Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Parama smulkiesiems: ką reikėtų žinoti

Parama smulkiesiems: ką reikėtų žinoti

LŽŪKT informacija


2020-05-27

Smulkiesiems ūkininkams, kurie pandemijos akivaizdoje ypač kenčia dėl apyvartinių lėšų stokos, finansinė parama – nuo birželio 1 d. iki 30 d. renkamos paraiškos pagal veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 12,5 mln. Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto paramos lėšų.

Paraiškos renkamos per ŽŪMIS
 
Smulkieji ūkininkai paraiškas NMA turės galimybę teikti naudodamiesi Žemės ūkio ministerijos informacine sistema ŽŪMIS adresu www.zumis.lt, paraiškos formą per sistemą galima pildyti čia. Paraiškos elektroniniu būdu bus priimamos iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 val. Paraiškos taip pat bus priimamos teritoriniuose NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų skyriuose.  
 
Kam teikiama parama
 
Parama teikiama žemės ūkio produktų gamybai bei pagamintų (išaugintų) valdoje produktų perdirbimui ir tiekimui rinkai.
Paramos pagal priemonę gali kreiptis ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę valdą (kaip valdos valdytojai) ir ūkininko ūkį. Ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paraiškos pateikimo dieną turi būti nuo 4 000 iki 7 999 Eur.
Atkreiptinas dėmesys, jog jei dėl šios paramos kreipiamasi pakartotinai, ji gali būti skiriama tik kitai remiamai veiklai, t. y. jei parama buvo gauta pagal šią KPP priemonės veiklos sritį žemės ūkio produktų gamybai, dar kartą pareiškėjas gali kreiptis tik dėl paramos žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) perdirbimui ir tiekimui rinkai.
Pareiškėjas turi užtikrinti, jog paraiškoje numatytą verslo planą įgyvendins per 9 mėnesius nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos.
 
Paramos suma
 
Išmokos suma vienam verslo planui įgyvendinti – iki 15 000 EurIšmoka mokama dviem dalinėmis išmokomis: pirmoji 80 proc. išmokos dalis išmokama ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po sprendimo skirti paramą, antroji išmokos dalis, sudaranti 20 proc. išmokos sumos, mokama kitais metais, jei verslo planas tinkamai įgyvendintas. Netinkamai įgyvendinus verslo planą, likusi išmokos dalis nemokama, išmokėta išmokos dalis – susigrąžinama.
Tinkamai įgyvendintas verslo planas laikomas tuomet, kai atliktos visos verslo plane numatytos investicijos, produkcijos standartine verte išreikštas valdos ekonominis dydis padidintas ne mažiau kaip 20 proc., pasiekti verslo plane numatyti veiklos plėtros tikslai, vykdoma pelninga veikla.
 
Atrankos kriterijai
 
Surinktos paraiškos bus vertinamos pagal atitiktį atrankos kriterijams ir už tai joms bus skiriami atrankos balai. Žemiau pateikti projektų atrankos kriterijai ir balai:
 
1. Kuriamas specializuotas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kurio viena iš veiklų yra gyvulininkystė ir kurio pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų (tikrinama įgyvendinus verslo planą), – skiriama 15 balų.
2. Paramos paraiškos pateikimo metu ūkio produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra mažesnis:
  • nuo 4 000 iki 4 999 Eur – skiriama 20 balų;
  • nuo 5 000 iki 5 999 Eur – skiriama 15 balų;
  • nuo 6 000 iki 6 999 Eur – skiriama 10 balų;
  • nuo 7 000 iki 7 999 Eur – skiriami 5 balai.
3. Pareiškėjo amžius – pareiškėjams, kurie iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra iki 40 metų imtinai, skiriama 10 balų.
4. Įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo prognozuojamas produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra didesnis (tikrinama įgyvendinus verslo planą):
  • jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 51 proc. ir daugiau, skiriama 20 balų;
  • jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 21 iki 50 proc. imtinai, skiriama 15 balų.
5. Pareiškėjo narystė kooperatyve, kuris iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvu:
  • jei daugiau negu 2 metus yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys, skiriama 15 balų;
  • jei iki 2 metų imtinai yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys, skiriama 10 balų.
6. Jei verslo planas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, skiriama 10 balų. 
 
7. Jei pareiškėjas nėra gavęs paramos pagal priemonės veiklos sritį, skiriama 10 balų.
 
Norint gauti paramą, privaloma surinkti mažiausiai 35 atrankos balus, šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmestos.

Dvejojate ir sunku apsispręsti?

Kviečiame konsultuotis telefonu ar atvykti į Jums artimiausio Konsultavimo tarnybos rajono biurą. Mūsų konsultantai su Jumis dirbs nuo paraiškos parengimo iki projekto įgyvendinimo. Juk kiekviena detalė svarbi! Daugiau informacijos www.lzukt.lt

Agroakademia.lt rekomenduoja pažiūrėti

Lietuviško ūkio kokybė: auginkite, gaminkite, prekiaukite (1)

Ūkininkas įkūrė kompleksines paslaugas teikiantį autoservisą

Jaunojo ūkininko vizija – modernus augalininkystės ūkis

 

Pagal NMA informaciją

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

mazinu_1

apskaita