Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Bičių laikytojai dar gali gauti paramą už papildomą bičių maitinimą

Bičių laikytojai dar gali gauti paramą už papildomą bičių maitinimą

LR žemės ūkio ministerija


2020-08-27

© LŽŪKT nuotr.

Bičių augintojai, turintys ne daugiau kaip 150 bičių šeimų, vis dar kviečiami iki rugsėjo 15 d. teikti paraiškas paramai už papildomą bičių maitinimą (cukrų) gauti. Bičių laikytojams iš dalies atlyginamos išlaidos, tiesiogiai susijusios su papildomu bičių maitinimu (įprastinio, ekologiško cukraus arba invertuotojo cukraus sirupo įsigijimo išlaidos).

Išlaidos atlyginamos ne daugiau kaip 5,79 Eur už bičių šeimą arba ne daugiau kaip 11,58 Eur  už ekologinės gamybos ūkio sertifikuotą bičių šeimą ir ne daugiau kaip už 10 kg cukraus / ekologiško cukraus arba ne daugiau kaip už 15 l invertuotojo cukraus sirupo vienos bičių šeimos papildomam bičių maitinimui.

Paramą gali gauti bičių laikytojai, kurių laikomos bičių šeimos registruotos Ūkinių gyvūnų registre, ir įregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdą valdytojai arba partneriai. Bičių laikytojams, laikantiems daugiau kaip 150 bičių šeimų, parama neskiriama.

Duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių bičių laikytojai turi atnaujinti kasmet prieš teikdami paramos paraišką.

Bičių laikytojas turi atvykti į savivaldybės administraciją pagal gyvenamąją vietą arba buveinės adresą ir pateikti reikalingus dokumentus. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo dienos (įskaitytinai). Paramą išmokės Nacionalinė mokėjimo agentūra.


baneris

mazinu_1

apskaita