinama 1 proc. Pandemijos metu saugiausia deklaruoti iš namų, o apsilankius seniūnijose būtina laikytis saugios deklaravimo bei paraiškų teikimo tvarkos.

Užregistruoti plotų valdymo dokumentus

Plotų valdymo dokumentus būtina užregistruoti Valdų registre. Užregistravę mažiau kaip 80 proc. deklaruoto ploto pareiškėjai priskiriami rizikingų pareiškėjų kategorijai.

Tiksliai įbraižyti laukų ribas

Deklaruojant plotus svarbu tiksliai įbraižyti laukų ribas bei nurodyti visus netinkamus paramai plotus. Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS) tiksliai įbraižomos laukų ribos pagal pateikiamoje aerofotografinėje žemės dangos nuotraukoje matomas žemėnaudų ribas. Pažymėtina, kad pareiškėjai, deklaruojantys savarankiškai iš namų, turi perbraižyti laukus nuosekliai pagal šiuos sluoksnius:

  1. 2017–2019 ortofotografinis sluoksnis;
  2. 2017–2019 palydovinių vaizdų ir VMT (Valstybinės miškų tarnybos) sluoksnis;
  3. NMA 2019 patikrų duomenys;
  4. NMA 2018 patikrų duomenys;
  5. 2019 m. deklaruoti laukai.

PPIS pagal NMA 2019 m. administravimo duomenis sukuriama einamųjų metų paraiška, t. y. pateikiami pareiškėjo praeitų metų suadministruotos paraiškos duomenys.

2020 m. nuotolinių ir ortofotografinių žemėlapių zonas savivaldybių lygmeniu galima rasti čia.

Nevėluoti teikti paraiškos ir nekeisti paraiškos duomenų pavėluotai

Pareiškėjai praranda dalį paramos dėl vėlavimo pateikti paraišką ar pakeisti paraiškos duomenis. Nors 2018 m. ženkliai sumažėjo pavėluotai pateiktų paraiškų skaičius (1 330), tačiau 2019 m. jų skaičius vėl padidėjo iki 3 243. Taip pat padaugėjo vėlavimo atvejų keičiant paraiškos duomenis: 2018 m. deklaruoti duomenys buvo keičiami pavėluotai 2 427 paraiškose, o 2019 m. – 4 314 paraiškų.  Pavėluotai pateikus paraišką arba laiku pateiktoje paraiškoje pavėluotai įbraižant naują lauką / didinant įbraižytą lauką už kiekvieną pavėluotą darbo dieną (savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirma darbo diena laikomi viena darbo diena) visos išmokos mažinamos 1 proc., tad kuo ilgiau ūkininkas delsia pateikti paraišką ar pakeisti esminius jos duomenis, tuo didesnį jis patiria nuostolį. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad pavėluotai pateikę paraiškas ar pakeitę paraiškos duomenis ūkininkai laikomi ypač rizikingais, todėl atliekamos papildomos patikros vietoje bei ūkininkų prašoma pateikti visų deklaruotų plotų valdymo teisės ir žemės dirbimo faktą pagrindžiančius dokumentus.

Naudotis elektroninės komunikavimo priemonėmis

Pareiškėjams rekomenduojama naudotis elektroninėmis komunikavimo priemonėmis: SMS žinutėmis, el. paštu, informaciniu portalu. Elektroninės komunikavimo priemonėmis siunčiama informacija operatyviai pasiekia adresatą. Tuo tarpu įprastu paštu siunčiami pranešimai, prašymai ar kita svarbi informacija gali laiku nepasiekti adresato (pvz., pasikeitus nurodytam adresui), o dėl laiku nepateiktos prašomos informacijos pareiškėjui gali būti taikomos vėlavimo sankcijos.

Paminėtina, kad pareiškėjai, kurie paraiškoje nenurodė informavimo būdo, visą informaciją apie savo pateiktas paraiškas ir jų būseną gali rasti informaciniame portale. Taip pat čia jie gali sužinoti apie planuojamą išmokėti ir išmokėtą paramos sumą.


baneris

mazinu_1

apskaita