Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Jei turite nekilnojamojo turto

Jei turite nekilnojamojo turto

Asta Šeštokienė
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Švenčionių r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė


2020-09-07

 

Nekilnojamojo turto mokestį moka turto savininkai, fiziniai ir juridiniai asmenys. Apie mokesčio tarifus, kas juos apskaičiuoja ir mokestinį laikotarpį trumpai aptarsime šiame straipsnyje.

Mokesčio objektas yra nekilnojamasis turtas, esantis Lietuvos Respublikoje, išskyrus:

 • faktiškai nenaudojamą nekilnojamąjį turtą, kurio statyba neužbaigta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka;
 • valdžios ir privataus subjektų partnerystės, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme, pagrindu sukurtą ar įgytą nekilnojamąjį turtą, kol vykdoma atitinkama valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis ir šis nekilnojamasis turtas naudojamas pagal toje sutartyje nustatytą paskirtį.

Kaip žinia, mokesčio mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai. Mokesčio tarifą nustato savivaldybės, atsižvelgdamos į vieną ar kelis iš šių kriterijų:

 • nekilnojamojo turto paskirtį ir naudojimą;
 • teisinį statusą ir jo technines savybes;
 • priežiūros būklę ir apleistumą;
 • mokesčio mokėtojų kategorijas;
 • nekilnojamo turto buvimo savivaldybės teritorijoje vietą.

Konkretų mokesčio tarifą, kuris galios atitinkamos savivaldybės teritorijoje, nustato savivaldybės taryba. Mokesčio tarifas, kuris galios nuo kito mokestinio laikotarpio pradžios, yra nustatomas iki einamojo mokestinio laikotarpio liepos 1 dienos, intervalu nuo 0,5 procento (iki 2019 m. gruodžio 31 d. buvo 0,3 procento) iki 3 procentų nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

Fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančių ar jų įsigyjamų gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo religinės, poilsio paskirties statinių, žuvininkystės statinių ir inžinerinių statinių bendrai mokestinės vertės daliai, viršijančiai:

 • neapmokestinamąjį dydi (150 000 eurų), tačiau neviršijančiai 300 000 eurų, taikomas 0,5 procento mokesčio tarifas;
 • nuo 300 000 eurų iki 500 000 eurų, taikomas 1 procento mokesčio tarifas;
 • nuo 500 000 eurų ir didesnės sumos, taikomas 2 procentų mokesčio tarifas.

O asmenims, auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, ir asmenims, auginantiems neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, nuosavybės teisia priklausančio ar jų įsigyjamo gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinių (patalpų), žuvininkystės statinių ir inžinerinių statinių bendrai mokestinės vertės daliai, viršijančiai:

 • neapmokestinamąjį dydį (200 000 eurų), tačiau, neviršijančiai 390 000 eurų, taikomas 0,5 procento mokesčio tarifas;
 • nuo 390 000 eurų iki 650 000 eurų, taikomas 1 procento mokesčio tarifas;
 • nuo 650 000 eurų ir didesnės sumos, taikomas 2 procentų mokesčio tarifas.

Šiais atvejais nekilnojamojo turto mokestį apskaičiuoja pats mokėtojas. Mokestis deklaruojamas KIT715 formoje, kuri turi būti pateikiama iki einamojo mokestinio laikotarpio gruodžio 15 dienos. Mokestis apskaičiuojamas sudedant asmens viso turimo (įsigyjamo) atitinkamos paskirties statinių (patalpų) mokestinę vertę. Gautai sumai pritaikomas neapmokestinamasis dydis, o perviršiui taikomas progresinis nekilnojamojo turto tarifo dydis. 

Pvz., asmuo turi 4 gyvenamuosius pastatus, kurių kiekvieno vertė po 150 000 eurų. Jo nekilnojamojo turto  mokestis bus skaičiuojamas:

150 000+150 000+150 000+150 000 = 600 000 eurų. Ši suma taikomų tarifų atžvilgiu turi būti skaldoma taip:

 • 150 000 sumos daliai – 0 proc. tarifas
 • 150 000 – 0,5 proc.
 • 200 000 – 1 proc.
 • 100 000 – 2 proc.
 • 150 000 * 0,5 % +200 000 * 1 % +100 000 * 2 % = 4750 eurų.

Vadinasi, šiuo atveju asmens mokėtinas nekilnojamojo turto mokestis sudaro 4750 eurų.

Nekilnojamasis turtas (arba jo dalis) neapmokestinamas nekilnojamojo turto mokesčiu, jei nekilnojamasis turtas fizinio asmens naudojamas pajamoms iš žemės ūkio veiklos gauti (uždirbti).

Rekomenduoja agroakademija.lt

Ilgalaikio turto pardavimas: parduosime su PVM ar be?

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5