Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > VERTA ŽINOTI > Lietuvos agronomų sąjunga žengia į veiklos 100-metį

Lietuvos agronomų sąjunga žengia į veiklos 100-metį

Jolanta Dalia Abarienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos redaktorė


2020-07-21

© LŽŪKT nuotr.

Jau penktą kartą Lietuvoje minėta Agronomų diena, kuriamos šios profesijos žmonių pagerbimo tradicijos. Šiemet veiklą aptarti būtent šią dieną parinko Lietuvos agronomų sąjunga, sukvietusi šalies agronomus į atvirą XXXIII suvažiavimą.

Sveikindamas suvažiavimo dalyvius, LAS pirmininkas dr. Edvardas Makelis akcentavo, kad sąjungos veikla apima 99-metus. Taigi LAS, šiuo metu turinti 435 narius, yra viena seniausių šalyje profesinių organizacijų, kitąmet švęsianti veiklos šimtmetį. „Mažai mūsų šalyje visuomeninių ir profesinių organizacijų, galinčių pasigirti tokia ilga ir garbinga istorija“,– sakė Edvardas Makelis.

Web-pav1Suvažiavimo dalyvius sveikina LAS pirmininkas dr. Edvardas Makelis ir VDU ŽŪA Agronomijos fakulteto prof. dr. Aušra Blinstrubienė

Web-pav2Seimo Pirmininkas prof. Viktoras Pranckietis sakė atvykęs į savo profisinę šeimą – agronomų šeimą.

Agronomus profesinės šventės proga sveikinęs Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis kvietė juos su besiruošiančiomis rinkimams partijomis diskutuoti dėl tolesnės šalies žemės ūkio strategijos, kad į programas būtų įtraukti žemdirbiams aktualūs klausimai ir veiksmai. Linkėjo suvažiavimo dalyviams tęsti prasmingus LAS darbus.

Pristatydamas LAS veiklos ataskaitą, dr. Edvardas Makelis priminė organizacijos istoriją ir svarbiausią tikslą – skatinti ir koordinuoti agronomų profesinį bendradarbiavimą bei kūrybinę veiklą, atstovauti ir ginti narių interesus. Pirmininkas akcentavo, kad istorija rašoma ir šiandien, todėl reikia galvoti, kaip išplėsti skyrių narių skaičių, rasti autoritetingų, iniciatyvių agronomų, galinčių kolegas sudominti bendra veikla, aktyviau nagrinėti norminius teisės aktus ir teikti pasiūlymus žemės ūkio politiką formuojančioms ir gyvendinančioms institucijoms. Jis akcentavo, kad svarbi ir tarptautinė veikla, agronomų nuopelnų ir darbų viešinimas žiniasklaidoje.

„Kitąmet minėsime LAS 100-metį. Valdyboje nutarėme šią garbingą sukaktį įprasminti renginiais, informaciniais pranešimais, parengti ir išleisti knygą „LAS šimtmečio istorija“. Knygos pagrindą sudarys dr. Alfonso Malinausko parengta „Lietuvos agronomų sąjungos istorija 1921–2012“. Ji bus papildyta informacija apie LAS veiklą iki 2020 m., plačiau aprašyta sąjungos skyrių veikla“, – apie kitų metų planus kalbėjo Edvardas Makelis.

LAS XXXIII suvažiavimas buvo ataskaitinis ir rinkiminis. Jame dar dvejų metų kadencijai pirmininku perrinktas dr. E. Makelis, vicepirmininkais išrinkti agronomai Giedrė Butkienė, Diana Ruzgienė ir Rimantas Velička.

Pranešimų akcentas – išmanioji augalininkystė

Suvažiavime skaitytuose pranešimuose aptartas klausimas – ar išmanioji augalininkystė padės įveikti laikmečio iššūkius?

Web-pav3VDU Žemės ūkio akademijos prof. habil. dr. Rimantas Velička sakė, kad iššūkių, susijusių su klimato kaita, nereikia išsigąsti.

VDU Žemės ūkio akademijos prof. habil. dr. Rimantas Velička akcentavo, kad didinti pasėlių derlingumą vis sunkiau net ir tuomet, kai taikomos visos įmanomas technologinės priemonės, todėl ateitis priklauso biotechnologijoms ir genetikai. Biotechnologijų taikymo sodininkystėje svarbą akcentavo ir LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto akademikas Vidmantas Stanys.

