Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Išmokos smulkiems ūkininkams dėl koronaviruso

Išmokos smulkiems ūkininkams dėl koronaviruso

Gintarija Švetkauskienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Lazdijų r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė


2020-08-27

 

2020 m. rugpjūčio 6 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro A. Monkevičiaus ir LR Žemės ūkio ministro A. Palionio įsakymu „Dėl vienkartinės ir periodinės išmokos individualią žemės ūkio veiklą vykdantiems asmenims nuostatų patvirtinimo“ Nr. A1-702/3D-588 buvo patvirtinti „Vienkartinės ir periodinės išmokos individualią žemės ūkio veiklą vykdantiems asmenims nuostatai“. Juose smulkiesiems ūkininkams numatyta teisė gauti specialią vienkartinę ir periodinę išmokas. 

Smulkieji ūkininkai, kurių ūkis mažesnis negu 4 EDV, gali kreiptis dėl išmokos už karantino laikotarpį. Prašymus galima pildyti ir pateikti net iki gruodžio 11 dienos. 

Dėl išmokų reikia kreiptis į savivaldybę pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, o išmokėtos jos bus iki šių metų pabaigos. Išmokėjimą vykdys „Sodra“. Ūkininkų gautos šios piniginės lėšos sąskaitoje gali būti registruojamos šiais įrašais: D 270 Sąskaitos bankuose K 542 Kitos pajamos.

Vienkartinė išmoka

Vienkartinę išmoką galima gauti, jeigu smulkusis ūkininkas: 

 1. Per karantiną (t. y. nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. birželio 16 d.) turėjo ūkį.
 2. Už 2019 m. yra deklaravęs žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus (išskyrus deklaravusius vien ganyklas, pievas arba daugiametes žoles). Jeigu žemės ūkio naudmenos už 2019 m. nebuvo deklaruotos, tuomet 2019 m. turėjo auginti ne mažiau kaip vieną sąlyginį gyvūną.
 3. Karantino laikotarpiu buvo deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje, kurioje gyventojų skaičius kovo 16 d. neviršijo 6 tūkst. gyventojų.
 4. Karantino laikotarpiu nedirbo pagal darbo sutartį arba neturėjo darbo santykiams prilygintų santykių. 
 5. Karantino laikotarpiu negavo nedarbo socialinio draudimo išmokos.
 6. Negavo fiksuotos išmokos dirbantiems savarankiškai.

Vienkartinė išmoka – 200 eurų – mokama vieną kartą už visą karantino laikotarpį. 

Periodinė išmoka

Periodinę išmoką galima gauti, jeigu smulkusis ūkininkas:

 1. Per karantiną turėjo ūkį.
 2. Už 2019 m. yra deklaravęs žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus (išskyrus deklaravusius vien ganyklas, pievas arba daugiametes žoles). Jeigu žemės ūkio naudmenos už 2019 m. nebuvo deklaruotos,  tuomet 2019 m. turėjo auginti ne mažiau kaip vieną sąlyginį gyvūną.
 3. Karantino laikotarpiu buvo deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje, kurioje gyventojų skaičius  kovo 16 d.  neviršijo 6 tūkst. gyventojų.
 4. Negavo fiksuotos išmokos dirbantiems savarankiškai.
 5. Karantino laikotarpiu dirbo pagal darbo sutartį arba turėjo darbo santykiams prilygintų teisinių santykių, tačiau priskaičiuotas darbo užmokestis per karantiną buvo ne didesnis kaip minimali mėnesinė alga – 607 eurai bruto per mėnesį.

Periodinė išmoka už vieną visą karantino mėnesį – 200 eurų. Už karantiną susikaupusi išmokų suma bus išmokėta vienu mokėjimu. 

Prašymų teikimas

Smulkieji ūkininkai, norintys gauti išmoką, turi užpildyti nustatytos formos prašymą, kuris yra bendras abiem išmokoms.

Prašymą galima pateikti tokiais būdais:

 1. Atvykus į savivaldybės administraciją (turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą).
 2. Siunčiant registruotu paštu (pridėti notariškai patvirtintą asmens tapatybės dokumento kopiją).
 3. Elektroniniais ryšiais, pavyzdžiui, el. paštu, pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu.
 4. Dėl išmokos gali kreiptis ir atstovas, bet tuomet reiks pateikti ir atstovavimą patvirtinančius dokumentus. 

Apie paskirtą ar nepaskirtą išmoką ūkininkas bus informuotas tam tikru pranešimu, kurį gali pasirinkti pildant prašymą. 

Sprendimą dėl išmokos paskyrimo ūkininkai sužinos po kurio laiko, kadangi prašymus savivaldybės „Sodrai“ teiks keliais etapais.

Apdorojus ir įvertinus duomenis, bus priimtas sprendimas dėl išmokos skyrimo konkrečiam ūkininkui. Ūkininkai, užpildę prašymus rugpjūtį–rugsėjį, bus informuoti spalį, o pirmosios išmokos juos pasieks spalio pabaigoje–lapkričio pradžioje. 

Ūkininkams, kurie kreipsis dėl išmokų spalio, lapkričio ar gruodžio mėnesiais, išmokos atitinkamai bus išmokėtos lapkričio ir gruodžio mėnesiais. Iki šių metų pabaigos turi būti išmokėtos visos išmokos tiems smulkiems ūkininkams, kurie laiku kreipsis. 

Tuo atveju, jei dėl išmokų kreipęsis asmuo mirė iki jos išmokėjimo, ji gali būti išmokama paveldėtojui pagal paveldėjimo teisės liudijimą. Dėl to reikėtų kreiptis į „Sodrą“. 

Parengtą pagal:

2020 m rugpjūčio 6 d. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymas „Dėl vienkartinės ir periodinės išmokos individualią žemės ūkio veiklą vykdantiems asmenims nuostatų patvirtinimo“ Nr. A1-702/3D-588.

„Vienkartinės ir periodinės išmokos individualią žemės ūkio veiklą vykdantiems asmenims nuostatai.“

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5