Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > MIŠKININKYSTĖ > Leidimų kirsti mišką išdavimas persikėlė į elektroninę erdvę

Leidimų kirsti mišką išdavimas persikėlė į elektroninę erdvę

VALSTYBINĖ MIŠKŲ TARNYBA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija


2020-06-05

© LŽŪKT nuotr.

Primename, kad karantino metu Valstybinės miškų tarnybos (toliau – VMT) Miškų ūkio priežiūros skyriaus specialistai dirbantys regionuose interesantų darbo vietose neaptarnauja. Leidimų kirsti mišką (toliau – Leidimas) išdavimas ir pranešimų apie ketinimą kirsti mišką (toliau – Pranešimas) priėmimas persikėlė į elektroninę erdvę ir vyksta naudojantis Aplinkos apsaugos leidimų informacine sistema (toliau ALIS).


Žemiau pateikiame atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus.

Kaip galima prisijungti prie ALIS?


Vartotojams ALIS pasiekiamas adresu – alis.am.lt. ALIS vartotojo vadovas [pdf]
Vartotojai prisijungti gali per elektroninius valdžios vartus naudodamiesi bankų autentifikacija arba elektroninės atpažinties priemonėmis (kvalifikuotu mobiliuoju parašu, kvalifikuotu elektroniniu parašu).

Kas gali pateikti paraišką miškui kirsti per ALIS?


Per ALIS paraišką gali pateikti pats miško savininkas arba įgaliotas asmuo.
Jei miško savininkas fizinis asmuo, įgaliotas asmuo turi pateikti notaro patvirtintą ar notaro patvirtinimui prilygintą įgaliojimą (kopiją).
Kai miško savininkas yra juridinis asmuo, prie paraiškos pridedamas įgaliojimas (kopija) pasirašytas juridinio asmens vadovo, patvirtintas juridinio asmens antspaudu (jeigu jis antspaudą privalo turėti).

Ar reikia bendraturčių raštiško sutikimo teikiant dokumentus per ALIS?


Norint gauti Leidimą ar Pranešimą prie paraiškos turi būti pridėtas raštiškas bendraturčių sutikimas pasirašytas visų bendraturčių kvalifikuotu mobiliuoju ar elektroniniu parašu.

Kas turi pasirašyti ant biržės atrėžimo dokumentų jei jie teikiami per ALIS?


Per ALIS biržės atrėžimo dokumentai priimami tik pasirašyti biržės rėžėjo kvalifikuotu mobiliuoju ar elektroniniu parašu.

Ar reikia savininkui teikiančiam paraišką per ALIS papildomai pasirašinėti dokumentus kvalifikuotu elektroniniu/mobiliuoju parašu?


Savininkui kitų asmenų paruoštų dokumentų papildomai pasirašinėti nereikia, tačiau tie dokumentai turi būti pasirašyti juos parengusių asmenų elektroniniu parašu.

Noriu gauti leidimą kirsti mišką plynuoju sanitariniu miško kirtimu, kurią paraišką reikėtų pildyti norint gauti Leidimą?


Reikėtų pildyti paraišką L12 – Leidimas kirsti mišką. Pranešimai apie ketinimus kirsti mišką plynuoju sanitariniu miško kirtimu pildomi tik stichinių nelaimių miškuose atvejais, t.y. tik tais atvejais ir tik toje teritorijoje, kurioje paskelbta ekstremalioji situacija.

Išsiunčiau paštu dokumentus Leidimui gauti, kaip man atsiimti Leidimą?


Pateikus originalus paštu (registruotu laišku ar paprastu) savininkui vis tiek reikia užpildyti ALIS paraišką leidimo atsiėmimui, papildomai teikti dokumentų, pateiktų paštu, ALIS nereikia.

Kaip atsidaryti pasirašytą leidimą?


Norint atsidaryti Jums išduotą leidimą Jūsų kompiuterije turi būti sudiegta programinė įranga skirta atidaryti ir peržiūrėti .adoc formato dokumentus. Jei šios programinės įrangos neturite tai galite padaryti pasinaudoję Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portale (https://www.epaslaugos.lt/adoc/validator - „Instrukciją)

Jei turite klausimų, prieš pildydami paraišką galite konsultacijos kreiptis į VMT Miškų ūkio priežiūros skyriaus pareigūnus. Kontaktai.


baneris-i-agro

bestplanter

medziobirza1 (1)