Web-pav7-1Bendri mokslininko, konsultanto ir ūkininko sprendimai – svarbūs šiandien ir ateityje. Pranešimus skaito iš kairės: LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto akademikas Vidmantas Stanys, LŽŪKT Plėtros padalinio vadovas Rimtaustas Petraitis ir Biržų r. ūkininkas Kęstutis Armonas.

LŽŪKT Plėtros padalinio vadovas Rimtautas Petraitis pranešime pabrėžė, kad ateities agronomams bus būtinos skaitmeninių technologijų naudojimo kompetencijos. Joms vis didesnis dėmesys skiriamas ir Konsultavimo tarnyboje – įkurtas Tiksliojo ūkininkavimo centras, kurio specialistai teikia laboratorinių tyrimų, tiksliųjų žemės ūkio technologijų taikymo, tręšimo planų kintamomis normomis rengimo ir kitas paslaugas. Taip pat organizuojami mokymai, kuriuose dalyvaujantiems pristatomos išmaniosios ūkininkavimo technologijos, kalbama apie jų pritaikymą ūkininkaujant. Žemės ūkiui, ypač stebint pasėlius, LŽŪKT vis daugiau pritaikomi ir bepiločiai orlaiviai, nuolat tobulinama ir atnaujinama sistema IKMIS.

Patirtimi ir įžvalgomis, kaip išmanioji augalininkystė ateina į ūkį, dalinosi agronomas, Biržų rajono ūkininkas Kęstutis Armonas.

Suteikti garbingi LAS vardai

Lietuvai nusipelniusio agronomo ir Garbės nario nominacijų teikimas LAS suvažiavimuose – jau tradicija. Tai iškilminga šventinė akimirka, kai pristatomi iškiliausių LAS narių pasiekimai, jiems skiriami nuoširdūs kolegų linkėjimai. Šiemet nominacijos suteiktos 8 agronomams. Jas teikė ir agronomus sveikino LAS pirmininkas dr. Edvardas Makelis, sąjungos rėmėjų – UAB „Uniskaita“ pardavimų vadovas Darius Bačkaitis, kolegos.

Web-pav5Lietuvai nusipelniusio agronomo vardas suteiktas Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) Sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslininkui, Lietuvos mokslo premijos laureatui, apdovanotam ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi, akademikui Vidmantui Staniui, per 40 m. dirbančiam augalų genetikos, biotechnologijos, agronomijos mokslo srityse.

Web-pav4Už nuveiktus reikšmingus darbus mokslinėje, gamybinėje ir pedagoginėje srityse ir aktyvią visuomeninę veiklą Lietuvai nusipelniusio agronomo vardas suteiktas profesinėje bendruomenėje labai gerbiamam VDU Žemės ūkio akademijos profesoriui, habil. dr. Rimantui Veličkai (trečias iš kairės).

LAS Garbės nario vardai suteikti LAMMC mokslininkei dr. Aušrai Arlauskienei, VDU Žemės ūkio akademijos prof. Vytautui Šlapakauskui, aktyviam Šakių r. agronomų asociacijos nariui Vytautui Bitinui, Šilutės r. agronomui Jonui Budreckui, Varėnos r. agronomui Edmundui Samauskui, LŽŪKT Širvintų r. biuro augalininkystės konsultantei Janinai Onai Gečienei.

Apdovanoti už nuopelnus Lietuvos kaimui

Suvažiavimo metu įteikti ordinai ir medaliai „Už nuopelnus Lietuvos kaimui“. Ordinais apdovanoti: VDU Žemės ūkio akademijos Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas prof. dr. Edmundas Bartkevičius, UAB „Lietuvos cukrus“ generalinės direktorės patarėjas Edvardas Justinas Jakevičius, LŽŪKT direktorius dr. Edvardas Makelis, Plėtros padalinio vadovas Rimtautas Petraitis, Informacinių technologijų skyriaus vadovė Ilma Rimkevičienė, Kelmės r. biuro augalininkystės konsultantas Juozas Zaturskas.

Medaliai įteikti UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“ gamybos direktoriui Zigmui Varkaliui, VšĮ A. Stulginskio universiteto mokomojo ūkio direktoriui Vladui Kuručiui, LŽŪKT Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiajai specialistei Linai Minkevičienei.

Web-pav6Aptarusi nuveiktus ir numačiusi ateities darbus, pagerbusi savo narius ir kitus Lietuvos kaimui nusipelniusius žmones, Lietuvos agronomų sąjunga žengia 100-mečio link.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

apskaita

darbu sauga-2

pasaru-tyrimo-baneris

nuotoliniai mokymai_1

GZPK BANERIS

Ukininko-patarejas

http://www.jonavosgrudai.lt/lt/